Jste zde

pH

Karel Chytil: služba v lásce

autor: 

V neděli 15.září 2002 zemřel ve věku 82 let katolický biskup Dr. Karel Chytil. Za války studoval teologii na Lateránu v Římě. Nedal se však vysvětit, protože se necítil povolán k celibátu. Namísto toho se dal do služeb Britského královského letectva (RAF). V Anglii prodělal tvrdý výcvik a dva roky sloužil u bojových jednotek na zemi i ve vzduchu. Po návratu do vlasti vystudoval sociologii na Filosofické fakultě UK. V 50. letech coby západní voják zakusil perzekuci komunistického režimu. Teprve od roku 1968 mohl začít pracovat v manželské a předmanželské poradně v Brandýse nad Labem, kam denně z Prahy dojížděl až do svého důchodu. Každodenní setkávání s lidskými problémy jej přivedlo, již jako ženatého otce dvou synů, ke kněžství. Felixem M. Davídkem byl vysvěcen na kněze v r. 1977 a v r.1988 konsekrován na biskupa. Patřil do skupiny služebníků skryté církve, kterou vedl P. Václav Dvořák.

Příspěvek k hledání podoby ekumenické liturgie

autor: 

Avizované vyjádření prof. Davida Holetona (viz Getsemany 5/2001) k článku Pavla Hradilka v č. 3/2001 vyplynulo z přednášky, kterou prof. Holeton na toto téma přednesl na závěr cyklu Vývoj eucharistické slavnosti v rámci výuky liturgické teologie bakalářského studia Teologie křesťanských tradic ETF UK. V uvedeném shrnutí jsou zařazeny též závěry, které vyplynuly z diskuse po přednášce.

Dialog Východ – Západ

autor: 

Ve dnech 17. – 18. 11. 2000 proběhl v Praze již 11. seminář zájemců o teologii pořádaný Institutem ekumenických studií a Jabokem. Zahraniční příspěvky, které během semináře zazněly, Getsemany zveřejní, jakmile budou přeloženy. Jeden domácí příspěvek uvádíme v tomto čísle. Atmosféru semináře a nejdůležitější témata přiblíží několik myšlenek, které zazněly během panelové diskuse. Panel tvořili teolog Bert Groen, teolog a religionista Ivan Štampach a historik Rudolf Vévoda. Moderovala Ivana Dolejšová, ředitelka IES.

Ukončení studia Václava Nováka

autor: 

Olomouc (ČTK 24. 10. 2000): Vedení teologické fakulty v Olomouci vyloučilo ze studií Václava Nováka, jenž podal dvě trestní oznámení na olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera v souvislosti se sexuálním obtěžováním ministrantů knězem Mertou.

Fakulta tvrdí, že Novák musel odejít kvůli nesplněným povinnostem, student však včera řekl, že vyloučení je odvetou za zveřejnění citlivého případu s účastí nejvyššího moravského katolického hodnostáře.

První kontaktní osoba pro zneužité ženy

autor: 

Bern, 13.10.00 (Kipa) Marie-Theres Beelerová (41) byla ustanovena v katolickém děkanátu město Bern jako oficiální kontaktní osoba pro duchovní péči o zneužité ženy. Vedoucí církevního odboru pro práci s dětmi a mládeží v Německu a Švýcarsku bude vykonávat svůj další úkol nezávisle na svém zaměstnání. Přitom pokryje dvě oblasti. Jednak bude zastupovat ženy, které byly sexuálně zneužity duchovními, zde bude k dispozici jako poradkyně a bude tyto ženy podporovat, aby unesly vnitrocírkevní obtíže. Jednak převezme koordinaci v případech církevních postupů při řešení stížností.

Vizitace na KTF UK ukončena – snahy o nápravu situace pravděpodobně rovněž

autor: 

Praha (oficiální tisková zpráva TS BK ze dne 16.10.2000): V uplynulých dnech skončila v Praze jednání zvláštního vyslance Svatého Stolce, rektora Papežské Lateránské univerzity v Římě, biskupa Angela Scoly, který vykonal vizitaci Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy (KTF UK) v Praze. Jednal rovněž s rektorem Univerzity Karlovy prof. Ing. Ivanem Wilhelmem, CSc. Jednáním se otevřela cesta k římskému potvrzení květnové volby prof. ThDr. Jaroslava Polce za kandidáta na funkci děkana KTF UK v Praze, kterou až dosud Velký kancléř fakulty pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk na Kongregaci pro katolickou výchovu blokoval. Po římském případném potvrzení může být do své funkce rektorem UK jmenován. Uvedený krok mohl kardinál Vlk udělat proto, že byly vytvořeny a garantovány podmínky pro další rozvoj fakulty. Na fakultě by měl být jmenován další proděkan a přijati zatím jeden až dva noví habilitovaní učitelé, zvláště pro dogmatickou teologii. Nejméně dva učitelé by měli posílit některé teologické obory. Biskupové české provincie rovněž přislíbili vyslat k dalšímu studiu na Papežskou Lateránskou univerzitu do Říma kněze, kteří by se mohli připravit na budoucí posílení řad učitelů fakulty.Velký kancléř také odvolal své odnětí kanonické mise prof. ThDr. Václavu Wolfovi, který se mu písemně omluvil za to, že některé z jeho výroků a činů zpochybňovaly autoritu Velkého kancléře. Závěry této návštěvy budou obsaženy v písemné zprávě, kterou Kongregace připraví. Bezodkladně však je třeba učinit některé výše uvedené i další kroky pro posílení normálního plynulého řízení fakulty i perspektivního zajištění jejího rozvoje. Návštěva biskupa Angela Scoly tedy zřejmě otevírá nové obzory rozvoje Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Lednové glosy

autor: 

Příjemné překvapení přineslo novoroční ekumenické setkání v pražské katedrále. Pořádání se tentokrát ujala Česká televize a hlavní zásluhu na pozitivním vyznění má zřejmě Michael Otřísal, který se podílel na dramaturgii. Především je třeba ocenit, že ačkoli se jednalo o bohoslužbu se všemi náležitostmi, které má bohoslužba mít, mělo setkání civilní formu. Bylo respektováno, že velká většina diváků jsou lidé nevěřící. Velmi zdařilý byl jak profesionální výběr biblických textů (z Geneze o stavbě babylónské věže, z Deutereoizajáše a z Janova evangelia o ženě u studně Jakubovy), tak řečníků (Pavel Smetana, Jan Sokol, Tomáš Halík). Přímluvné modlitby vedené biskupkou Janou Šilerovou ukázaly, že vztah k Bohu není jen cosi hluboce niterného, ale patří k němu i vztah ke všem potřebným včetně menšin jazykových, národnostních a náboženských. Svoji roli dobře zvládla i dvojice moderátorů – průvodců setkáním. Zejména Miroslav Šimek mne příjemně překvapil. K vytknutí toho mnoho není. Snad jen poněkud teatrální rozmístění čtenářů biblického textu a velmi málo dialogických prvků a prvků projevu přítomných (tzv. „aktivní účasti“, jak se říká). Jsem si ovšem vědom toho, jak obtížně se to v dané situaci realizuje.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - pH