Jste zde

Zprávy

Vídeň: První podpory obětem zneužívání již v říjnu

Vídeň (KAP) Rakouský biskup Klaus Küng, který předsedá církevní nadaci pro ochranu obětí sexuálního zneužívání mládeže kněžími Stiftung Opferschutz, uvedl v rozhovoru pro zpravodajskou agenturu Kathpress, že první platby obětem zneužívání odejdou již v říjnu. Nezávislá komise vedená lidoveckou političkou Waltraud Klasnicovou přislíbila finanční pomoc prvním deseti obětem a rozhodnutí předala Küngově nadaci. Biskup zdůraznil, že ze strany církve jde o „dobrovolnou výpomoc" obětem, což se projevuje i tím, že pro její přiznání není rozhodující, zda byl čin v právním smyslu již promlčen nebo ne. V případě, že však by v pozdějším soudním procesu došlo k přiznání odškodného, bude do něj tato výpomoc započítána. Vyplacené částky bude nadace vnitrocírkevní cestou vymáhat od pachatelů. Výpomoc není financována z církevních příspěvků věřících, ale z pronájmu a prodeje církevních a řádových nemovitostí.

Vatikánská banka podezřelá z porušení předpisů

Vatikán - Řím (KAP) Státní zastupitelství v Římě vyšetřuje výkonného ředitele Vatikánské banky Ettora Gottiho Tedeschiho a generálního ředitele Paola Ciprianiho na základě podezření, že porušili předpisy italské centrální banky pro boj proti praní špinavých peněz. Úřady také Vatikánské bance zmrazily 23 milionů euro na účtě italské banky Credito Artigiano s odůvodněním, že nemají dostatek informací o dvou peněžních transakcích. Římský státní zástupce později upřesnil, že podezření se netýká praní špinavých peněz, jak se objevilo v tisku, ale pouze porušení předpisů o transparentnosti bankovních operací, které předpisuje zákon proti praní špinavých peněz.

Vatikánské noviny Osservatore Romano v této souvislosti uvedly, že Vatikánská banka ovšem již od počátku roku úzce spolupracuje s italskou centrální bankou s cílem uvést své procesy do souladu s legislativou proti praní špinavých peněz. Jejím cílem je dostat se v tomto směru na stejnou úroveň jako italské banky. Důvodem zahájení vyšetřování jsou podle deníku spíše komunikační šumy mezi Vatikánskou bankou a bankou, která měla transakci provést, což se v současnosti vyjas­ňuje. Svatý stolec boj proti praní špinavých peněz podporuje a usiluje být přijat na takzvanou bílou listinu (white list) zemí, které v tomto směru uplatňují náležitá opatření. Státní tajemník Vatikánu kardinál Tarcisio Bertone již ustavil zvláštní komisi pro boj proti praní špinavých peněz a terorismu, kterou vede kardinál Attilio Nicora.

Sám bankéř Tedeschi byl prý vyšetřováním naprosto překvapen a cítí se „ponížen". Bankéř zdůraznil, že sporná transakce byla pouhou transformací kapitálu banky, 20 milionů euro mířilo do Frankfurtu a šlo o investici do německých státních dluhopisů.

Čína: Nový biskup se souhlasem Vatikánu i Pekingu

Vatikán - Peking (KAP) Generální vikář středočínské diecéze Tchaj-jüan, 49letý Paul Meng Ning-jou, byl vysvěcen se svolením čínských státních orgánů i Vatikánu na biskupa. Má nyní pracovat jako biskup-koadjutor své diecéze. Vysvětil ho tchaj-jüanský biskup, Silvester Li Ťien-tchang (84), spolu se čtyřmi dalšími biskupy. Všichni tito biskupové rovněž jsou podle deníku Osservatore Romano ve společenství s Římem a mají státní povolení k výkonu duchovenské činnosti.

Nový koadjutor se narodil roku 1963 v Tchaj-jüanu, studoval mj. na státním semináři v Pe­kingu a po kněžském svěcení roku 1991 tam i vyučoval. V roce 1999 a od roku 2003 do 2004 absolvoval studijní pobyty v Irsku a na Katolické univerzitě v belgické Lovani.

Diecéze Tchaj-jüan má asi 100 tisíc katolíků, o něž se stará kolem 60 kněží a 100 řeholníků.

