Jste zde

Sloupec na obálce

autor: 

Zemřel Werenfried van Straaten

Frankfurt (KAP) Werenfried van Straaten, premonstrát, zakladatel katolické charitativní organizace Církev v nouzi, zemřel nedávno poté, co oslavil své 90. narozeniny. Narodil se roku 1913 v nizozemském Mijdrechtu. V prosinci roku 1947 uveřejnil článek o osudu 14 milionu německých utečenců. Tento článek byl základem celosvětově činného charitního díla. Pater Werenfried pak začal projíždět Flandry, aby denně sesbíral 400-500 kg špeku pro uprchlíky. Současně tento „Špekpater“ rozvíjel kampaň pro akci Pomoc pro východní kněze, aby se katolickým uprchlíků žijícím v diaspoře na severu mezi německými protestanty dostalo náboženského zaopatření. V roce 1952 byla zahájena pomoc pro pronásledované kněze, řeholníky a laiky v komunistických zemích, která se později rozšířila na Asii, Afriku a Latinskou Ameriku. V 1964 papež Pavel VI. povýšil Církev v nouzi na papežské dílo, Werenfried von Straaten se stal jeho generálním moderátorem. Tento úřad složil v roce 1981, zůstal však mnoho let jeho duchovním asistentem. Církev v nouzi je dnes rozšířena ve 14 zemích a má okolo 700.000 přátel a podporovatelů. Angažuje se asi v 115 státech, kde jsou křesťané pronásledováni a utlačováni. V roce 1953 se Werenfried van Straaten angažoval jako spoluzakladatel Mezinárodního stavebního řádu IBO pro výstavbu domů pro chudé a církve. Během II. vatikánského koncilu (1962) byl van Straaten jako poradce v Římě. Tam se setkal také asi s 60 biskupy z komunistické střední a východní Evropy, které přímo či nepřímo podporoval. Roku 1966 založil v Bukavu (Zaire) společnost sester Dcery Zmrtvýchvstání, které se zaměřují především na umožnění školního vzdělání pro Afričanky. Od roku 1993 podporuje Církev v nouzi také ruskou ortodoxní církev, aby podpořila smíření s pravoslavím. Celosvětově od svého založení sesbírala a opětovně rozdala Církev v nouzi okolo tří miliard amerických dolarů.

Církev upozorňuje na „mizející lidi“

Port-au-Prince (KAP) Katolická církev na Haiti si stěžuje na stoupající počet zmizelých osob. Přes varování mezinárodních organizací pro lidská práva stoupá počet vražd dětí žijících na ulici a unesených občanů. Pravděpodobně se jedná o ozbrojené skupiny, které zaštiťují své jednání „ochranou“ obyvatelstva a „čištěním“ ulic a operují nejspíše pod ochranou úřadů.

 V červenci 2001 haitský president Jean-Bertrand Aristide otevřeně vyhlásil, že nebude tolerovat běžnou kriminalitu. Tím vyvolal protesty prominentních organizací pro lidská práva. I když dřívější kněz Aristide své prohlášení později odvolal, posilnil jím tendence v zemi brát spravedlnost do vlastních rukou. „Jsou tyto pouliční děti odpad, kterého se musí naše zářivě čistá města zbavit?“ říká se v církevní zprávě, kde jsou zdokumentovány některé případy.

Los Angeles: Neznámý sponzor ekumeny

Los Angeles (KAP-ID) Arcidiecéze v Los Angeles se octla v minulém roce ve značném deficitu vzhledem k výstavbě nové katedrály za asi 200 milionů dolarů. Program úsporných opatření pro rok 2003 měl přinést i uzavření diecézního úřadu pro ekumenu a mezináboženské vztahy. Brzy poté, co  byl úsporný program oznámen, však dostal P. Alexij Smith, vedoucí úřadu, pozvání do restaurace od zcela neznámého člověka. Při jídle se na něho hostitel náhle upřeně zadíval a zeptal se, zda zprávy o úsporném balíčku diecéze odpovídají pravdě. Smith to potvrdil, a neznámý reagoval projevy zklamání. Po krátkém zamyšlení se potom zeptal: „Otče Smithi, jakou částku byste potřeboval, abyste svůj úřad udržel v provozu?“ Ohromeně jsem počítal peníze, vypráví P. Smith, a pak jsem řekl sumu. Hostitelse na něho opět upřeně zadíval a pak k jeho překvapení řekl: „To není problém. Ty peníze vám dám.“

„Dar z nebes,“ říká P. Smith. Ví pouze, že dárce není katolík, ale podrobně zná a sleduje práci jeho úřadu a nechce, aby byl zrušen.

Darovaná suma bude podle Smithe centru dostačovat pro provoz asi do roku 2005. Tehdy končí Smithovi funkční období.

Biskupové hájí campesiny

Ciudadde Mexico (KAP) Bezprostředně po jedné z největší demonstrací mexických venkovanů požadovali mexičtí biskupové spravedlnost pro campesiny. Ve svém prohlášení odsoudili naléhavě negativní dopady smlouvy o americké zóně volného obchodu. Biskupové varují před tím nahlížením zemědělství jako kapitálu, výrobního prostředku, předmětu, který se může kupovat a prodávat. Volný trh nemůže odstranit bídu a sociální vyloučenost lidí na venkově. S příčinami je potřeba účinně bojovat technickými inovacemi s respektem k venkovské kultuře. Roky zanedbávání venkova přispěly k bídě, rozvolnění rodinných struktur, urychlení migrace a zhoršení ekologické situace, tvrdí biskupové.

