Jste zde

Knihovnička Getseman

autor: 

Søren Kierkegaard: Z deníků a papírů

Neúnavná tlumočnice Kierkegaardova díla do češtiny Marie Mikulová Thulstrupová připravila výbor z filozofových drobků nejdrobkovatějších, krátkých, často aforistických záznamů. Textíky jsou zhruba tematicky uspořádány, ale kniha se dá číst na přeskáčku, podle nálady a štěstí. A zdá se mi, že je to četba pro dnešního čtenáře mnohem přitažlivější a srozumitelnější než souvislé studium autorových větších prací. Nikoli „Kierkegaard light", ale přece jen Kierkegaard srozumitelnější, místy vtipnější a hlavně intimnější, aniž by se přitom potlačil mučivý a zároveň prorocký charakter jeho zápasu a hledání. Vynikající úvod do jednoho z řady velkých myslitelů, kteří učinili křesťanství a víru středem a klíčovým problémem svého tázání. Vydalo CDK Brno.

Libor Prudký a kol.:
Inventura hodnot. Výsledky sociologických výzkumů hodnot
ve společnosti České republiky

Hodnoty, které lidé vyznávají, mají silný a přímý vliv na jejich chování v oblasti sociální, politické a samozřejmě i náboženské. Kniha Libora Prudkého nejen - jak praví podtitul - ukazuje hlavní rysy hodnotového systému nás Čechů, ale také podává zevrubný přehled teorie hodnot a metodologie jejich sociologického zkoumání. Kniha bohužel není snadnou četbou zejména pro lidi, kteří se sociologii nevěnují, předpokládá aspoň povšechnou znalost oboru a ochotu pročíst se hutným odborným žargonem. Vydala Academia Praha, 2009.

Zdeněk R. Nešpor, David Václavík a kol.:
Příručka sociologie náboženství

Sociologie náboženství je vědou o náboženství jako součásti společnosti, jako především kolektivní aktivitě. Přestože již vyšlo i v češtině několik úvodů do této disciplíny, jejích přehledů či knih nesoucích sociologii náboženství v názvu, žádná z těch, které znám, se svou užitečností pro běžné čtenáře z řad například duchovních nevyrovná této. Kniha je kolektivním dílem, takže kapitoly samozřejmě nesou stopy svých tvůrců, ale vesměs jsou psány přehledně, čtivě a informovaně a obsahují vše nejdůležitější od obecných teorií slavných sociologů až po konkrétní čísla z českých výzkumů religiozity. A na závěr ještě medailonky hlavních autorit v oboru včetně názvů knížek, které bychom si od nich mohli přečíst. Kniha na mne dělá velmi dobrý dojem a mohu ji doporučit každému, kdo se chce nebo potřebuje v této oblasti zorientovat, především i pastoračním praktikům. Sociologické nakladatelství, Praha 2008.