Jste zde

Ukrajinské Getsemany a papež v Maďarsku

Budou-li tito mlčet, kamení bude křičet (Lk 19,40)

Minulou neděli napsal ukrajinský protestantský pastor a teolog Roman Solovyj, působící ve Lvově, tato slova:

„My na Ukrajině procházíme hrůzným údolím tmy, jehož konce nedohlížíme. A často, jak jsem o tom psal už mnohokrát, křesťané z jiných zemí, místo aby s námi prostě sdíleli naše hoře, pokládají za možné přidávat k tolika podobám násilí, jehož se na nás dopouštějí Rusové, ještě další formu násilí, která spočívá v tom, že nás nutí k míru, k odpuštění, k usmíření. Ještě jsme ani nestihli oplakat své mrtvé, a už máme obchodovat jako obvykle. Proléváme hořké slzy v Getsemanech, hledíce vstříc Kalvárii. Ale už se od nás očekává, že budeme zakoušet radost Vzkříšení. Ani Kristus neočekával něco takového od svých učedníků. Tak proč bychom k tomu měli být nuceni my?“

V dnešním vydání francouzského Le Mondu uveřejnila katolická teoložka a spisovatelka Anne-Marie Pelletier článek nazvaný Válka na Ukrajině: „Vatikán se potýká s neschopností pojmenovat věci pravými jmény“. Protože se autorka tohoto článku vyjadřuje lépe, než bych to dovedl sám, k tématu, které volá do nebe, dovoluji si jej zde ocitovat ve vlastním překladu. Anne-Marie Pelletier píše:

„Bylo nepochybně odvážné a smělé, když František během své nedávné návštěvy v Maďarsku připomněl Viktoru Orbánovi tváří v tvář, že politika uzavírající zemi před imigrací nemůže být ve shodě s údajnou obhajobou křesťanských hodnot. Ale zdá se bohužel, že protiváhou této upřímnosti bylo Františkovo důrazné ujištění, že se shoduje s maďarskou vládou v pohledu na Ukrajinu. Papežovo sdělení v této věci bylo mimořádně brutální. Nejen, že František mluvil o ‚nesmyslné válce‘, ale pranýřoval také ‚dětinskou bojovnost Západu‘, aby se sám postavil do role obhájce míru, jehož je třeba dosáhnout složením zbraní a jednáním. Abstraktně vzato, kdo by nesnil o míru? Jenže za daných okolností je s tímto slovem třeba zacházet nanejvýš opatrně. Ani Putinova propaganda se totiž nestydí mluvit o jednání. A zprostředkování, které nedávno nabídl Xi Jinping, také není zrovna spolehlivou zárukou poctivých úmyslů. Ukrajinský lid nepřináší už patnáctý měsíc oběti za jakýkoli mír, nýbrž za spravedlivý mír. Tato zásadní nuance vysvětluje, proč setkání prezidenta Volodymyra Zelenského a papeže dne 13. května 2023 nemohlo vyústit ve shodu.

Ve skutečnosti se Vatikán od počátku ukrajinské tragédie potýká s neschopností pojmenovat věci pravými jmény a zaujmout jasný postoj, nehovoře o neomalenosti, s níž pravidelně nabádá ke smíření Ukrajince vystavené ruskému teroru. Také papežovo opakované vyjádření, že Kyjev navštíví jen pod podmínkou, že pojede rovněž do Moskvy, vyráží dech. Jako by tu šlo o válku, v níž proti sobě symetricky stojí dva nepřátelské tábory, jejichž konflikt je třeba ukončit kompromisem za jednacím stolem. František rád říká, že je třeba sestoupit ke kořenům. Skutečně, stálo by za to se na ně podívat. A není obtížné se zorientovat, ukazatelů je víc než dost. Od prvního okamžiku, kdy byla invaze nazvána ‚speciální vojenskou operací‘, je v Kremlu vše jen permanentním obracením pravdy naruby, překrucováním slov a falzifikací skutečnosti ve službách barbarství a teroru. Uvnitř Ruska je vše jen šílená propaganda, zotročování lidských myslí a represivní politika, den ode dne posedlejší strachem z nejmenšího projevu nesouhlasu. To vše jsou tragická znamení na cestě zpět k sovětské minulosti. K minulosti, která nebyla odčiněna, ke stalinskému teroru, který se znovu vzmáhá, jako se znovu zvedá zhoubná hydra. K ‚sovětské noci‘, kterou popsala Naděžda Madelštamová a kterou současný režim s maskovaným cynismem rehabilituje. Nic z toho pro papeže zjevně nepředstavuje varovné znamení. Právě tak se nikdy nepozastavil nad neuvěřitelným projektem ‚denacifikace‘ Ukrajiny a nikdy neřekl, že jde o překrucování skutečnosti, které se nepodobá pravdě. Při vší úctě k jeho důstojnosti by člověk papeži Františkovi nejraději doporučil, aby si přečetl Vasilije Grossmana, jak k tomu dnes vyzývají mnozí. Aby si přečetl dílo, které otevírá oči pro pravdu, jež byla v Rusku Grossmanovy doby považována za svatokrádež, ale dnes už by za ni dávno platit neměla: že totiž nacismus a komunismus jsou rodní bratři, blíženci, kteří jdou za týmž cílem, schopni zastoupit jeden druhého. ‚Pokud zvítězíte vy,‘ říká v Životě a osudu náčelník nacistického koncentračního tábora starému bolševikovi, ‚budeme ve vašem vítězství žít my.‘

