Jste zde

Zkušenost jednoty

Jednou z námitek nekřesťanů jak v .křesťanském světě", tak mezi domorodci Asie, Austrálie a dalších kontinentů bývá roztříštěné svědectví z úst znepřátelených církví. Často říkají: .Nemohli byste se nejprve mezi sebou domluvit, a až pak přijít kázat nám?!" Ve dnech 21. 8. - 26. 8. 94 dvanáctičlenná ekumenická skupina složená z duchovních i laiků církve čs. husitské, evangelické a římskokatolické společně s jezuitským knězem, japonským misionářem prof. Ludvíkem Armbrustrem prožila ignaciánská duchovní cvičení. Jako Ignác sám nepředával své učení v psané formě, ale především ústně - to, co se naučil od Pána, - tak jsme se směli dotknout duchovní posloupnosti jeho následovníků - nebo lépe řečeno, ona nás. Dotazník týkající se konfese a oblíbenosti jsme při tom vyplňovat nemuseli.

Je něco jiného být křesťanským samoukem - a něco jiného setkat se s duchovně živým člověkem, který nese evangelium nejen ostatním národům ale i husitským, evangelickým a katolickým teologům.