Jste zde

Zprávy

Plány na proces obnovy církve ve Švýcarsku

Curych (KAP) Katolická církev ve Švýcarsku má v plánu zahájit „proces obnovy církve“. Řekl to předseda Švýcarské biskupské konference Felix Gmür na závěr plenárního zasedání episkopátu své země v St. Maurice. Cílem procesu bude překonat nynější krizi důvěryhodnosti, řekl Gmür podle portálu kath.ch. „Vidíme, že na mnoha místech panuje silná frustrace.“ V rámci procesu se budou zpracovávat tato témata: víra a její předávání; role žen; celibát a svěcení osvědčených ženatých mužů; sexuální přečiny a zneužívání moci. Časový plán procesu obnovy ještě nebyl stanoven, nejdříve je potřeba ustavit vedení procesu o dvou nebo třech členech.

Soud vrátil biskupovi ukrajinské občanství

Kyjev (KAP/KNA) Ukrajinský rusko-pravoslavný biskup Gedeon (Charon) se u soudu úspěšně ubránil proti odejmutí ukrajinského občanství. Bylo mu odebráno, protože byl bezpečnostními službami označen za bezpečnostní hrozbu a zdroj protiukrajinské propagandy. Biskup má také ruské a ammerické občanství a během své poslední návštěvy USA se setkal s tamními poslanci, které informoval o údajné diskriminaci své promoskevské církve ukrajinskými úřady. Gedeon je představeným kláštera a vikářem kyjevské diecéze.

Ruskopravoslavná církev na Ukrajině, podřízená moskevskému patriarchátu, bojuje o vliv s nezávislou ukrajinskou pravoslavnou církví, kterou uznává konstantinopolský patriarchát. Vláda v posledních letech masivně podporovala autokefální ukrajinskou církev, zatímco Gedeonově církvi vytýkala podporu proruských separatistů na východní Ukrajině.

S obnovou Notre-Dame se ještě ani nezačalo

Paříž-Bonn (KAP/KNA) Německá historička umění Barbara Schocková-Wernerová, která měla v minulosti dlouhou dobu na starosti katedrálu v Kolíně nad Rýnem, je pověřena koordinací německé pomoci pro požárem poničenou katedrálu Notre-Dame. V září navštívila Paříž a seznámila se na místě se stavem památné budovy. „O obnově ještě vůbec nemůže být řeč,“ sdělila poté portálu domradio.de. Pět měsíců po požáru se zatím stále pracuje na zabezpečení. „Pod klenbu se ještě vůbec nesmí, protože architekt Philippe Villeneuve se stále obává zřícení jejích částí.“

Ukázalo se také, že varhany jsou požárem poškozeny víc, než se původně myslelo. V některých píšťalách se našel „olověný prach a kousky olova, malinké kousky jako krystaly soli“, řekla. A ty tam „nelze ponechat, protože až by na varhany někdo zahrál, tak by je všechny rozfoukal do chrámu“. Proto je nezbytné vyčištění varhan. „Když si vzpomenu, jak dlouho trvalo restaurování našich velkých varhan v kolínském dómu, což je oproti pařížským varhanám skromný nástroj, tak se musí počítat s několika roky. Varhany jsou složité hudební nástroje.“ Olovo je problém i jinde, protože se při požáru tavilo, hořelo a roztavené kapalo do chrámové lodi. „Jsou tam i krystaly nebo nepatrné plátky olova, které teď lpí všude na stěnách, oknech a mobiliáři,“ vysvětlila Schocková-Wernerová. Nyní se musí vymyslet, jak olovo odstranit.

Kromě toho celá budova při hašení provlhla. „Hasilo se vodou z jezer a podzemní vodou,“ a teď je potřeba ze zdí odstranit soli a mikroorganismy. „Ředitel pokusných dílen odhaduje, že bude trvat deset let, než to celé zase normálně vyschne.“

Nyní bylo již 37 oken z 19. a 20. století sňato a uloženo do beden. Některá z nich by mohla být restaurována v Německu. Také by bylo možné použít německé restaurátory kamene placené německou vládou k čištění zdí Notre-Dame.

