Jste zde

Rozvrh letního semestru bakalářského studijního programu Teologie křesťanských tradic ETF UK 2002/03

autor: 

Přednášky probíhají v Institutu ekumenickýchstudií, Vyšehradská 41, Praha 2 (proti Botanické zahradě) a jsou veřejněpřístupné. Informace o změnách v rozvrhu naleznete nahttp://www.iespraha.cz.

1. ročník (středy17:30)

26. 2.             Jakub Čapek:Autorita a tradice: autorita tradice

5. 3.               Petr Pokorný:Jazyk a význam

12. 3.             Petr Pokorný:Text

19. 3.             Petr Pokorný:Teorie a praxe hermeneutického procesu

26. 3.             Jakub Čapek:Hermeneutika a teologie? (Bultmanův program demytologizace)

28. -29. 3.      víkendový seminář

2. 4.               Michael Kirwan:Rene Girard

9. 4.               Peter De Mey:Katolicita a globalizace

23. 4.             Ondřej Fischer:Nietsche + Ivana Noble: Husserl

30. 4.             Ivana Noble:Jaspers + Ondřej Fischer: Sartre

7. 5.               Petr Dvořák:Russell + Ivana Noble: Wittgenstein

14. 5.             Ondřej Fischer:Heidegger + Ivana Noble: Levinas

21. 5.             Ivana Noble:Adorno + Petr Dvořák: Austin

28. 5.             Alice Kliková:Ukázky aplikací hermeneutických postupů

4. 6.               Ivana Noble:Derrida + Ondřej Fischer: Foucault

2. ročník (čtvrtky17:30, výjimečně středa)

27. 2. 2003    Ivan Štampach:Hinduismus

6. 3.               Ivan Štampach:Budhismus

13. 3.             Ivan Štampach:Judaismus

20. 3.             Ivan Štampach:Současná religiozita

27. 3.             Luboš Kropáček:Islám – historie

28. -29. 3.      víkendový seminář

3. 4.               LubošKropáček: Islám – současnost

10. 4.             Petr Pokorný:Úvod do biblické christologie

24. 4.             Ivan Štampach:Současná religiozita II. (problematika sektářství)

30. 4. (středa!)      Nový zákon[1]

7. 5. (středa!)        Nový zákon[2]

15. 5.             Petr Pokorný:Teologie novozákonního kánonu

22. 5.             Nový zákon[3]

29. 5.             Nový zákon[4]

5. 6.               Ivan Štampach:Mezináboženské vztahy

 

3. ročník (čtvrtky17:30, výjimečně středa)

výuka 27. 2. se přesouvá na středu 5. 3.

5. 3. (středa!)        IvanaNoble: Úvod do systematické teologie

6. 3.               Ivana Noble:Trojice I.

13. 3.             Ivana Noble:Trojice II.

20. 3.             Ivana Noble:Stvoření

27. 3.             Martin Prudký:Biblický seminář I.

28. -29. 3.      víkendový seminář

3. 4.               MichaelKirwan: Vykoupení

10. 4.             Peter De Mey:Církev jako svátost

24. 4.             Ivana Noble:Posvěcení

30. 4. (středa!)      Jan Štefan:Pád a vykoupení podle K. Bartha

7. 5. (středa!)        MartinPrudký: Biblický seminář II.

15. 5.             Ivana Noble:Maria a společenství svatých

22. 5.             Ivana Noble:Eschatologie I.

29. 5.             Ivana Noble:Eschatologie II.

5. 6.               Ivana Noble,Tim Noble: Eschatologická témata v současném filmu

4. ročník

26. 2. (středa)        IvanaNoble: Sakramentologie III.

6. 3. (čtvrtek)        MartinVaňáč: Seminář k bakalářské práci[5]

5. 4. (sobota)        seminář okřesťanské etice s Helen Costigane

 [1]témata přednášek budou upřesněna

[2]témata přednášek budou upřesněna

[3]témata přednášek budou upřesněna

[4]témata přednášek budou upřesněna

[5]další termíny konáníseminářů k bakalářské práci budou domluveny na prvním setkání