Jste zde

Teologové připouštějí význam disentu

autor: 

Před dvěma roky, když Catholic Theological Society of America deseti ku jedné podpořila usnesení, které zpochybňovalo vatikánské stanovisko o svěcení žen, jesuitský teolog Avery Dulles veřejně prohlásil zda se CTSA může ještě nazývat katolickou. Ale letošní červnová konference na Miami, kterou CTSA pořádala a jejíž téma pojednávalo o správnosti disentu v církvi, se stala vítězstvím teologického dialogu a otevřenosti mezi Avery Dullesem a Richardem McCormickem. K významu dialogu přispělo i to, že se oba teologové shodli na tom, že disent oficiální církevní nauky je legitimní částí vývoje doktríny. Dulles zdůrazňoval obranu oficiálního učení církevní autority: disent by měl být vzácný a zdvořilý. McCormick zdůraznil význam disentu jako pomoci církvi k napravě chyb a rozvinutí nauky, zvláště jedná-li církev nezodpovědně a autoritářsky. Pro Dullese je veřejný disent hrozbou církevní věrohodnosti a jednoty. McCormick zastává názor, že jestliže se veřejný disent stává problémem, je to z velké části kvůli postojům a prohlášením Jana Pavla II. a Josepha Ratzingera, kteří omezují skutečný doktrinální vývoj církve svým přísným a represivním přístupem. Více než deset amerických teologů přispělo do debatay, včetně Lisy S. Cahhilove z Boston College a Mercy S. M. Farleyove z Yale University, součastné prezidentky CTSA. V současné převládající atmosféře strachu mezi teology, se většina zúčastněných dívala na tuto odvážnou veřejnou debatu věnovanou sporným otázkám církevního disentu jako na nadějné znamení a příslib pro budoucnost.