Jste zde

Konfesijně smíšená manželství v Německu

Počet konfesijně smíšených sňatků dosahuje v posledních letech v Německu téměř počtu sňatků uzavřených jen mezi dvěma katolíky popř. mezi dvěma evangelíky. Novinkou jsou četná smíšená manželství mezi evangelíky a pravoslavnými. Podle statistik se při uzavírání sňatku mezi katolíky a evangelíky projevuje tendence k preferování sňatku v evangelické církvi.  Prakticky všechny děti ze smíšených manželství jsou pokřtěny, i zde se však projevuje trend křtít v evangelické církvi.

(Podle MDKI Bensheim 2/95 str. 44)