Jste zde

Zprávy

Polsko protestuje v Římě proti páteru Rydzikovi

Varšava (KAP) Polské ministerstvo zahraničí protestovalo ve Vatikánu proti šéfovi nacionalisticky-konzervativní soukromé rozhlasové stanice Radio Marya kvůli jeho protivládním výrokům. Svatý stolec by měl podniknout kroky, aby páter Tadeusz Rydzyk nepoškozoval „dobré jméno Polska" a neškodil polské katolické církvi, říká se v diplomatické nótě. Ministr zahraničí Radosław Sikorski také sdělil polskému primasovi Józefu Kowalczykovi a apoštolskému nunciovi Celestinovi Miglioremu, že církev musí sama posoudit, zda se Rydzikova „společenská činnost" a „politická aktivita" hodí k „charismatu kněžského úřadu".

Kontroverzní redemptorista polské liberálně-konzervativní vládě vytkl totalitarismus a diskriminaci, protože zrušila lukrativní smlouvu o využití geotermální energie, kterou roku 2007 uzavřela předchozí konzervativní vláda s jednou z Rydzikových nadací. Rydzik také Polsko přirovnal k necivilizovaným zemím a prohlásil, že je tragédie, že mu od roku 1939 nevládnou sami Poláci. Své výroky pronesl na konferenci o obnovitelných zdrojích energie pořádané polskou pravicovou stranou Právo a spravedlnost v Bruselu na půdě Evropského parlamentu.

Rydzik a vládní strana PO mají spor již dlouhou dobu. Oficiálním protestem ve Vatikánu střet dostal nový rozměr. Řeholník nepodléhá polské biskupské konferenci, ale varšavskému vedení řádu, které se za svého člena v minulosti již několikrát postavilo. Vedle rozhlasové stanice Radio Marya Rydzik řídí také televizní vysílač TV Trwam, deník Nasz Dziennik a vysokou školu v Toruni.

Ekumenické blahořečení lübeckých mučedníků

Hamburk (KAP) Za přítomnosti asi 9000 lidí se v Lübecku konalo blahořečení tří z takzvaných lübeckých mučedníků. Katoličtí kněží Johannes Prassek, Hermann Lange a Eduard Müller zde byli 10. listopadu 1943 spolu s evangelickým pastorem Karlem-Friedrichem Stellbrinkem popraveni za odpor proti nacistickému režimu. Kardinál Walter Kasper, dlouholetý vatikánský expert na ekumenismus, vyzval posluchače k odvážným činům po vzoru těchto mučedníků. „I dnes potřebujeme statečné muže a ženy, kteří se nepřizpůsobují poměrům, kteří s křesťanskou svobodou stojí za svou vírou, kteří jinak myslí, jinak mluví a jinak žijí," řekl Kasper během pontifikální mše.

Blahořečeni byli pouze tři katoličtí kněží, protože evangelická církev praxi blahořečení nezná. Luterán Stellbrink však byl během obřadu s úctou připomenut a mše se vedle asi 20 katolických účastnili i čtyři evangeličtí biskupové. kardinál Kasper zdůraznil také, že čtyři duchovní jsou také příkladem ekumeny. Rozkol mezi církvemi se příčí Ježíšově vůli a je skandálem tváří v tvář velkým výzvám, před nimiž křesťané společně stojí, řekl Kasper, a poukázal na to, že křesťané jsou celosvětově nejpronásledovanějším náboženstvím.

Evangelický biskup Gerhard Ulrich ve své promluvě během blahořečení řekl, že křížová cesta čtyř duchovních je příkladem ekumenismu těchto mučedníků. Dnešní křesťané se podle něj mají neúnavně snažit překonat to, co konfese rozděluje; vždyť „to, co nás spojuje, je mocnější než to, co nás rozděluje." Ulrich dále řekl: „Čtyři lübečtí mučedníci jsou pro mne blahořečeni samotným Ježíšem. V době, kdy nacističtí mocipáni vnucovali svou vražednou ,pravdu‘, oni slovem a činem dosvědčili křesťanskou pravdu o boží lásce ke všem lidem."

Šlesvicko-holštýnský ministerský předseda Peter Harry Carstensen blahořečení zhodnotil jako historickou událost i proto, že se zde setkaly katolická a evangelická církev. „Taková ekumenická slavnost je v Německu jedinečná," řekl a dodal, že po vzoru lübeckých mučedníků je dodnes důležité se přes hranice světových náboženství zasazovat za svobodu a humanitu proti bezpráví a útlaku.

