Jste zde

Zprávy

Kirill ruským patriarchou

Moskva (gazeta.ru, idnes.cz) Už šestnáctým patriarchou ruské pravoslavné církve a záro­veň nástupcem loni 5. prosince zesnulého patri­archy Alexije II. byl 27. ledna zvolen smolenský a kaliningradský metropolita Kirill, který byl v mezidobí také prozatímní hlavou církve. V tajných volbách získal 508 ze 702 hlasů delegátů.

Dvaašedesátiletý Kirill, občanským jménem Vladimir Gunďajev, se narodil 20. listopadu 1946 v Leningradu a byl na kněze vysvěcen roku 1969. Metropolitou se stal roku 1989, od té doby také vedl zahraniční odbor moskevského patriarchátu a zasloužil se o sblížení domácí a exilové ruské pravoslavné církve. Je považován za umírněného reformistu.

Kritizován byl pro podezření ze spolupráce se sovětskou tajnou policií a za roli v bezcelních obchodech s tabákem, které ruské pravoslavné církvi povolil bývalý prezident Jelcin; ta mu vynesla u kritiků této licence přezdívku „tabákový metropolita".

Papež má přijet do Česka

Praha (KAP) Papež Benedikt XVI. podle nedávného prohlášení České biskupské konference navštíví v září s velkou pravdě­podobností Českou republiku. Byla by to první jeho první zdejší návštěva v roli papeže. Poslední návštěva předchozího papeže Jana Pavla II. se v Česku konala roku 1997. Návštěva Benedikta XVI. by se měla konat v první polovině září a trvat dva nebo tři dny. V jejím rámci by papež měl navštívit pražskou katedrálu sv. Víta a setkat se s prezidentem Václavem Klausem, možná je rovněž návštěva Moravy. Koordinací návštěvy je pověřen biskup Václav Malý.

Berlín: Úspěšná iniciativa

Berlín (KAP) Berlínská občanská iniciativa Pro Reli („Za nábožko") za zrovnoprávnění výuky náboženství na berlínských veřejných školách nasbírala nejméně 307 000 podpisů pod svou peticí. „Tím je s odstupem nejúspěšnější peticí v historii Berlína," komentoval to její předseda Christoph Lehmann, a označil výsle­dek za nečekaně dobrý. Iniciativa vystupuje za zrovnoprávnění nyní povinné výuky etiky a nepovinné výuky náboženství. Počet podpisů již přesáhl hranici, při níž je povinností politiků vyhlásit referendum k této otázce; v něm bude potřeba získat asi 610 000 hlasů, aby se příslušné předpisy změnily. Kardinál Georg Sterzinsky a berlínský evangelický biskup Wolfgang Huber poděkovali orga­ni­zátorům petice a ocenili, že aktivisté byli na ulici i v nepříznivém počasí a nevyhýbali se žádným diskusím. Petici kromě křesťanských církví podporovali berlínští židé a muslimové.

Kardinál Korec má 85 let

Bratislava (KAP) Slovenský kardinál Ján Chryzostom Korec oslavil 22. ledna své 85. narozeniny. Při té příležitosti obdržel čestný doktorát katolické teologické univerzity v Ružomberoku. Ján Korec byl za komu­ni­sti­ckého režimu tajně vysvěcen knězem (1950) a biskupem (1951). V roce 1960 dostal za údajnou vlastizradu 12 let vězení, propuštěn a rehabilitován byl až roku 1968. Ani poté však nedostal státní souhlas s kněžským působením a až do důchodu pracoval jako dělník. Po roce 1989 se stal biskupem v Nitře, jímž zůstal do roku 2005, a roku 1991 byl jmenován kardinálem. Bývá rovněž zmiňován v sou­vislosti se svým kontroverzním hodno­cením Tisova slovenského režimu za druhé světové války.

Noc kostelů" v Brně

Praha (KAP) Podle vzoru rakouských měst se letos i v Brně bude 29. května konat Noc kostelů. Během ní budou v centru v noci přístupné kostely různých denominací - účast přislíbily všechny hlavní křesťanské církve zastoupené v centru Brna. Otevřeny budou sakristie, věže i krypty a široké veřejnosti budou kostely nabízet prohlídky s průvodci, informační brožury a kulturní program. Bližší informace jsou na webu www.nockostelu.cz.