Proto je pacifismus stejně zrádný, ať jde o Putina nebo o Hitlera. Proto současná argumentace papeže tak neodbytně připomíná rok 1938 a iluze architektů Mnichova. Měli jsme jednat s Hitlerem, aby respektoval mezinárodní právo? Máme jednat s Putinem, uchvatitelem Donbasu a Krymu, abychom s ním našli modus vivendi? Pravda je, že s ďáblem se nevyjednává. Neexistuje nic nebezpečnějšího než považovat jej za normálního partnera dialogu. To ostatně platí stejnou měrou o domnělém dialogu s Kyrilem, hodnostářem, který propůjčuje moskevskému patriarchátu tvář lháře, když bezostyšně podporuje barbarství, které vydává za křížové tažení na obranu křesťanství. Není na místě dovolávat se předností dialogu tam, kde jedna ze stran zná jenom lež. Je snad zapotřebí připomínat, že odboj proti nacismu přivedl evangelického pastora Dietricha Bonhoeffera mezi účastníky spiknutí, které mělo v červnu 1944 fyzicky zlikvidovat Hitlera?

Je samozřejmě naprosto tragické, že se dnes znovu nacházíme v pekelném soukolí vojenské eskalace, která nás nutí uznat, že Ukrajinu může zachránit jen porážka zločinného systému, který se skloní před silou mocnější, než je on sám. Může papež podporovat takovou strategii? Nechceme odpovídat za něho, třebaže Bible, na kterou se odvolává, nehovoří jenom o míru, ale také o zlu, které má být nakonec poraženo.

V každém případě však nepochybně existuje boj, do něhož se papež zapojit může a který mu přísluší podporovat. Je to souboj pravdy se lží. Neodvažujeme se psát slova pravda a lež s velkými písmeny, třebaže současná situace k tomu vybízí, neboť putinovská lež dodává kremelskému pokrytectví takřka metafyzický rozměr, ustavujíc říši všeobecné falzifikace. Stačí, když beze všeho patosu vyslechneme slova historika Vladimira Kara-Murzy, Putinova oponenta, který byl 17. dubna odsouzen moskevským soudem k trestu dvaceti pěti let pobytu v trestaneckém táboře se zpřísněným režimem. Jeho závěrečná řeč po vynesení rozsudku byla takřka vyznáním víry: ‚Vím, že přijde den, kdy se temnota nad naší zemí rozptýlí. Kdy černá bude nazývána černou a bílá bílou... Kdy válka bude nazývána válkou, uchvatitel uchvatitelem, a kdy za zločince budou označeni ti, kdo podnítili a rozpoutali tuto válku, a nikoli ti, kdo se ji snažili zastavit.‘ Jistě, je to z ruské strany jen jeden osamocený hlas. Ale připojuje se k aktivnímu heroickému odporu, jejž za cenu vlastní krve měsíc po měsíci ukrajinský lid klade nepříteli, který ho nejenom hodlá zničit, ale který se také snaží oklamat naši mysl tím, že se vydává za barda pacifismu. Kéž by papež František posloužil věci míru nejprve tím, že poslouží věci pravdy.“

Se svolením autora převzato z jeho blogu na Aktuálně.cz

Komentáře

Jestli to svedete, tak to zkusme. Zkusme vyhodnotit pravdivost např. toho, co jste právě napsal. Předpokládám, že byste doložil, že "Rusko se zapojilo do programu přátelství". Ale doložil byste, že "to následně vyhodnotilo jako slabost"? A je nějakým faktem, že zájmy, které Rusko má, jsou "imperiální"? Jsou to fakta nebo jen vaše interpretace? Jednostranná a z jeho hlediska zlovolná interpretace?

