Jste zde

Zprávy

Čínští katoličtí duchovní se mají registrovat

Vatikán (KAP) Vatikán vyzval katolické kněží a biskupy v Číně, aby se nechali registrovat na úřadech. Zároveň uvedl, že akceptuje, pokud to některý duchovní odmítne udělat z důvodu svědomí. Bez registrace není v Číně možné vykonávat legální pastorační činnost. Otázka vyvolávala mezi čínskými věřícími již delší dobu neklid, proto se ji Řím snaží novou směrnicí vyjasnit.

Při registraci musí duchovní podepsat, že souhlasí s principem „nezávislosti, autonomie a samosprávy“ církve v Číně. Proto Vatikán doporučuje možnost podepsat s výhradou „aniž bych porušil svou povinnost zůstat věrný zásadám církevní nauky“. Na katolíky v Číně se Řím obrací s prosbou, aby chápali „složitost situace“ a „přijali s otevřeným srdcem bolestné rozhodnutí pastýřů, ať už dopadne jakkoli“ a vyvarovali se nátlaku na neoficiální katolické obce.

Kontextem nové směrnice je předběžná dohoda Vatikánu a Pekingu ze září 2018 o biskupech. Vatikán podle ní uznal i čínské biskupy, kteří byli vysvěceni bez papežského souhlasu.

Nález ztracených listů Obří bible sv. Floriana

Linec (KAP) V létě 2018 zahájili augustiniánští kanovníci v rakouském klášteře sv. Floriana u Lince důkladný úklid a průzkum své klášterní knihovny. Podařilo se přitom najít dva chybějící listy důležitého středověkého rukopisu bible, takzvané Obří bible od sv. Floriana vytvořené před polovinou 12. století. Název „obří“ je odvozen z toho, že bible má značně velké rozměry, a to 66 x 48 cm. „Velikost bible dokazuje, jak vysoký význam mělo slovo boží pro kanovníky po reformě z roku 1071,“ vysvětlil klášterní kustod Harald R. Ehrl.

V prvním nalezeném pergamenu s úryv­kem listu Římanům byla zabalena zpráva o farnosti Schöndorf z roku 1594 a ve druhém, obsahujícím text Knihy žalmů, byla svázána sbírka kázání z roku 1601. Oba nalezené pergameny byly pečlivě prověřeny a po konstatování jejich pravosti byla s nimi seznámena veřejnost. Velký úklid knihovny, při němž bylo loni očištěno a prozkoumáno asi 15 tisíc knih, bude pokračovat také letos v létě.

Evangelíci chtějí vyslat loď do Středozemí

Berlín (KAP/KNA) Německá evangelická církev se radí o možnosti vyslat v září do Středozemního moře loď na pomoc uprchlíkům, kteří se na člunech snaží přes moře dostat do Evropy a často se ocitají v ohrožení života. Na letošním evangelickém sněmu (Evangelischer Kirchentag) v Dortmundu účastníci přijali rezoluci, podle které má církev vyslat sama svoji vlastní loď. Vedení církve kromě toho uvažuje o možnosti připojit se k širokému sdružení organizací a jednotlivců, kteří chtějí takovou loď vyslat.

Německá záchranná loď Sea Watch 3 s u­prch­líky na palubě, z nichž někteří vyžadovali lékařskou pomoc, zakotvila nedovoleně u italské Lampedusy, čímž se kapitánka lodi Carola Racketeová vystavila trestnímu stíhání italských úřadů. Zatímco italský oficiální postoj vůči uprchlíkům se za ministra vnitra Mattea Salviniho (Liga severu) výrazně zpřísnil, podporují obě hlavní církve Německa, evangelická i katolická, práci záchranářů tonoucích na Středozemním moři.

Nový předseda francouzských biskupů

Paříž (KAP/KNA) Ve Francii 1. července nastupuje jako předseda tamní katolické biskupské konference remešský arcibiskup Eric de Moulins-Beaufort (57). Byl zvolen v dubnu a střídá na této pozici marseilleského arcibiskupa Georgese Pontiera (76). V rozhovoru pro noviny La Croix vyzval ke změnám francouzské církve: „Je to jistě obtížný okamžik, ale slabost je i silou: Konečně se musíme změnit!“ Katolicismus ve Francii je podle něho „asi až moc ideologický“. „Bylo by absurdní popřít, že jsme v krizi,“ dodal a uvedl, že odhalení sexuálního zneužívání kleriky přispělo k poklesu počtu kandidátů duchovní dráhy. V důsledku nouze o duchovní zdůraznil potřebu toho, aby existovaly „lokální jednotky, místa pravého křesťanského bratrství“ a nevyloučil úvahy o možnosti světit i ženaté muže na kněží.

