Jste zde

Ivan Odilo Štampach

Nové uniatství z hlediska ekumenické eklesiologie

O církvi se od počátku vyznává, že je jedna. Je to dar i úkol. Tímto směrem jde slavná pasáž z Pavlova listu křesťanům v Efezu: Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje. Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni; jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech. (Ef 4, 2-6). Stejně tak od začátku je církev pluralitní.

Je sdílená náboženská identita synkretismem?

Mezináboženské vztahy, které by překračovaly rámec korektního pluralismu uvnitř sekulární společnosti, ještě pořád nejsou samozřejmostí. Přitom se s rozvojem globální informační společnosti stává téma soužití náboženství, kultur a civilizací stále naléhavějším. Autentický dialog se rozvíjí spíše mezi nadšenci na různých stranách. Dialogu se dovolávají instituce, o nichž nelze s jistotou potvrdit, že jsou dialogické. Dialog v užším smyslu je společným hledáním pravdy v rozhovoru a má jisté předpoklady. Není představitelný např. bez uznání, že pravda mého náboženství je dílčí a je doplnitelná „pravdami" odjinud. Rozhovor, ze kterého zúčastněné strany vystupují nezměněny, nebyl dialogem. To, co se někdy ironicky označuje jako paralelní monology je jen vzájemným informováním, diplomatickým jednáním apod.

Nesnáze s typologií moderních a postmoderních postojů k náboženství

IvanO. Štampach

Jednotlivcia skupiny zaujímají v současné společnosti k náboženství postoje, které jsounedostatečně uchopeny terminologií užívanou novináři, politiky a úředníky, aleněkdy i badateli z humanitních oborů neobeznámenými s religionistikou,např. historiky, sociology nebo politology. Někteří vystačí s polarizací navěřící a nevěřící, přičemž věřící splývají s členy církví a nevěřící s ateisty.Religionistika se nemůže spokojit s tímto černobílýmviděním.

Přihlásit se k odběru RSS - Ivan Odilo Štampach