Jste zde

Pavel Hradilek

Liturgie Národního eucharistického kongresu

V sobotu 17.10. proběhl v Brně Národní eucharistický kongres, pořádaný římskokatolickou církví. Záznam eucharistické liturgie je k disposici v archivu ČT.1

Jednak mě kolegové v redakci vyzvali, abych liturgii komentoval, jednak na ni přišla řeč se studenty, a proto jsem záznam shlédl. Měl jsem poměrně nízké očekávání, ale liturgie neměla mnoho hrubých nedostatků. Liturgické zásady dané rubrikami byly vcelku dodržovány, ovšem jako bych postrádal poselství liturgie.

Vzpomínka na prof. Radima Palouše

V září zemřel ve věku 90 let chemik a filosof, mluvčí Charty 77, první polistopadový rektor Karlovy univerzity prof. Radim Palouš. Významně se zasloužil o vznik Institutu ekumenických studií. Přípravné schůzky, při kterých se formoval záměr otevřít ekumenické studium teologie, se odehrávaly na rektorátě, v pracovně jeho kancléře Jana Kofroňě, která bezprostředně sousedila s pracovnou rektora. Ještě předtím jsme jej spolu s Ivanou Dolejšovou (nyní Noble) navštívili doma, na Malé Straně. Ivana mu referovala o záměru a představila se jako husitská farářka. Prof.

Postřehy z liturgií slavených na konferenci IEF v Praze

Koncem srpna se konala v Praze 43. konference Mezinárodního ekumenického sdružení (International Ecumenical Fellowship, IEF). Předchozí mezinárodní konference pořádaná českým regionem se uskutečnila v Písku v r. 2007. Po osmi letech jsme opět u nás přivítali mezinárodní komunitu IEF u příležitosti 600. výročí smrti reformátora církve Jana Husa.

Je euthanasie „dobrá smrt“?

Hans Küng: Dobrá smrt?, Vyšehrad 2015

Poslední kniha Hanse Künga mne nepotěšila. Autor obhajuje aktivní euthanasii, tj. čin, při kterém je nevyléčitelný pacient, po svém předchozím souhlasu, usmrcen jinou osobou, např. zdravotníkem. Autor v osobní předmluvě na str. 14 píše: „Ve vší skromnosti proto prosím všechny, kdo můj postoj sdílejí, aby mě nadále podporovali, a ty, kteří jej odmítají, aby se pokusili moje stanovisko trochu lépe pochopit.“ Protože patřím do druhé skupiny, knihu jsem přečetl dvakrát...

Jan Konzal osmdesátníkem

Jan Konzal, teolog a biskup skryté církve, se 5. května dožívá 80 let. Takový věk vybízí k rekapitulaci života i díla. Rádi v redakci Getseman využíváme toho, že před pětadvaceti lety stál Jan Konzal u zrodu našeho časopisu a mnohé jeho postoje a komentáře řady událostí se na stránkách Getseman objevily. Naše laudatio využívá tyto zdroje Getseman, ke kterým se zejména čtenáři internetové podoby časopisu mohou snadno na základě uvedených odkazů vrátit.

Taizé v Praze: zkušenosti z Evropského setkání mladých

Na přelomu let 1990/1991 se v Praze konalo setkání mladých poprvé. Na přípravě jsem se bezprostředně podílel. Getsemany již vycházely a reflexe z tohoto setkání lze najít v číslech 3 – leden 1991 1 a 4 – postní doba 1991.2

První krůčky společného slavení

V neděli 12. října 2014 proběhla v Praze oslava 600 let obnovení přijímání pod obojí. Slavilo se celý den na 7 místech v centru města (vč. kostela sv. Martina ve zdi, kde se obnova podobojí udála) za účasti několika tisíc lidí. Začalo se v Betlémské kapli večeří Páně, na jejíž přípravě se podílely tři církve (ČCE, CČSH, CB). Slavnost večeře Páně přenášela Česká televize a je možné ji shlédnout ze záznamu.1

Slavnost byla přínosem z více důvodů:

Obnova či reforma?

Chyby bohoslužebného vývoje ve středověku a úkoly pro dnešní katolické liturgy

Charakteristika pozdně středověké liturgie

V eucharistické liturgii pozdně středověké církve (tzv. „mši“) už nešlo rozpoznat hostinu, kterou Ježíš slavil na rozloučenou se svými učedníky. Představovala tajemné, těžko srozumitelné dění. Ještě v raném středověku byla liturgie slavností, na které se podílí všichni pokřtění účastníci shromáždění. V pozdním středověku konají liturgii výhradně profesionálové – klerici. Ostatní účastníci byli odděleni několika bariérami:

Zastření eucharistické symboliky na Velehradě

Ve zprávách 5. 7. 2014 jsem viděl pár záběrů z Velehradu, které mě podnítily, abych se podíval na záznam letošní „bohoslužby z Velehradu“1. I když by celá liturgie stála za důkladný rozbor, všimnu si jediné části, resp. dvou částí propojených v jednu: přímluv propojených s přípravou darů. Právě propojení svojí povahou velmi odlišných oddílů (jeden je součástí bloku slova a druhý součástí eucharistického bloku) je předmětem tohoto příspěvku.

Přímluvy

Dvacet let od úmrtí Václava Komárka – osobní vzpomínka

Václav Komárek se narodil 12. října 1929 v Holici u Olomouce. Měl dvě mladší sestry. Otec byl zaměstnancem pošty. Do základní školy chodil v Holicích. V r.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Pavel Hradilek