Turecko vyšetřuje vraždu křesťanů

Ankara (KAP) Turecké státní zastupitelství chce vyslechnout tři bývalé vysoce postavené generály v souvislosti s vraždami křesťanů ve východoanatolském městě Malatya. Turecké noviny uvedli, že vojáci jsou vyslýcháni jako podezřelí a nikoli jako svědci. Má se objasnit, zda se podíleli na vraždě německého misionáře Tilmana Geskeho a dvou tureckých protestantů v dubnu 2007. Jsou podezřelí, že byli zapojeni do činnosti tajné pravicové organizace Ergenekon, jež prý také plánovala státní převrat proti vládě premiéra Erdogana. Státní zastupitelé se domnívají, že vražděním křesťanů chtěl Ergenekon vyhrotit společenské klima, aby se ospravedlnilo převzetí moci armádou.

Křesťané v Arábii

Paříž - Abú Dhabí (KAP) Paul Hinder, katolický biskup příslušný pro arabský poloostrov (Spojené arabské emiráty, Jemen, Omán, Katar, Bahrajn a Saúdská Arábie) hovořil v interview pro francouzský katolický deník La Croix o situaci křesťanů na území Arábie. Asi tři milióny věřících, vesměs přistěhovalců, sice mohou svobodně vyznávat svou víru a vztahy k úřadům jsou „dobré, dokonce srdečné," ale chybí zde kostely. Švýcarský kapucín Hinder uvedl, že státní struktury v těchto státech jsou spíš feudální než demokratické. Nezbývá zde tedy než doufat, že král či sultán projeví pochopení pro problém a prokáže křesťanům milost.

Od dělníků z ciziny se zde očekává, že se po nějaké době zase vrátí do zemí svého původu. Úřady proto nechápou, proč je třeba zřizovat trvalé křesťanské instituce. Mezitím na poloostrově funguje již osm soukromých katolických škol. Podmínky pro ně se však každým rokem zpřísňují, i když zájem o přijetí na tyto školy roste. Bohoslužby v několika málo kostelech jsou vždy přeplněné, ale nikdy by křesťané nedostali dovolení slavit bohoslužby například na stadiónu. Jsou tolerováni spíše z pragmatismu než z přesvědčení. Není zde možné před úřady argumentovat svobodou vyznání nebo velkorysostí, s níž jsou cizí náboženství přijímána v Evropě; podobnou argumentaci by prý Arabové vnímali jako agresivní. Zpravidla jsou však političtí představitelé otevření a vycházejí do jisté míry vstříc.

Valdenská církev požehnala homosexuálnímu páru

Řím (KAP) Italská Evangelická valdenská církev (Chiesa Evangelica Valdese/CEV) poprvé požehnala homosexuálnímu páru. Obřad pro 62 a 42 let staré muže se podle italských médií konal v jedné modlitebně této církve v Miláně. CEV čítá asi 50 tisíc členů a jedná se o unii valdenských a metodistů. Možnost žehnat homosexuálním párům zde otevřela synoda konaná v srpnu 2010, jež vyhlásila, že církev „je pro Ježíšova slova a činy povinna být otevřená vůči každému životnímu rozhodnutí formovanému láskou jakožto svobodně a vědomě žitým a přijatým božím darem."

Nový zpravodajský web Vatikánu

Vatikán (KAP) Kliknutím na tablet otevřel papež Benedikt XVI. nový internetový zpravodajský portál Vatikánu na adrese www.news.va a podle předsedy vatikánské mediální rady arcibiskupa Claudia Marii Celliho tím sice nezačíná žádná nová éra, ale zpravodajský portál dá mediálním aktivitám Svatého stolce nový rozměr.

Nový portál bude uveřejňovat zprávy různých vatikánských médií včetně materiálů deníku Osservatore Romano, Rádia Vatikán a bulletinu vatikánského tiskového úřadu. Navíc zde budou příspěvky misijní tiskové agentury Fides, agentury VIS (Vatican Information Service), vatikánského kanálu na YouTube, televizního portálu CTV a vatikánských kanálů na Twitteru. Většina obsahu se bude přebírat automaticky, žádnou specifickou redakční linii portál podle arcibiskupa Celliho nemá.

Zpočátku se news.va bude uveřejňovat jen italsky a anglicky. „Po létě" se nabídka podle Celliho pravděpodobně rozšíří i na španělštinu. Existují také plány publikovat zde zpravodajství francouzsky, portugalsky a německy.

Zpravodajský web news.va nemá podle Celliho být konkurencí vatikánské oficiální stránky vatican.va, obsahující dokumentaci aktivit církevního učitelského úřadu a Svatého stolce.