Jste zde

Barbora Mráčková

Slavení jedním srdcem, jedním hlasem

(dokončení z minulého čísla)

7. Společenství

Jsme křesťané, neboť skrze křesťanské společenství se můžeme setkat s Kristem, slyšet jeho slovo a odpovědět na ně ve víře. Shromažďujeme se při bohoslužbě, které můžeme naslouchat a opět ve společenství svou víru vyjádřit; a skrze toto vyjádření ji obnovit a prohloubit." 1

Slavení jedním srdcem, jedním hlasem

Cílem článku je předložit jakýsi komentář k II. dokumentu Universa Laus „Hudba v křesťanských liturgiích", z jehož třetí kapitoly jsem si „zapůjčila" nadpis. Liturgie má svůj slovní základ v řeckých slovech λαος (lid) a ἔργον (dílo, práce), doslovný překlad slova leitourgia by tedy zněl: „veřejné dílo". Právě tak bych chtěla liturgii - a tedy i hudbu, jako její nedílnou součást - dále nahlížet. Jako událost, na níž má podíl celé společenství, jež se k jejímu slavení shromáždí, a kde každý smí doufat, že jeho hlas nejen promluví, ale bude vyslyšen.

Felix Maria Davídek

Dětství a studia

Přihlásit se k odběru RSS - Barbora Mráčková