25 tisíc otroků v Brazílii

Brazílie(KAP) Podle vládních odhadů existuje v Brazílii více než 25 000 otroků. Jak tvrdil president nejvyššího soudu, Francisco Fausto, je tento počet asi 7x vyšší než počet uváděný bývalým předsedou vlády a hlavou státu  Fernandem Henriquem Cardosou. Otroctví je v Brazílii zcela v temnotách, z nichž vycházejí na světlo mnohé překvapující skutečnosti.  Problém semůže vyřešit jen drastickými politickými opatřeními. Nyní je sice možno otroka osvobodit, ale s tím, že příští týden se opět vrátí do otroctví. Fausto žádal, aby parlament co nejdříve vypracoval a předložil odpovídající zákon, který by umožnil bez náhrady vyvlastnění půdy velkostatkářům, kteří otroky využívají. Vedoucí hnutí bezzemků (Movimento Sem Terra/MST), Pedro Stedile, potvrdil, že práce otroků během úřadování Cardosa zřetelně vzrostla. Vládní propaganda však pro cizinu tvrdila opak. Stedile řekl, že spolupracovníci církevní pastorační služby (Comissao Pastoral da Terra/CPT) znovu a znovuoznačují velkostatkáře, kteří mají otroky, avšak příslušný policejní okrsek nemůže zakročit, protože není benzín ani munice, jejichž dostatek závisí na penězích od daňových poplatníků.

Příští setkání evropských farních společenství 

Bern (KAP) Pod mottem Fary: Současné zkušenosti avize do budoucnosti se uskuteční od 6. do 10. července na švýcarské universitě ve Fribourg příští setkání Kolokvia evropských farních společenství (CEP). Na setkání je pozváno asi 300 účastníků z 18 evropských zemí. Kolokvium evropských farních společenství (CEP) je volný svaz hledající vědomou a důvěryhodnou spolupráci mezi církevními představenými v různých zemích Evropy. Jde o výměnu poznatků a bratrské setkávání s cílem spolupráce na utváření evropské společnosti s ohledem na vzájemnou úctu a porozumění.

Jordánsko: spor o křesťanskou výchovu dětí

Amman (KAP) Následkem odmítání muslimské výchovy svých dětí hrozí jordánské křesťance třicetidenní vězení. Siham Quandah bylo v lednu oznámeno, že její čtrnáctiletá dcera a dvanáctiletý syn dostanou soudně přiděleného poručníka. Soud své rozhodnutí odůvodnil tím, že její manžel, který před několika lety zemřel, přestoupil krátce před smrtí z křesťanství k islámu. Děti jsou tak podle jordánského práva muslimové.

Quandah již přes měsíc s úřady vyjednává. Jordánsko bylo až do dobytí muslimy v 7. století křesťanské. Dnes je mezi obyvatelstvem křesťanů asi 10 %. Královský dvůr se snaží o respektování náboženské menšiny a na mezinárodní úrovni usiluje o křesťansko-islámský dialog.

Britští biskupové želí nepřátelství k asylantům

Londýn (KAP) Přibývající nepřátelské postoje britských politiků a mediálních představitelů proti utečencům odsoudil v otevřeném prohlášení biskup Patrick O'Donogue z Lancasteru, který je odpovědný v rámci katolické biskupské konference za otázku uprchlíků. Žadatelé o asyl jsou často paušálně hodnoceni jako podvodníci, kteří se jen snaží zneužít sociálního systému. Teď jsou navíc často nahlíženi jako teroristé. Dokonce i od vysoce postavených politiků vycházejí rozdílné signály. Premiér Tony Blair a vůdce opozice Ian Duncan Smith opakovaně mluví o zostření asylové politiky, zatímco ministr vnitra David Blunkett se zasazuje za práva utečenců. Stoupající počty uchazečů o asyl jsou podle biskupa symptomem nepořádků ve světě. Uprchlíci jsou především obětmi sociální, hospodářské a politické nespravedlnosti a často utíkají před mučením a smrtí.

Arcibiskup: ne homosexualitě

Canberra (KAP) S předem promyšleným důrazem katolický arcibiskup v Sydney George Pellna startoval kampaň proti homosexualitě. Týden před otevřením festivalu homosexuálů Mardi Gras v Sydney začal v mariánské katedrále v Sydney přednáškový cyklus katolického kněze Johna Harveye a psychologa Petera Rudegeaira z americké organizace Courage, který bude pokračovat ve všech katolických diecézích Austrálie. Poselstvím organizace je, že homosexualita je léčitelná. Cílem organizace podporované Papežskou radou pro rodinu je duchovní pomocí a radou dovést praktikující homosexuály k pohlavní zdrženlivosti. Protože Bůh stvořil člověka jako muže a ženu, slouží podle této organizace sexualita k rozmnožování a homosexualita je poruchou, která vzniká vlivem chybné funkce rodiny. Michael Kelly, mluvčí katolické organizace homosexuálů Rainbow Sash, se však domnívá, že názor Petera Rudegeaira napříčiny a léčitelnost homosexuality stojí mimo hlavní proud. Americký svaz psychologů vyškrtl homosexualitu ze seznamu nemocí již před 25 lety.