Jste zde

Karel Hůlka

Misijní poslání v Evangeliu podle Jana

autor: 

Úvod

O účinnosti křesťanské misie v současném evropském kulturním prostoru si nelze dělat žádné iluze. Na rozdíl od jiných částí světa nemají na evropském kontinentě a zejména v naší zemi žádný velký vliv evangelikální a charismatická hnutí, která se zdají být téměř ve všech ostatních částech světa (Africe, Asii i Severní a Jižní Americe) těmi nejdynamičtějšími projevy soudobého křesťanství. Očekávání významné duchovní změny v naší společnosti, které v první polovině 90-tých let v naší zemi sdílelo mnoho křesťanů nejen z evangelikálních církví, nebylo naplněno1.

Stojíme před Bohem jako Kristovo tělo

autor: 

Podněty pro liturgickou obnovu v Církvi bratrské na základě příkladů eucharistické slavnosti v pojetí rané církve a CRCNA

Doba ponížení

autor: 

Rok 1951 v oběžnících litoměřické diecéze

Tématem mé práce je příspěvek k životopisu významné osobnosti moderní historie římskokatolické církve a našeho kraje, biskupa litoměřické diecéze Štěpána Trochty na pozadí střetu mezi totalitní mocí a římskokatolickou církví. Pokusím se do již poměrně důkladně zmapované historie těchto pohnutých událostí našich moderních dějin zařadit některé materiály uložené ve fondech Státního okresního archivu (SOkA) Děčín.

Přihlásit se k odběru RSS - Karel Hůlka