Jste zde

Zprávy Institutu ekumenických studií v Praze

Díky za pomoc IES

Institut ekumenických studií děkuje za finanční dary, které následovaly po naléhavé výzvě v minulém čísle Getseman. Převodem na účet a v hotovosti přišlo celkem 26 500 Kč, které byly okamžitě použity na neodkladné platby. Nezávisle na zveřejnění výzvy se stala několik dní poté, začátkem července, podivuhodná věc. Jeden římskokatolický ženský řád v Anglii věnoval institutu pro tento rok 5000 liber. Tím jsou nejnutnější letošní výdaje institutu pokryty. Na tuto skutečnost byli již upozorněni ti, kteří chtěli dar poslat poštovní poukázkou a žádali o ni. Hospodinu a všem, kteří projevili v nouzi solidaritu, patří dík.

Setkání zájemců o teologii

Podzimní setkání zájemců o teologii pořádané Institutem ekumenických studií a Jabokem (již sedmé v pořadí) se uskuteční 23. - 24. 10. v Praze. Tématem setkání připravovaného ve spolupráci s Ridley Hall v Cambridge je misie v pluralitní společnosti. Program setkání uvedeme v příštím čísle.

Zahájení akademického roku

Slavnostní zahájení akademického roku Institutu ekumenických studií se uskuteční ve čtvrtek 1. 10. 1998 v 18 hod. ve Vyšehradské 41, Praha 2 (naproti botanické zahradě). Na zahájení promluví děkan ETF UK Prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc.

Letní soustředění

Letní soustředění studentů IES sestávající z přednášek, seminářů, besed, modliteb, bohoslužeb atd. se bude konat 11. - 27. 9. na chatě Emauzských domů ČR ve Zdobnici v Orlických horách.

Přednášky IES

Přednášky IES, které jsou veřejně přístupné, se budou konat od 7. 10. ve Vyšehradské 41, Praha 2. První a druhý ročník vždy ve středu, třetí a čtvrtý ročník vždy ve čtvrtek v podvečerních hodinách. Detailní rozvrh přednášek na zimní semestr uvedeme v příštím čísle.

Zahraniční studia

Doktorandské studium novozákonní biblické vědy na Mnichovské univerzitě zahájil v červenci Mgr. Zbyněk Studenovský. Tématem jeho práce je „Ježíšovo působení v Galileji u Jana - Janovo evangelium v literárním kontextu synoptických evangelií". Vedoucím práce je Prof. Dr. Alexandr J. M. Wedderburn z evangelické teologické fakulty a oponentem Prof. Dr. Hans-Josef Klauck z katolické teologické fakulty.