Jste zde

Knihovnička Getseman

autor: 

Do redakce dorazily dvě zajímavé knihy z nakladatelství Vyšehrad: Odkaz alexandrijských Židů od Otto Kasera je „úvod do deuterokanonických knih Starého zákona," jak praví podtitul; a kniha Bohumila Svobody Na straně národa je o působení kardinála Františka Tomáška v letech 1965 až 1989.

Časopis Teologie & Společnost, dříve Teologický sborník, ve svém posledním loňském čísle na téma Křesťanství a socialismus oznámil zánik: zřejmě vyčerpání nejen dostupného finančního a čtenářského potenciálu, ale především redaktorů, kteří vydávání po řadu let svou obětavostí umožňovali a udržovali na vysoké úrovni. Nicméně vydavatelství nabízí náhradu, knižní ediční řadu Quaestiones quodlibetales, již lze předplatit a která by se v některých číslech měla rovněž věnovat teologicky významným tématům.