Jste zde

Knihovnička Getseman

Egon Sendler: Ikony Krista. Víra, umění, liturgie, teologie. Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří, edice Studium, 2010. 340 stran, čb a barevné obrazové přílohy, rejstříky.

Karmelitánské nakladatelství vydalo na sklonku minulého roku knihu Egona Sendlera Ikony Krista, která by neměla uniknout pozornosti nikoho, kdo se zajímá o ikony, ikonopis a ortodoxní teologii obecně. Autor je ve Slezsku narozeným, ale většinu života ve Francii žijícím jezuitským knězem, který studoval v Mnichově a v Římě dějiny byzantského umění. Je však nejenom učencem, ale i jedním z předních západních ikonopisců současnosti. Ve Francii vedl několik ikonopiseckých dílen a v současnosti stojí v čele ateliéru sv. Jiří ve Versailles a vede rovněž Atelier Saint-André - komunitu tradičních ikonopisců působících v západní Evropě a ve Spojených státech. Jeho publikace se proto vyznačují nejen hlubokými znalostmi teoretickými - teologickými, liturgickými a estetickými, ale i bezprostředním vhledem do praktické stránky posvátného ikonopisu. Jeho nejznámější kniha Ikona: obraz neviditelného tak spojuje poutavý výklad teologie ikony a dějin ikonopisectví s detailními analýzami technických postupů počínaje přípravou desky a konče složením specielních svrchních laků... V publikaci Ikony Krista - první Sendlerově práci přeložené do češtiny - se autor soustředí hlavně na výklad toho, jaké místo zaujímá ikona ve východní liturgii. Každému z velkých kristologických svátků totiž odovídá kodifikovaný typ ikony. Jejich rozborem uvádí Sendler čtenáře do mystéria ortodoxního liturgického roku, do tajemného rytmu církevního života. Řazení jednotlivých kapitol tak sleduje pořadí dvanácti velkých svátků církevního roku - dodekaortonu - jemuž odpovídá dvanácte ikon „sváteční řady" ikonostasu. Velmi podstatným přínosem knihy jsou stálé odkazy a paralely k umění západního křesťanství, které mají sloužit - slovy autora - k tomu, „abychom si povšimli příbuznosti mezi Východem a Západem, která je výzvou k podstatné jednotě těchto dvou částí křesťanstva. ... navzdory staletým teologickým sporům svědčí křesťanské umění už nyní o jednotě víry jediné Kristovy církve." Kniha Ikony Krista je tedy podstatným a velmi inspirativním přírůstkem do doposud pohříchu nečetné českojazyčné knihovny zaměřené na umění východního křesťanství a na výklad jeho smyslu.

Jan Klípa

Jaroslav Vokoun: Naslouchat teoložkám. CDK Brno. Edice Moderní česká teologie,

Nová kniha bývalého šéfredaktora Getseman prý vznikla nedopatřením. Po jakési diplomantce zůstala nedokončená práce a hromádka literatury o ženách v teologii, přesněji takzvaných postkritických teoložkách, které se zdálo škoda nevyužít. Vznikla tak knížka s deseti profily teoložek a hlavně jejich myšlenek. První, patřící „klasičce" žánrů ženské teologie i detektivky Dorothy L. Sayersové, vytvořila Petra Kriegelová, ostatní, vesměs věnované ještě žijícím autorkám, napsal Jaroslav Vokoun.

JaS