Jste zde

Studium ekumenické teologie

Informace o studijním oboru Teologie křesťanských tradic naleznete na www.iespraha.cz. Přihlášky pro akademický rok 2013/4 je nutno podat do konce února. Měsíčník Getsemany je vytvářen učiteli a studenty tohoto oboru.