Spolupráce katolické a islámské fakulty

Vídeň (KAP) Pod heslem „Mluvit spolu, navzájem se učit“ se uskutečnila výměna studentů a návštěva profesorů v rámci programu Erasmus, jíž se účastnila katolická teologická fakulta vídeňské univerzity a islámští teolo­gové z ankarské univerzity v Turecku. Z Turecka do Vídně na pozvání děkana prof. Johanna Pocka a pastorální teoložky prof. Reginy Polakové dorazili profesoři Ihsan Capcioglu a Selman Yilmaz. Má to být začátek dalších výměn a širší spolupráce, z katolické strany v duchu výzvy papeže Františka, aby se do studia katolické teologie zapojilo více islámských a židovských prvků. V rámci výměny mimo jiné prof. Capcioglu uskutečnil přednášku na téma Hledání smyslu; pojal ji jednak obecně (v návaznosti na Viktora Frankla) a jednak na příkladu proroka Abrahama.

Islámská teologická fakulta Univerzity Ankara byla založena 1949 a vzešla z ní takzvaná „ankarská škola“ islámské teologie, která se vyznačuje poměrně liberálním výkladem koránu a vůbec pojetím islámu.

Kněz obviněn z vraždy

Mexiko (KAP/KNA) Ve městě Mexiku je pro podezření z vraždy vazebně stíhán kněz. Je obviněn, že uškrtil 29letého seminaristu, jehož tělo se po setkání s obviněným našlo v autě na jihu města. Kněz ovšem vinu odmítá. Případ vyvolal velké pobouření i proto, že obviněný sloužil za zabitého zádušní mši.

Kyjevský patriarcha Filaret sesazen

Kyjev (KAP/KNA) Nová samostatná pravo­slavná církev Ukrajiny potrestala dlouholetého kyjevského patriarchu Filareta. Posvátný synod vedený patriarchou Epifaniem sesadil devadesátiletého patriarchu Filareta z kyjev­ského stolce, protože společně s dalšími duchovními začal usilovat o obnovu samostatnosti kyjevského patriarchátu, nyní začleněného do ukrajinské pravoslavné církve. Vzhledem k minulým zásluhám byla Filaretovi ponechána biskupská hodnost, ztratil však svoje práva a povinnosti vůči kyjevským farnostem a klášterům.

Pravoslavná církev Ukrajiny vznikla v pro­sinci 2018 sloučením kyjevského patriarchátu a jedné menší samostatné pravoslavné církve, k čemuž se pak připojili ještě dva biskupové moskevského patriarchátu.

Filaret Epifania v minulých měsících ostře kritizoval, protože prý porušuje dohodu, že Epifanius má církev reprezentovat v zahraničí a Filaret na Ukrajině. Nový patriarcha Epifanius (40) byl až do svého zvolení patriarchou sjednocené církve blízkým Filaretovým spolupracovníkem. V kon­flik­tu s Filaretem se za něho postavil ekumenický patriarcha Bartoloměj a také mezi ukrajinskou veřejností je popularita Epifania podle výzkumu veřejného mínění větší než popularita Filareta.

Nucený potrat pro postiženou dívku odvrácen

Londýn (KAP/KNA) Britský odvolací soud zamítl nucený potrat duševně postižené dívky, který nařídila nižší soudní instance. Mladá žena s mentální úrovní devítiletého dítěte žije se svou matkou katolického vyznání poblíž Londýna a otěhotněla s neznámým mužem. Jak k tomu mohlo dojít, vyšetřuje policie. V době, kdy byla mladá žena ve 22. týdnu těhotenství, poručnický soud rozhodl, že musí jít na potrat, přestože si sama postižená dítě přeje a její matka vyjádřila ochotu se o vnouče starat. Soudkyně Lievenová rozsudek odůvodnila tím, že porod by pro postiženou představoval větší trauma než potrat. Přání těhotné ženy dítě donosit soudkyně odmítla s tím, že je na úrovni přání dítěte dostat panenku. Rozsudek odvolacího soudu jménem katolických biskupů Anglie a Walesu uvítal biskup John Sherrington a uvedl, že původní rozsudek porušoval lidská práva nastávající matky a její rodiny, nemluvě o právu na život nenarozeného dítěte.