Burkina Faso: Útoky islamistů na křesťany

Ouagadougou-Vídeň (KAP) Katolická charitativní organizace Kirche in Not informuje o cílených útocích islamistických ozbrojenců na křesťany v západoafrickém státě Burkina Faso. Džihádisté například počátkem září přepadli vesnice Hitte a Rounga a dali obyvatelům ultimátum – konverze k islámu nebo zabavení domů. Z vesnic pak uprchlo téměř 2000 lidí. Nejde o jednotlivý případ, islamisté o vyhnání nebo vyvraždění křesťanů na severu země usilují systematicky již od května. Teroristé obvykle patří ke kmeni Fulbů, které kdosi radikalizuje a vyzbrojuje. Státní orgány Burkiny Faso na události reagují laxně, a tím se nebezpečí dále zvětšuje.

Biblický Edóm nalezen

Jeruzalém (KAP/KNA) Archeologové z uni­verzit v Tel Avivu a kalifornského San Diega našli v poušti Arava zbytky staveb, které zřejmě patřily biblickému království Edóm. Na místě se vyráběla měď a vykopávky naznačují, že před více než 3000 let vytvořili nomádští Edomité významný politický útvar. Bylo zde kvetoucí a bohaté centrum, datované k 12. a 11.století před Kristem. Blahobyt vytvořila tehdejší špičková technologie, výroba mědi. Výroba zde byla profesionalizována a na různých místech probíhala shodným postupem, což ukazuje na centralizaci, kterou mohl umožnit až stát. To znamená, že království Edomitů zřejmě vzniklo dříve, než se dosud předpokládalo. Historici se doposud obvykle domnívali, že pouštní údolí Arava bylo v uváděné době obydleno různými jednotně politicky neorganizovanými kmeny. Naopak se nálezy shodují s tím, co se o Edómu uvádí ve Starém zákoně.

Moskevské pravoslaví proti útlaku opozice

Moskva (KAP/KNA) Před moskevskými komunálními volbami konanými 8. září proběhla řada demonstrací za to, aby byla umožněna kandidatura představitelů opozice. Mnoho demonstrujících bylo zatčeno a někteří odsouzeni k až pětiletým trestům vězení. Proti tomu se zvedl protest nejdříve z řad pravoslavného duchovenstva; 125 kněží podepsalo prohlášení, v němž vyjadřují názor, že „rozsudky vypadají spíše jako zastrašování ruských občanů než jako spravedlivá rozhodnutí“ a požadují propuštění všech nenásilných demonstrantů. Poté zareagovalo i vedení církve: nejprve kritikou signatářů z řad kněží, pak však ruská pravoslavná církev oznámila, že nezávisle vyšetří sporné rozsudky proti opozičním politikům. Církevní Centrum pro lidská práva má zjistit, zda nebyla porušena práva obžalovaných. V případě potřeby má také být postiženým nabídnuta právní pomoc.

Papežské Lamborghini vydražil Čech

Vatikán (KAP) Luxusní automobil Lamborghini Huracan RWD Coupe, který papež František obdržel od výrobce darem v roce 2017, byl konečně vydražen. Vatikán oznámil, že vůz s papežovým vlastnoručním podpisem na chladiči za asi 900 000 euro získal český kupec. Získané peníze půjdou na dobročinné účely, například 200 tisíc euro na obnovu kněžského semináře a základní školy na Haiti, které byly zničeny zemětřesením roku 2010. Automobil se dražil již podruhé, protože vítěz loňské dražby za vůz nezaplatil.

Patriarcha Bartoloměj ocenil papežův dar

Vatikán (KAP) Bartoloměj I., ekumenický patriarcha konstantinopolský, ocenil dar relikvií sv. Petra jako „důležitý krok na cestě jednoty“. Papež František patriarchovi koncem června daroval několik úlomků kostí z hrobu sv. Petra pod vatikánskou bazilikou. V rozhovoru pro Vatican News řekl Bartoloměj, hlavní představitel světového pravoslaví, že musí přiznat, „že na začátku jsme byli velice překvapeni“. Normálně jsou podobné události předmětem předchozích protokolárních debat, dodal, a vedl, že si gesta „bratra Františka“ velmi cení. Na cestě k jednotě se již „ušel velký kus cesty,“ řekl Bartoloměj, ale ještě toho zbývá hodně udělat. K tomu je zapotřebí vedle Františkem stále znovu uváděného „dialogu lásky“ také „dialog pravdy“ teologů, řekl patriarcha.

František překvapivě předal bronzový relikviář s Petrovými kostmi po bohoslužbě na svátek sv. Petra a Pavla 29. června vedoucímu pravoslavné delegace z Istanbulu jako dar „bratru“ Bartolomějovi. Tím se Petr má sjednotit se svým bratrem Ondřejem, patronem pravoslaví.