Jste zde

Zprávy

Závist a pomluvy v církvi

Řím (KAP) Během kněžských exercicií v Ariccii u Říma varoval kardinál Carlo Maria Martini před hříchy, kterých se duchovní nejčastěji dopouštějí. „Nejrozšířenějším hříchem v církvi je závist," řekl kardinál a dodal: „Myslíme si: ,Proč někdo jiný dostal to, co náleží mně?‘ Existují lidé, kteří jsou zcela sžíráni závistí a myslí si: ,Proč byl jmenován biskupem tenhle člověk a ne já?‘" Často se v církvi objevují i pomluvy. „Požehnáním je diecéze, ve které nikdo neposílá anonymní dopisy. Jsou celé diecéze, které byly anonymními dopisy úplně zničeny," řekl emeritní milánský arcibiskup. Varoval také před marnivostí v církvi: „Už dost velká je marnivost, která se ukazuje v oděvech. Kdysi nosili kardinálové hábity s šestimetrovou hedvábnou vlečkou. Církev se neustále odívá do nesmyslných ornamentů, má sklon k marnivosti." Martini také varoval kněží před usilováním o kariéru. „I v římské kurii chce každý být něco víc. Z toho povstává určitá autocenzura. Člověk některé věci neříká, protože ví, že by mu mohly uškodit v kariéře. To je obrovské zlo v církvi, neboť tento postoj brání vyslovení pravdy. Člověk říká to, co se představeným líbí, dělá to, co pokládá za jejich přání, a i papeži tak prokazuje špatnou službu," řekl Martini. „Bohužel existují kněží, kteří si předsevzali, že se stanou biskupy, a ono se jim to i podaří," konstatoval jedenaosmdesátiletý kardinál a dodal: „Je velmi mnoho biskupů, kteří nemluví, protože vědí, že jinak nebudou povýšeni. Někteří nemluví, aby si nezablokovali kandidaturu na kardinála. Musíme Boha prosit o dar svobody. Bůh nás vyzývá k tomu, aby naše jednání bylo průhledné a abychom říkali pravdu."

Patriarcha Twal v Betlémě

Jeruzalém (KAP) Tři dny po své intronizaci zavítal 25. června nový latinský jeruzalémský patriarcha Fouad Twal do Betléma, kde byl přivítán tisíci věřících. Twal, který pochází z Jordánska, několikrát zdůraznil, že s úřadem patriarchy obdržel „těžké dědictví". V blízko­východním konfliktu se chce pokusit nalézt společnou řeč, které „by rozuměli všichni obyvatelé - židé, křesťané i muslimové." Zároveň by se chtěl více soustředit na pastoraci a méně na politické konflikty.

Přípravy Kalvínova výročí

Bern (KAP) V listopadu proběhne na universitě ve Fribourgu konference o ekumenickém významu teologie ženevského reformátora Jana Kalvína, od jehož narození v roce 2009 uplyne 500 let. Více informací na webu www.calvin09.org.

Hrozí rozštěpení anglikánů

Jeruzalém (KAP) Během konference GAFCON (Světová konference o budoucnosti anglikanismu) konané na konci června v Jeruzalémě se zvýšil tlak na vůdce angli­kánského společenství arcibiskupa z Can­terbury Rowana Williamse. Ten byl mimo jiné označen za „relikt kolonialismu". Arcibiskup Ugandy Henry Orombi prohlásil, že Williams ignoruje potřeby věřících ze zemí Jihu. Někteří účastníci konference vyčítají Williamsovi špatné řídící schopnosti a požadují více disciplíny v anglikánské církvi. Konflikt se týká přede­vším otázek žehnání svazků homosexuálů a jejich kněžského a biskupského svěcení, v čemž anglikáni ze zemí Jihu spatřují zradu na evangeliu. Konflikt vyvstal v r. 2003 roz­hod­nutím americké episkopální církve vysvětit na biskupa Gene Robinsona, který veřejně žije v homosexuálním svazku. Podle nigerijského anglikánského primase Petera Akinoly už ne­existuje žádná naděje na jednotu s „progre­sivním křídlem", které se v otázce homosexu­ality odklání od církevní tradice.