Náboženství v jihovýchodní Evropě: růst s problémy

Štýrský Hradec (KAP) Na Katolické teologické fakultě Univerzity Štýrský Hradec se konala mezinárodní konference nadace Pro Oriente, jíž se účastnilo 15 expertů z 9 zemí jihovýchodní Evropy. Shodli se předně na tom, že zatímco ve zbytku Evropy v posledních dekádách nezadržitelně postupovala sekularizace, v postkomunistických státech jihovýchodní Evropy bylo možné pozorovat po revolucích roku 1989 přesně opačný vývoj. Přes všechny rozdíly mezi zeměmi i konfesemi (pravoslaví, katolicismus a islám) lze pozorovat jasnou tendenci k „opětovnému obsazení" veřejného prostoru ztraceného po druhé světové válce.

Vliv náboženských společností narůstá ve všech oblastech společnosti a nezřetelněji se manifestuje výstavbou naddimenzovaných sakrálních objektů, často ústící do opravdových závodů v sakrální gigantománii. Konfesní elity si zároveň nárokují moc daleko přesahující náboženskou a mravní oblast, takže jsou významné (a zároveň problematické) i v oblasti politiky a nacionalismu. Společnost se tak vrací ke starým, překonaným modelům zejména v oblasti vztahu státu a náboženství. Tradiční a po roce 1989 opět posílená úzká vazba církví a náboženských společností na vůdčí národy jednotlivých národních států v regionu zvýrazňuje nesoulad mezi univerzalistickým nárokem těchto náboženských společností a jejich partikularistickou praxí uspokojování národních potřeb, říká se v komuniké konference.

Jedině v Řecku (které ovšem nikdy neovládli komunisté) lze v posledních desetiletích pozorovat slabou tendenci k oslabení uvedeného úzkého vztahu mezi církví a národem.

Další konference Pro Oriente se bude konat na jaře 2012 ve Splitu.

Papež ve Velké Británii

Londýn (z různých zdrojů) Ve dnech 16. až 19. září vykonal Benedikt XVI. historickou první státní návštěvu papeže ve Velké Británii. (Jeho předchůdce Jan Pavel II. zde roku 1982 již byl, jeho cesta však tehdy neměla charakter oficiální státní návštěvy.) Kromě rozhovorů s královnou Alžbětou II. a vedoucími politiky země se papež setkal rovněž s arcibiskupem z Canterbury Rowanem Williamsem a s pěti oběťmi kněžského sexuálního zneužívání mládeže. Duchovním vrcholem cesty bylo blahořečení konvertity a teologa 19. století kardinála Johna Henryho Newmana.

Dva belgičtí biskupové proti povinnému celibátu

Brusel (KAP) Dva belgičtí biskupové se vyslovili za odstranění povinného celibátu kněží v římskokatolické církvi. „Nepovažoval bych za hloupé, kdyby se kněžími mohli stát ženatí mužové," řekl Patrick Hoogmartens, biskup diecéze Hasselt, v rozhovoru pro časopis Het Belang van Limburg. Ví prý ze zkušenosti, že dokáží vykonat dobrou práci, uvedl Hoogmartens s odvoláním na činnost ženatých stálých jáhnů své diecéze.

Stejně tak celibátní povinnost zpochybnil nový biskup bruggský Jozef De Kesel. Sice podle něj budou i dál existovat kněží žijící v celibátu. Je však třeba uvážit, že existují i lidé, pro které je povinnost celibátu neúnosná, a přitom by měli dostat šanci se stát kněžími. Biskup nevyloučil ani debatu o připuštění žen ke kněžství. Tato otázka však podle něj je ještě citlivější než problém povinného celibátu.

Na De Keselsovy výroky reagoval mluvčí biskupské konference Jürgen Mettepenningen tím, že bere jeho stanovisko na vědomí, ale debatu je třeba vést na úrovni světové církve. Biskup z Brugg se takto podle Mettepenningena vyjádřil v kontextu současné debaty o sexuálním zneužívání. Nejdříve je však prý třeba se zabývat pomocí obětem. Až pak bude možné diskutovat o tom, jaké strukturální změny je třeba provést v církvi.

Mučedník nacismu Gerhard Hirschfelder blahořečen

Münster (KAP) Nacisty zavražděný kaplan a odpůrce totalitarismu Gerhard Hirschfelder (1907-1942) byl blahořečen v Münsteru, Nový blahoslavený má vazbu i k Čechám, protože působil ve Slezsku na tehdejším území pražské arcidiecéze. Slavnostní mše, již vedl kardinál Joachim Meisner, se proto účastnil i pražský arcibiskup Dominik Duka.