Jste zde

Bída - nejrizikovější faktor současného světa

Za pokus o vstup do nové epochy lidské solidarity, v duchu zakládací Charty OSN, označil Butros Butros Ghálí kodaňskou konferenci o sociálních otázkách. Juan Somaría, chilský velvyslanec u OSN, který je autorem myšlenky uspořádat zmíněnou konferenci, říká: Po ukončení konftrontace Východ-Západ prakticky pominulo nebezpečí nukleární války a sociální otázka se stala nejrizikovějším faktorem pro mír v současném světě. 1,3 miliardy lidí žijí v absolutní chudobě, 800 milionů lidí přímo hladoví, 820 milionů lidí nemá práci. V Atlantě, sídle CNN a Coca-coly, žije v bídě čtvrtina obyvatel, ve Frankfurtu je na sociální pomoc odkázáno přes 12 % lidí. Rozvojová pomoc je stále více omezována na země bezprostředně sousedící s bohatými. Slíbených 0,7 % společenského produktu dává na rozvojovou pomoc pouze Norsko, Švédsko, Dánsko a Holandsko, Německo po sjednocení snížilo pomoc na 0,37 %, 17 z 21 blahobytných států (zemí OECD) drasticky snížilo pomoc na 56 miliard dolarů. Otázkou je i užití těchto peněz - skutečnou pomocí je pouze investice do malých, přehledných projektů, zejména do školství a zdravotnictví, peníze vložené do ambiciózních projektů jsou zpravidla ztraceny či neefektivně vynaloženy. Světová banka a IWF jsou pod vlivem neoliberálů bez sociálního ohledu. Po pádu komunismu získaly multinacionální monopoly téměř neomezenou moc a jsou schopny diktovat politiku vládám států. 500 mezinárodních firem kontroluje 70 % světového obchodu, aniž jsou komukoli odpovědné, naopak mohou srazit vlády na kolena, říká profesor práva z Canberry Julian Disney. Pro země jako Indie či Indonésie jsou rozhodnutí firem investovat či neinvestovat důležitější než jakékoli mezinárodní závazky. Podle Disneye má sociální rada OSN podobně rozsáhlé kompetence jako rada bezpečnosti, ale nevyužívá jich. Nositel Nobelovy ceny za ekonomii James Tobin navrhuje zdanit mezinárodní devizové transakce - půlprocentní daň by přinesla ročně 360 miliard dolarů na sociální programy. Americký ekonom David Felix soudí, že zdanění Wall Streetu by postihlo ty pravé a tržnímu hospodářství by neublížilo. Bez závazného kodexu chování pro koncerny a bez globálního sociálního řádu čekají svět dramatické následky, varujeWard Moorehouse z newyorské rady pro mezinárodní a veřejné záležitosti.

  • podle zahraničních pramenů-