Jste zde

Dobře utajovaná konspirace

autor: 

Okolo úmrtí emeritního arcibiskupa Otčenáška vyšlo několik článků i oslavných řečí. On se ale nestal biskupem proto, aby ho zavřeli, ale aby konal: biřmoval a světil kněze. On nežil jako biskup jen po roce 1989. V té době byl už 40 let biskupem, byť režimem neuznávaným a pronásledovaným. Ani v knize jeho životopisu není zmínka o tom, že v té těžké době tajně uděloval svátosti, a to samozřejmě s rizikem dalších možných postihů. Už jsme jen dva žijící, kteří mu můžeme děkovat za splnění našeho životního cíle, za dar kněžství.

Bydleli jsme spolu s ním ve valdické věznici na II. oddělení v cele číslo 7. Přes 40 chlapů na 3-etážových palandách. Měl jsem právě po 30tidenních exerciciích s Josefem Zvěřinou. Biskup Karel a já jsme onemocněli silnou chřipkou a byli přes den sami dva na cele, ostatní pak na dílně. Najednou se přestal modlit a obrátil se ke mně s vlídností jemu vlastní: „Jene, chtěl bys být knězem?" Bylo to náhlé, nečekané; jen jsem mlčky kývnul. „Tak se připrav!" Bachař pravidelně kontroloval celu každých 7 minut. Jakmile zavřel okénko, já poklekl a biskup vztáhnul ruce... Sedm minut trvalo v těchto podivných podmínkách to, co se v katedrále slaví dvě hodiny. Bylo 17. února léta Páně 1962.

Komentáře

Opravdu, žijeme v divné době. Když se oficiální struktury vyhýbají tomu, co bylo.
Jen občas se někdo „politicky“ zmíní, aby se neřeklo. Je to proto že kolaborovaly?
Bojí se tajně svěcených ženatých kněží, kteří již vymírají? Nebo „ti nahoře“ se bojí osobností,
které na rozdíl od nich dokáží myslet a nazvat věci pravým jménem a nebojí se těch co jsou ještě výš?
Nerozumím tomu. Ale něco tady zahnívá. Takhle vše promrhat, to nebude posvěcené.
A okecat, byť zbožně a svatě, jak je to vlastní mnohým, ...
Pořád si říkám, kdyby přišel pán Ježíš dnes, co by udělal, koho by navštívil.
Šel by za biskupem, nebo úplně do jiného sboru? Stačili by mu důtky, nebo by použil "silnější kalibr"?