Ale doložil byste, že "to následně vyhodnotilo jako slabost" Rusko nepotřebuje nic dokládat, dělá svoji politiku. Mění ideologie a panovníky (car, Stalin, Putin), ale pořád se chová stejně - imperiálně. Už Václav Havel mluvil jeho o problému, že neví, kde má hranice. Kam vstoupí jeho voják, tam je Rusko. Smlouva Ribbentrop-Molotov. Díky EU nejde si rozdělit UK s Polskem. Nezájem o člověka. Boje v okolí - Čečensko, Gruzie, Abcházie, Jižní Osetie, Ukrajina. Není velký rozdíl mezi Stalinem a Putinem: překrucovaná historie, pozice síly. A Vatikán vzmůže stejné nic, jako na Jaltské konferenci, kam ho chtěly pozvat západní státy. Kde se Stalin zeptal:"kolik má divizí?"... Vyjednávat může, ale čeho dosáhne?(Jedině snad na výměnu zajatců...)
"Fašismus jako specifická forma tyranie nám pomáhá vysvětlit dnešní Rusko, pro nějž je charakteristický kult osobnosti, de facto vláda jedné strany, masová propaganda, nadřazení vůle nad rozum a černobílé politické vidění světa - my versus oni. Protože fašismus staví násilí nad rozum, lze jej porazit pouze silou."
Čtěte Timothy Snydera
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/vinohradska-12-foreign-affairs-ukrajina-klic-k-budoucnosti_2212300600_mkl
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/timothy-snyder-rusko-ukrajina-valka-vitezstvi-yale_2301292020_ula

V průběhu agresorova zabíjení obětí je třeba jednat. Poté, co je agresor zastaven se můžete ptát, zda jednal z nenávisti nebo mu "hráblo". V průběhu vraždění a mučení si hrát na člověka s porozuměním je pomoc pro agresora, aby svá zvěrstva dokonal.
O to mi jde, pokud církevní představitelé "korektně" vyčkávají jak to dopadne, pak jsou na tom hůře něž demokratický svět, který se řídí svědomím i zdravým rozumem a snaží se oběti pomoci.
Po lopatě to znamená, že je zde situace, že ten, kdo se jednoznačně nezastane oběti, napomáhá zlu. Zlu stačí k jeho posílení lhostejnost. A zpochybňování je podaná zbraň agresoru.

Vedete silné a zásadové řeči. Boží cesty však často vedou podivnějšími cestami. Napadly mě příběhy např. Oskara Schindlera a Nicolase Wintona. Aby zachránili židovské děti, jednali s gestapem, upláceli, podváděli. Diplomacie asi divná, určitě bychom si pro mnohé jednotlivosti mohli odplivnout - ve výsledku to však byli hrdinové. - I jako evangelík myslím, že byste mohli být a po čase budete i na svého současného papeže hrdi, leccos drsného si už zažil v Jižní Americe, a tak se v mudrlantské Evropě snad vydrží řídit heslem: psi štěkají, ale karavana musí táhnou dál.

Papeže Františka jsem si vždy vážila. S jeho vyjádřeními ohledně Ukrajiny nesouhlasím. Vaše srovnání nesedí, papež i biskupové mohou mluvit napřímo, nejsou v Rusku nebo v okupované zemi. Navíc Putin nechce vyjednávat, natož s církví, kterou označuje víte jak. Je to válečný zločinec, který arogantně pokračuje v zabíjení.

Schindler a Winton pomáhali lidem ohroženým nacisty.
František Ukrajincům nepomáhá: relativizuje ruZZké zločiny tím, že se není ochoten označit agresora a staví se proti západním dodávkám zbraní.

Stránky