Jste zde

Sekty a nové náboženské směry pod lupou

Některé starověké jazyky vkládaly do psaného textu takzvané ideogramy - značky, které předjímaly vlastnosti následného slova. Tak se například v klínopisných textech vkládal před každou věc ze dřeva (jako strom ale i stůl) znak pro dřevo, před rybníky a řeky znak pro vodu . . . Podobně existoval i znak, který se psal před jméno jakékoli božské bytosti či boha. Této značce se většinou říká podle starého sumerského označení pro boha dingir. Toto slovo je možná nejstarším známým označením pro božskou bytost. Klínový znak, který se jako označení dingir používá, je ve skutečnosti obrázkem hvězdy, která představuje směr, kterým člověk hledí, k němuž se upíná.

Od loňského roku vychází časopis Dingir, který se zabývá problematikou sekt a nových náboženských směrů. Mezi autory patří přední čeští odborníci - psychologové, psychiatři, religionisté a pedagogové - za všechny můžeme jmenovat například Zdeňka Vojtíška, Ivana O. Štampacha, Prokopa Remeše a Tomáše Novotného.

Tento populárně-odborný čtvrtletník je určen především vysokoškolským a středoškolským studentům, pedagogům, výchovným pracovníkům, psychologům a psychiatrům. Dingir by se ale měl dostat také do rukou lidí, kteří mají osobní zkušenost s nějakou sektou, zhoubným kultem či extrémním náboženským směrem a nevědí, jak tuto zkušenost psychicky zvládnout, jak se vrátit zpátky do „normálního života`. Časopis chce přinášet informace o pozadí různých církví a sekt, o jejich učení, dogmatech, rituálech, o jejich praktikách a chování vůči svým členům a stoupencům.

Členové redakce Dingiru o sobě prohlašují: „Netoužíme být za každou cenu kritičtí, ani se nestavíme do role tzv. sektobijců. Jen se domníváme, že jakékoliv náboženství (náboženství oficiálních církví nevyjímaje) by mělo všem svým potenciálním členům či příznivcům předložit co nejvíce informací ze všech stran a ze všech úhlů, aby se každý, kdo se rozhodne takové učení vyznávat, mohl svobodně zorientovat a rozhodnout se, zda právě tato cesta je „ta pravá`. To je také hlavní důvod, proč Dingir vůbec vznikl. Chceme se tedy rozhlížet kolem sebe, pozorovat náboženskou scénu a zamýšlet se, kdo nebo co je dingirem těch, kdo se k těmto skupinám hlásí a jak tento dingir ovlivňuje jejich životy."

Nejnovější číslo, které vyjde v prvním červnovém týdnu, bude tematicky zaměřeno na Hnutí Grálu (Abd-ru-shin) a také na českého mesiáše Jana Dietricha Dvorského alias Parsifala Imanuela.