Jste zde

Jan Štefan

Kázání Jana Štefana při pohřbu Jiřího Štorka

autor: 

Nelehkébyly osudy praotce Jákoba, porovnáváme-li je s životními příběhy jeho otce aděda, Izáka a Abrahama. Jako mladý muž byl svou matkou vmanipulován do sporu sestarším bratrem Ezauem se o otcovo požehnání. Svéženy si musel vysloužit čtrnáctiletou prací. Milovaná Ráchel mu umřela připorodu. Nejmilejší syn Josef byl prodán svými bratry do Egypta a byl pro něhopo desetiletí mrtev. Na sklonku jeho života nastalo sedm let hladu, kdy jemu ijeho jedenácti synům šlo o holé přežití. A někde uprostřed toho všehosvedl u potoka Jabok zápas se samotným Bohem. Kdyžměl na faraónovu otázku shrnout svůj život, učinil tak odevzdanými, leč poněkudposmutnělými slovy: Léta mého života byla nečetná a zlá, nedosáhla let životamých otců za dnů jejich putování. (Gn 47-48)

Pod obojí

autor: 

Teologické úvahy k vysluhování Večeře Páně v ČCE 2020

Přihlásit se k odběru RSS - Jan Štefan