Jste zde

Knihovnička Getseman

S několikaměsíčním zpožděním dorazila do redakce kniha známého amerického historika a teologa slovenského původu Jaroslava Pelikana Ježíš v proměnách staletí s podtitulem Jeho vliv na dějiny, myšlení a kulturu, kterou v minulém roce vydalo Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří. Je to první kniha tohoto plodného autora zpřístupněná v češtině. Podle vlastních autorových slov je kniha pandánem jeho pětidílného opus magnum: The Christian Tradition: A History of the Development of Doctrine - díla věnovaného významu Ježíše Krista pro víru a doktrínu křesťanských církví. Ježíš v proměnách staletí se ptá po významu Kristovy osoby a učení pro obecné dějiny kultury západní civilizace v tom nejšírším slova smyslu. Podle Pelikana se v průběhu jednotlivých staletí měnilo vnímání „fenoménu Kristus" a zároveň tyto „obrazy" zpětně formovaly specifické rysy daného období. Do řady obrazů Krista ovšem Pelikan nezapočítává heterodoxní přístupy, ale zabývá se středním proudem pravověří. Neklade si tedy radikální otázky, jako například, zda je vůbec možné za rozličnými obrazy spatřit či nalézt něco z Kristovy pravé podstaty nebo zda je vše, co o něm víme, pouze lidským dílem, tvořeným z rozličných pohnutek - jakýmsi pouhým „mýtem o Kristu", abychom použili slov O. A. Fundy. V předmluvě se dokonce vyznává z toho, že jej tyto pohledy doslova iritují. Pro Pelikana totiž zůstává stále přístupný originální obraz Ježíšův - a to ten, který je zachycený v evangeliích. To jej nakonec dovádí až k jakémusi sympatickému noetickému fatalismu: „Pokud Ježíš vstal z mrtvých, nezáleží na ničem jiném. A pokud Ježíš z mrtvých nevstal, potom na ničem jiném rovněž nezáleží."

Sborník Příběhy povolání a obrácení v biblických textech (CDK Brno, editoři J. Hanuš aj. Vybíral) přináší dvanáct exegezí, esejí či homiletických materiálů nad látkami o postavách jako Abraham, Jákob, Mojžíš, Pavel či Marie Magdaléna. Téma obrácení je aktuální a dnešnímu člověku je i správné představovat biblické praotce nikoli jako sošné, neměnné postavy od počátku plné dokonalosti, ale v jejich zápase o povolání, o vztah (k Bohu i lidem), o identitu. Cenný materiál pro pastoraci!

Jan Klípa, Jan Spousta