Jste zde

Karel Chytil: služba v lásce

autor: 

V neděli 15.září 2002 zemřel ve věku 82 let katolický biskup Dr. Karel Chytil. Za válkystudoval teologii na Lateránu v Římě. Nedal se však vysvětit, protože senecítil povolán k celibátu. Namísto toho se dal do služeb Britskéhokrálovského letectva (RAF). V Anglii prodělal tvrdý výcvik a dva rokysloužil u bojových jednotek na zemi i ve vzduchu. Po návratu do vlastivystudoval sociologii na Filosofické fakultě UK. V 50. letech coby západnívoják zakusil perzekuci komunistického režimu. Teprve od roku 1968 mohl začítpracovat v manželské a předmanželské poradně v Brandýse nad Labem,kam denně z Prahy dojížděl až do svého důchodu. Každodenní setkávánís lidskými problémy jej přivedlo, již jako ženatého otce dvou synů, kekněžství. Felixem M. Davídkem byl vysvěcen na kněze v r. 1977 a v r.1988 konsekrován na biskupa. Patřil do skupiny služebníků skryté církve, kterouvedl P. Václav Dvořák.

Karel Chytil patřímezi výrazné osobnosti, které formovaly tvář církve v naší zemiv době komunistické diktatury. Nebylo ho příliš vidět, ale o to vícesloužil. Pomohl spoustě lidem. Ovládal mnoho způsobů přístupů.V extrémních případech dokázal použít i znalosti, jichž nabyl při svévojenské službě za války: Když si jedna žena stěžovala, že ji manžel bije,vypravil se za oním „chrabrým“ mužem s tím, že ho vyzve, aby se fyzickykonfrontoval namísto s ženou s ním (který se ve speciálním výcvikunaučil zabíjet holou rukou).

Využíval mnohopsychologických technik a jeho analýza charakteristik dané osobnosti byla velmipřesná. Pregnantně charakterizoval i situaci v církvi. Povinný celibát prokněze nepovažoval v dnešní době za účinné eschatologické znamení Božíhokrálovství. Tím je dnes spíše život ve věrném manželství. Celibát dnes sloužíčasto pouze jako mocenský prostředek k uchování feudální podoby církve.Karel Chytil se mi jednou zmínil: „Kdybych mohl mluvit s papežem, tak bychmu řekl: Svatý otče, já si tě vážím, ale v té věci celibátu se mýlíš...“

Karel si sámvybral, že chce být pohřben na Levém Hradci. Pohřební eucharistii, konané 19.září, předsedal Mons.Václav Dvořák. Vzpomněl, že stojíme na místě, kde českémunárodu poprvé zaznělo slovo láska. Karel sloužil druhým se srdcem na dlani as ním k druhým i přicházel. Naplnil kněžský život službou, a toslužbou právě v lásce.

-pH-