Jste zde

Bible našeho století

autor: 

Každý nový poctivě udělaný překlad Písma svatého znamená velký dar věřícím i celé kultuře svého jazyka. Po delší přestávce od epochálního Českého ekumenického překladu se nyní k dovršení blíží hned několik českých biblí. Jedná z nich, Překlad 21. století, zkráceně Bible21, již postrádá pouze deuterokanonické spisy, takže o Velikonocích poprvé vyšla v rozsahu kratšího protestantského kánonu.

Musím se přiznat, že jsem k projektu Saši Fleka byl v jeho počátcích krajně skeptický. Původní značka Nová Bible kralická a s ní spojená idea modernizovat text ze 16. století náhradou zastaralých slov mi připadala jako spolehlivá cesta do literárních pekel. Sami překladatelé si to však naštěstí brzy uvědomili také a jejich výsledný produkt mne příjemně překvapil. S „Kraličkou" má textově snad ještě méně společného než Ekumenický překlad, je to nezávislý převod do zcela moderní češtiny. Metoda komunikativní ekvivalence a důraz na co nejlepší srozumitelnost způsobují, že čtenářsky obtížné pasáže bible - tedy především skoro celý Starý zákon - se člověku doslova „otevírají"; až mě při četbě chvílemi překvapovalo, jak průhledný text najednou je. Umím si představit, že někomu Bible21 nemusí vyhovět pro účely liturgie nebo osobního zbožného rozjímání; rozhodně je to však právě ten překlad, jenž bych doporučil nováčkovi, který si chce Knihu knih poprvé samostatně přečíst.

Zdá se, že první reakce odborné veřejnosti a církví na překlad Bible21 jsou vstřícné nebo aspoň moudře opatrné. Výraznou výjimkou ovšem je oficiální stanovisko katolické biskupské konference, v němž převažují spíš výhrady. Bohužel však mnohdy nejde o věcné výhrady podložené teologickými či jazykovědnými argumenty, ale o zástupné výtky ve stylu „kdo chce psa bít, hůl si vždy najde". Někdy se dokonce člověk ptá, zda se tou holí naši milí biskupové spíš nepraštili sami. Třeba když z titulu Překlad 21. století dedukují, že by „měl vystačit třem generacím," tedy celé století; to by pak totiž podle stejné logiky mělo být dovoleno Jeruzalémskou bibli používat pouze v Jeruzalémě. Anebo když kritizují, že na Bibli21 se pořádá reklamní kampaň, ale sami ve stejném stanovisku neopomenou propagovat své biblické zboží, jež brzy dorazí na sklad. Anebo když odmítají udělit církevní schválení, ačkoli je o ně nikdo nežádal.

Budiž slyšena i druhá strana. Požádali jsme proto jednoho z překladatelů Bible21, Jiřího Hedánka, o reakci na katolické oficiální prohlášení. Je užitečné si jeho stanovisko pročíst i jako uvedení do nového překladu.

Překlad 21. století je ukázkou toho, jak „svobodná církev", tedy menší protestantská denominace bez propojení se státem a bez tradic „lidové církve", může obohatit celé křesťanské prostředí své země. Text Waltera Klaibera Svobodná církev - církev budoucnosti? možnosti tohoto modelu církve analyzuje a snaží se najít, co v něm rezonuje s danostmi doby, ve které právě žijeme. Aniž by přitom ztrácel ze zřetele, že „církví budoucnosti není ani lidová církev ani svobodná církev. Církví budoucnosti je církev Ježíše Krista." - Příbuzné téma zpracovává David Holeton v textu Náboženství bez denominace? kde zkoumá situaci „společné ekumenické kultury, ve které hraje denominace mnohem méně významnou roli nežli tomu bylo před čtvrtstoletím" a zároveň i nového důrazu na denominaci v některých kruzích.

Nakonec zmiňme studii o Marii v islámu od Ludwiga Hagemanna: Korán navazuje na biblickou tradici a je zajímavé sledovat spojitost i proměny obou svatých knih.

Komentáře

... hlavní motiv k novému překladu byl prý, že panu Flekovi vadilo, že ČEP dělali lidi co při práci pili kafe a kouřili cigarety ... překladatelé Kralické bible taky nebyli zrovna andělé, jak se o nich dochovalo v pamětech Jednoty bratrské ...

... mě tedy zase víc vadí, že tento překlad dělali lidi, kteří s lidmi manipulují a vnucují jim své názory a ještě jsou označováni za svobodnou církev ... a otázkou je zda jde vůbec o překlad nebo "jen" o dobrou parafrázi ...

Nemyslím si, že by mi pan Flek něco vnutil. Ale styděl jsem se, za prohlášení ČBK.
Vydat nový, zatím se zdá celkem slušný překlad z originálu za nízkou cenu, nebo zadarmo /možný download z internetu včetně audia NZ/, s tak velkou publicitou je třeba ocenit a je třeba radovat se z toho, že přispívá k šíření Evangelia.
A myslíte si pane Anonymous, že církev Kristova není svobodná? A víte to jistě, která není "ta" Kristova?

Proč tolik nenávisti k panu Flekovi a dalším překladatelúm Bible21? Váš celý příspěvek je tím, co se v církvi (aspoň v té Kristově) nazývá pomluvou. Proč maříte úsilí těch, jejichž úmyslem je šíření Božího slova?