Jste zde

Pavel Hradilek

Zastření eucharistické symboliky na Velehradě

Ve zprávách 5. 7. 2014 jsem viděl pár záběrů z Velehradu, které mě podnítily, abych se podíval na záznam letošní „bohoslužby z Velehradu“1. I když by celá liturgie stála za důkladný rozbor, všimnu si jediné části, resp. dvou částí propojených v jednu: přímluv propojených s přípravou darů. Právě propojení svojí povahou velmi odlišných oddílů (jeden je součástí bloku slova a druhý součástí eucharistického bloku) je předmětem tohoto příspěvku.

Přímluvy

Dvacet let od úmrtí Václava Komárka – osobní vzpomínka

Václav Komárek se narodil 12. října 1929 v Holici u Olomouce. Měl dvě mladší sestry. Otec byl zaměstnancem pošty. Do základní školy chodil v Holicích. V r.

Liturgie amerických presbyteriánů IV. - Křest

Křest je obvykle slaven jako součást společné nedělní bohoslužby. Zpravidla následuje po čtení a výkladu božího slova.

Jestliže liturgická praxe sboru zahrnuje užívání velikonoční svíce (paškálu), pak je rozsvícen před začátkem liturgie.

Po kázání je obvykle zpíván hymnus, kantikum, žalm nebo spirituál zatímco se kandidáti, kmotři a rodiče shromáždí u křtitelnice nebo baptisteria.

Je třeba zabezpečit, aby celé shromáždění křest dobře vidělo. Starší nebo reprezentanti sboru mohou jít v čele průvodu na místo křtu a nést velký džbán vody.

Uvedení

Denní ekumenický lekcionář online

Od začátku postní doby 2014 jsme na internetových stránkách Institutu ekumenických studií www.iespraha.cz spustili denní ekumenický lekcionář.1 Každý den se objeví plné texty příslušných biblických perikop. V archivu je pak možno najít libovolný den jiný. Jako zdroj biblického textu je využit Český studijní překlad.2

Zklamané očekávání

Caban P., Dejiny kresťanskej liturgie v staroveku, Paulinky, Praha 2013

Název nové knihy doc. ThDr. Petra Cabana. PhD. z Katolíckej univerzity v Ružomberoku zní slibně. Zabývat se zvoleným tématem je užitečné. Znalost dějin liturgie prvních křesťanských století je jedním z hlavních pramenů při liturgické obnově církví. V Teologických textech 3/2013 vyšla příznivá recenze této knihy.

Pozvání ke studiu teologie

Mnozí z nás, nejen římští katolíci, sledují s nadějemi počínání nového papeže Františka. Sympatická je jeho snaha o decentralizaci církve, snaha se rozejít s prostředím finančních machinací či sexuálního zneužívání a věnovat se životu podle evangelia. Ale snahy jakéhokoli pastýře, byť charismaty Duchem obdařeného, o reformu vyjdou naprázdno, nebudou-li mít ohlas zdola. Je zapotřebí, aby se tzv. „laici“ chopili svého křestního poslání. K tomu je zapotřebí nejen odhodlání, ale i vzdělání.

Reflexe setkání „Kresťanstvo a komunismus II“

Organizace „Centrum pre európskú politiku“ pořádala ve dnech 29.-30. listopadu 2013 v Trenčianských Teplicích další setkání na téma křesťanství a komunismus, které navazovalo na obdobnou akci před dvěma roky. Obě setkání byla věnována přínosu skryté církve, jejímž představitelem byl biskup Felix Maria Davídek. I když byly některé příspěvky věnovány minulosti, smyslem bylo se zorientovat v současnosti a vykročit do budoucnosti.

Ze setkání jsem si odnesl několik postřehů, s kterými bych rád čtenáře Getseman seznámil:

Liturgie amerických presbyteriánů

Book of Common Worship1 Presbyteriánské církev USA2 byla vydána před 20 lety, v r. 1993. Představuje, dle mého názoru, velmi zdařilý plod liturgické obnovy této velké kalvínské církve.3 Kniha by mohla být inspirací pro liturgickou obnovu ČCE, kde kalvínský vliv převládá, i ostatní reformované církev u nás.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Pavel Hradilek