Nové požadavky na reformu katolické církve

Vídeň (KAP) Nově vzniklá rakouská „Laická iniciativa" (Laieninitiative; web v němčině je na adrese http://www.laieninitiative.at) vedená třemi bývalými předními rakouskými politiky Erhardem Busekem, Andreasem Kholem a Herbertem Kohlmaierem, přednesla seznam svých požadavků na reformu římskokatolické církve. Požadavky iniciativy míří především na rostoucí nedostatek duchovních v církvi. Proto mimo jiné žádají odstranění povinného celibátu a povolení jáhenského svěcení žen. Herbert Kohlmaier na tiskové konferenci zdůraznil, že iniciativa se chápe jako vnitrocírkevní a církev je pro její členy „nepostradatelná a nenahraditelná".

Milost pro lefebvristy?

Vatikán (KAP) Papež Benedikt XVI. prý uvažuje o zrušení exkomunikace čtyř biskupů nedovoleně vysvěcených ultrakonzervativním arcibiskupem Marcelem Lefebvrem roku 1988 ve švýcarském Econe. Zprávu, kterou o tom přinesl italský deník Il Giornale, Vatikán ani nepotvrdil, ani nedementoval. Žádné stanovisko veřejně nezaujalo ani lefebvrovské Kněžské bratrstvo sv. Pia X.

Jeden z uvedených biskupů, Brit a známý popírač holokaustu Richard Williamson, je nyní v Německu vyšetřován za své výroky obhajující nacistickou politiku. Mezi jiným v jednom rozhlasovém rozhovoru prohlásil: „Myslím, že v nacistických koncentračních táborech zemřelo 200 až 300 tisíc Židů, ale žádný z nich v plynových komorách." V Německu mu proto za popírání holokaustu hrozí až pět let vězení. Představitel Bratrstva sv. Pia X. ve Stuttgartu Franz Schmidberger se však od Williamsonových výroků distancoval a odvolal se na encykliku Pia XI. Mit brennender Sorge, varující před „bezbožným nacistickým režimem a jeho zločiny".

O sblížení mezi Římem a tvrdým jádrem lefebvristů, kteří odmítají uznat druhý vatikánský koncil, se spekuluje od jubilejného roku 2000, kdy Lefebvrem vysvěcený biskup Bernard Fellay s 5000 dalšími lefebvristy putoval do dómu sv. Petra. Několik měsíců po svém nástupu na papežský trůn Fellaye přijal Benedikt XVI. a byly opět zahájeny rozhovory mezi Římem a lefebvristy.

Již v roce 2002 se podařilo znovu zapojit do římskokatolické církve „paralelní" brazilskou lefebvristickou diecézi Campos, kterou založil další exkomunikovaný biskup Antonio de Castro Mayer (1904-1991). Diecéze s téměř 40 000 věřícími je dnes osobní apoštolskou administraturou sv. Jana Marii Vianeyho.

Papež míří na YouTube

Vatikán (KAP) Mluvčí Vatikánu P. Federico Lombardi, SJ představil nový mediální projekt, který bude na serveru YouTube, určeném ke zveřejňování videí, přinášet pravidelné šoty o aktivitách papeže a dění ve Vatikánu. Až tři krátké příspěvky se mají denně objevovat na adrese http://www.youtube.com/vaticanit. Příspěvky budou ozvučené v italštině, něm­čině, angličtině a španělštině. Cílem je vytvořit kontinuální a spolehlivý zdroj informací o dění v církvi, řekl Lombardi.

Zvolen syrskokatolický patriarcha antiochijský

Řím (KAP) Mar Ephrem Joseph Younan, dosavadní biskup syrskokatolických křesťanů v USA a Kanade se sídlem v Union City ve státě New Jersey, byl zvolen novým syrsko­katolickým patriarchou antiochijským. Zvolila ho synoda biskupů zasedající v Římě poté, co dosavadní patriarcha Mar Ignatius Bedros VIII. Abd-el-Ahad rezignoval z důvodu věku. Nový patriarcha přijal jméno Mar Ignatius Joseph III. Younan. Oficiální uvedení do úřadu se bude konat v únoru v Bejrůtu, kde má patriarchát sídlo. Patriarchu Younana již v pátek 23. ledna přijal na zvláštní audienci papež Benedikt XVI.

Joseph F. Younan se narodil 15. listopadu 1944 v Sýrii a po kněžském svěcení roku 1971 působil zprvu ve své domovině. Roku 1986 byl pověřen vybudováním syrskokatolické farnosti v oblasti New Yorku a New Jersey. Roku 1991 se stal apoštolským delegátem své církve na severoamerickém kontinentě a roku 1995 ho papež Jan Pavel II. jmenoval prvním biskupem nově založené syrskokatolické eparchie v Newarku.