Jste zde

Z historie objevu jednoho z nejstarších novozákonních rukopisů (Freerův rukopis)

autor: 

Koncem roku 1907 se veřejnost dozvěděla, že americký průmyslník Charles Lang Freer (1854-1919) získal od obchodníka se starožitnostmi v Egyptě soubor čtyř pergamenových rukopisů. Charles Freer, který byl mimo jiné známý jako zkušený sběratel umění, se do Egypta vydal poprvé v roce 1906. Krátce po svém příjezdu strávil dva dny (17. a 18. prosince) se dvěma řeckými učenci, kteří měli posoudit hodnotu rukopisů, jež se chystal koupit. Do svého deníku si ve středu 19. prosince stroze zapsal: „Káhira. Dopoledne rukopisy koupeny a odpoledne zaplaceny.“ Dalších dvanáct měsíců věděli o významu zakoupených rukopisů pouze vybraní odborníci. Až v prosinci 1907 jeden z nich oznámil světu, co vlastně Freer koupil:

pergamenový rukopis s řeckým textem starozákonních knih Deuteronomium a Jozue (4./5. století);

pergamenový rukopis obsahující řecký text Žalmů (6./7. století);

řecký pergamenový rukopis s textem čtyř evangelií (v tomto pořadí: Matouš, Jan, Lukáš a Marek) (4./5. století);

řecký pergamenový rukopis s listy apoštola Pavla (5. století).

Velký zájem vzbudil zejména evangelijní rukopis, který obsahuje neobvyklý dodatek ke 14. verši 16. kapitoly Markova evangelia. Tento úryvek, kterému se v odborných kruzích říká Freerovo logion, znal i křesťanský spisovatel a překladatel Jeroným ze Stridonu (347-420).

A oni se hájili a říkali: ‚Tento věk bezpráví a nevěry je poddán satanovi, který nedovoluje, aby to, coje znečištěno duchy, pochopilo Boží pravdu a moc.‘ ‚Zjev proto již svou spravedlnost,“ říkali Kristu. A Kristus jim odpověděl: ‚Lhůta satanovy pravomoci je již naplněna, ale blíží se jiná nebezpečí. Avšak byl jsem vydán na smrt za hříšné, aby se obrátili k pravdě a už nehřešili, a aby se stali dědici nebeské duchovní a nepomíjející slávy spravedlnosti‘“ (viz Petr Pokorný, Evangelium podle Marka (ČEK-NZ 2), ČBS-CBS, Praha 2016, s. 20. s. 306).

Soudobé noviny upozorňovaly na nález rukopisu těmito titulky:

Chyby v Bibli by měly být opraveny podle nově nalezených rukopisů: Vzácné texty jsou uschovány v detroitském bezpečnostním trezoru.

Nový verš Markova evangelia: Objeven ve starověkém rukopise, který vlastní muž z Detroitu (...) milionář a archeolog Charles L. Freer koupil nesmírně cenný pergamenový kus od prodejce starožitností v Egyptě.

Křesťanský svět se už nemůže dočkat Freerova rukopisu: Věříme, že důležité pasáže budou doplněny nově nalezeným biblickým textem.

Úžasný příběh objevu autentického biblického rukopisu: Američan získává vzácnou památku ze slavné Alexandrijské knihovny. Slova Kristova, na 1 300 let ztracená, nám tak byla vrácena a oficiálně ohlášena.

V kritických edicích řeckého textu Nového zákona má Freerův rukopis označení W (032) a nazývá se Washingtonský rukopis.

Zdroj: Brent Nongbri, God's Library: The Archaeology of the Earliest Christian Manuscripts, Yale University Press, 2018.