Rok sv. Pavla zahájen

Ankara (KAP) V Tarsu (Turecko) byl 21. června oficiálně zahájen Rok sv. Pavla, který u příležitosti 2000 let od narození apoštola národů vyhlásil papež Benedikt XVI. Předseda Turecké biskupské konference biskup Luigi Padovese zdůraznil, že zahájení se neslo „zcela ve znamení ekumeny" a bylo pro všechny zúčastněné „zkušeností jednoty a ekumenismu." Uvedl také, že „katolická cír­kev v Turecku oficiálně neexistuje, a to má mnoho negativních důsledků," a apeloval na návštěvníky, aby přijížděli jako poutníci, kteří „muslimskému obyvatelstvu vydají svědectví, že i mezi křesťany je mnoho lidí, kteří mají silnou víru a zasazují se za ni."

Během Roku sv. Pavla budou mít křesťanští poutníci v Tarsu k dispozici historický kostel sv. Pavla na místě apoštolova narození, dlouhá desetiletí užívaný tureckou armádou jako skladiště (viz www.dbk-paulusjahr.de).

ČR: 21 nových kněží

Praha (KAP) Podle České biskupské konference bylo letos v českých a moravských diecézích vysvěceno 21 kněží a 32 jáhnů. Čtyři svěcení jáhni jsou stálí, zbytek se připravuje na kněžské svěcení. Nejvíce kněžských svěcení (5) připadá na ostravsko-opavskou diecézi. Naopak v litoměřické ani v česko­budějovické diecézi se letos žádné kněžské svěcení nekoná. Pouze jeden svěcenec z pražské diecéze je domácího původu, zbývající tři pocházejí z Polska. Řeckokatolický exarchát počítá také s jedním kněžským a jedním jáhenským svěcením.

Charitní kavárna v Brně

Brno (KAP) Charita brněnské diecéze otevřela v Brně kavárnu Anděl (Gorkého 34), která nabízí pracoviště mentálně postiženým a zároveň slouží jako prostor pro setkání s nimi.

Utečenci a EU: kritika církve

Mnichov, Štrasburg (KAP) U příležitosti Světového dne uprchlíků 20. června kritizoval jezuita P. Martin Maier evropskou politiku vůči utečencům. Jen v roce 2006 zahynulo mezi západní Afrikou a Kanárskými ostrovy přibližně 6000 lidí. „Denně se počet obětí zvyšuje, aniž by nějaký stát nebo mezinárodní organizace proti tomu něco podnikal," dodává Maier. Jezuity roku 1980 založená Jezuitská služba uprchlíkům (Jesuit Refugee Service) působí ve více než 50 zemích a pomáhá více než 450 000 lidí. Nouze utečenců je podle Maiera voláním Boha, který ve Starém zákoně vyzývá k tomu, aby s utečenci bylo nakládáno jako s domácími. Podle údajů OSN je na světě nyní přibližně 70 milionů uprchlíků.

Evropský parlament odsouhlasil novou směrnici EU o vyhoštění, již církve i organizace pro pomoc utečencům kritizují. Sekretář papežské Rady pro migraci arcibiskup Agostino Marchetto prohlásil, že přistěhovalci nesmějí být kriminalizováni na základě toho, že jsou přistěhovalci, a že nesmí hrozit vazba za porušení správních předpisů.

Anglikánští arcibiskupové kritizují „svatbu" dvou kněží

Londýn (KAP) Nejvyšší představitelé anglikánské církve v Anglii kritizovali nedávnou „svatbu" dvou anglikánských kněží. Klérus nemůže „prostě ignorovat" učení církve, zdůraznili arcibiskupové Rowan Williams a John Sentamu. V anglické anglikánské církvi je žehnání homosexuálním párům tolerováno. Homosexuální kněží smějí vykonávat svůj úřad pouze pokud žijí v celibátu.

Archivy klášterů na internetu

Linec (KAP) S podporou EU proběhla digitalizace přibližně 25 000 historických dokumentů z rakouských a bavorských klášterů. Dokumenty jsou nyní umístěny na webu www.monasterium-ooe.net.

Přijímání do úst vkleče?

Vatikán (KAP) Přijímání do úst vkleče, jak bylo obvyklé do koncilní liturgické reformy, by se v budoucnosti mohlo stát normální praxí při papežských mších, řekl papežský ceremoniář Guido Marini v rozhovoru pro L'Osservatore Romano. Přijímání vkleče podle něho lépe vyjadřuje přítomnost Krista ve eucharistii a prohlubuje zbožnost a smysl pro tajemství. Marini se ohradil proti tomu, že by papeži šlo o znovuzavádění předkoncilních praktik. Už jen používání termínů „předkoncilní" a „po­kon­cilní" je podle něho typické pro zúženě „ideologické uvažování".