Jste zde

Pavel Hradilek

Taizé v Praze: zkušenosti z Evropského setkání mladých

Na přelomu let 1990/1991 se v Praze konalo setkání mladých poprvé. Na přípravě jsem se bezprostředně podílel. Getsemany již vycházely a reflexe z tohoto setkání lze najít v číslech 3 – leden 1991 1 a 4 – postní doba 1991.2

První krůčky společného slavení

V neděli 12. října 2014 proběhla v Praze oslava 600 let obnovení přijímání pod obojí. Slavilo se celý den na 7 místech v centru města (vč. kostela sv. Martina ve zdi, kde se obnova podobojí udála) za účasti několika tisíc lidí. Začalo se v Betlémské kapli večeří Páně, na jejíž přípravě se podílely tři církve (ČCE, CČSH, CB). Slavnost večeře Páně přenášela Česká televize a je možné ji shlédnout ze záznamu.1

Slavnost byla přínosem z více důvodů:

Obnova či reforma?

Chyby bohoslužebného vývoje ve středověku a úkoly pro dnešní katolické liturgy

Charakteristika pozdně středověké liturgie

V eucharistické liturgii pozdně středověké církve (tzv. „mši“) už nešlo rozpoznat hostinu, kterou Ježíš slavil na rozloučenou se svými učedníky. Představovala tajemné, těžko srozumitelné dění. Ještě v raném středověku byla liturgie slavností, na které se podílí všichni pokřtění účastníci shromáždění. V pozdním středověku konají liturgii výhradně profesionálové – klerici. Ostatní účastníci byli odděleni několika bariérami:

Zastření eucharistické symboliky na Velehradě

Ve zprávách 5. 7. 2014 jsem viděl pár záběrů z Velehradu, které mě podnítily, abych se podíval na záznam letošní „bohoslužby z Velehradu“1. I když by celá liturgie stála za důkladný rozbor, všimnu si jediné části, resp. dvou částí propojených v jednu: přímluv propojených s přípravou darů. Právě propojení svojí povahou velmi odlišných oddílů (jeden je součástí bloku slova a druhý součástí eucharistického bloku) je předmětem tohoto příspěvku.

Přímluvy

Dvacet let od úmrtí Václava Komárka – osobní vzpomínka

Václav Komárek se narodil 12. října 1929 v Holici u Olomouce. Měl dvě mladší sestry. Otec byl zaměstnancem pošty. Do základní školy chodil v Holicích. V r.

Liturgie amerických presbyteriánů IV. - Křest

Křest je obvykle slaven jako součást společné nedělní bohoslužby. Zpravidla následuje po čtení a výkladu božího slova.

Jestliže liturgická praxe sboru zahrnuje užívání velikonoční svíce (paškálu), pak je rozsvícen před začátkem liturgie.

Po kázání je obvykle zpíván hymnus, kantikum, žalm nebo spirituál zatímco se kandidáti, kmotři a rodiče shromáždí u křtitelnice nebo baptisteria.

Je třeba zabezpečit, aby celé shromáždění křest dobře vidělo. Starší nebo reprezentanti sboru mohou jít v čele průvodu na místo křtu a nést velký džbán vody.

Uvedení

Denní ekumenický lekcionář online

Od začátku postní doby 2014 jsme na internetových stránkách Institutu ekumenických studií www.iespraha.cz spustili denní ekumenický lekcionář.1 Každý den se objeví plné texty příslušných biblických perikop. V archivu je pak možno najít libovolný den jiný. Jako zdroj biblického textu je využit Český studijní překlad.2

Zklamané očekávání

Caban P., Dejiny kresťanskej liturgie v staroveku, Paulinky, Praha 2013

Název nové knihy doc. ThDr. Petra Cabana. PhD. z Katolíckej univerzity v Ružomberoku zní slibně. Zabývat se zvoleným tématem je užitečné. Znalost dějin liturgie prvních křesťanských století je jedním z hlavních pramenů při liturgické obnově církví. V Teologických textech 3/2013 vyšla příznivá recenze této knihy.

Pozvání ke studiu teologie

Mnozí z nás, nejen římští katolíci, sledují s nadějemi počínání nového papeže Františka. Sympatická je jeho snaha o decentralizaci církve, snaha se rozejít s prostředím finančních machinací či sexuálního zneužívání a věnovat se životu podle evangelia. Ale snahy jakéhokoli pastýře, byť charismaty Duchem obdařeného, o reformu vyjdou naprázdno, nebudou-li mít ohlas zdola. Je zapotřebí, aby se tzv. „laici“ chopili svého křestního poslání. K tomu je zapotřebí nejen odhodlání, ale i vzdělání.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Pavel Hradilek