Jste zde

Program semináře Liturgický prostor a současná architektura

Místo konání: Evangelická teologická fakulta UK, Černá 9, Praha 1, posluchárna S1

Datum a čas: 23. květen 2009, 9.00 - 18.00.

Registrace na e-mailu: jan.klipa@gmail.com.

9.00 Úvodní slovo

9.15 F. Kunetka: Domus ecclesiae. Malá teorie relativity liturgického prostoru

10.00 K. Richter: Zur Entwicklung des liturgischen Raumes im 20. Jahrhundert. Von der Wegekirche zum Communio-Raum (Vývoj liturgického prostoru ve 20. století. Od podélného ke komuniálnímu prostoru. Přednáška bude tlumočena.)

11.30 P. Hradilek: Liturgická reforma a její důsledky pro uspořádání liturgického prostoru

12.15 - 13.45 Přestávka na oběd

14.00 D. Holeton: Specificity of the Liturgical Space of Protestant Churches (Specificka protestantského liturgického prostoru. Přednáška bude tlumočena.)

15.15 J. Kirschner: Obnova liturgie v protestantských církvích a její důsledky pro protestantskou liturgickou architekturu - ideje a realita.

16.00 P. Kopeček: Praktické problémy při tvorbě liturgické architektury / Mobiliář v současném liturgickém prostoru 

17.00 Panelová diskuse. Moderuje V. Eliáš.

18.00 Zhodnocení a zakončení