Jste zde

Tematický rejstřík ročníku 2010

Editorialy Jana Spousty

Umírající hudba 1/1
Po průtazích zase nic 2/29
Máme arcibiskupa 3/61
Odejdi v pokoji, uzdravena z trápení 4/89
Základní obec budoucnosti 5/113
Poslední šance 6/141
Blednoucí detaily minulosti 7-8/169
Dialog mezi křesťany jako vztah lásky 9/225
Hlásání morálky, selhání ducha 10/253
Jih proti Severu 11/281
Nové světlo 12/309

Knihovnička Getseman

1/27; 2/55; 4/112; 6/167; 7-8/224; 9/252; 10/280
Liturgie
Hudba v křesťanských liturgiích 1/2
Slavení jedním srdcem, jedním hlasem (B. Mráčková) 1/5; 2/41
Česká liturgie (D. Holeton) 1/25
Dům Boží a brána nebe ve 20. století (J. Klípa) 3/88
Od „kostela-cesty" k prostoru křesťanského společenství 4/92 (K. Richter)
Přijímání nemluvňat (D. Holeton) 4/110
Stojíme před Bohem jako Kristovo tělo (K. Hůlka) 5/116
Žehnání svatého myra (P. Hradilek) 6/166
Liturgická hudba v římskokatolické církvi (P. Hradilek) 7-8/170
Žehnání (M. Talpová) 9/246
Svatební liturgie (P. Hradilek) 12/315

Církev a společnost

Křesťanští skauti a oddíly očima skautů nekřesťanských oddílů (P. Vondráček) 1/20
Křesťanský vztah k soukromému vlastnictví (J. Piškula) 2/51
Člověk s handicapem a vírou zaslíbené uzdravení (H. Gottwaldová) 4/101
Svatá válka v Koránu a Bibli (J. Piškula) 4/108
Lepšie veľa humoru jako trocha tumoru? (V. Gregor) 6/161
Daniel Herman ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů (P. Hradilek) 9/226
Věřící a nevěřící (J. G. Kohl) 12/310

Církev v minulosti

Doba ponížení (K. Hůlka) 3/78
Sexuální zneužívání mládeže kněžími (P. Hradilek) 4/90
Bude katolická církev rehabilitovat Husa? (I. Macháčková) 5/133
Vzít na sebe odpovědnost (J. Spousta) 5/140
Církevní dějiny v nadkonfesní perspektivě (J. Vybíral) 6/168
Husův list pražanům 7-8/172
Boží spolupracovníci: Pražské jaro 1968, srpnová okupace a české církve (J. Piškula) 7 8/173
Sdružení katolických duchovních Pacem in terris (T. B. Zbranek) 10/254; 11/290
Dekret Quidam episcopi a úpadek kněžského sdružení Pacem in Terris (T. B. Zbranek) 12/325

Hledání v dnešní církvi

Boží spolupracovníci 1/28
Hans Küng: Žil jsem sedm životů . Teď jsem připraven na smrt 2/35
Dominik Duka: nejlepší volba (P. Hradilek) 3/62
Základní obce z Vídně (P. Hradilek) 5/114
Henri Boulad píše Benediktovi XVI.: SOS pre dnešnú cirkev (H. Boulad) 6/142
Pomůže římské církvi zdobrovolnění celibátu? (P. Hradilek) 6/146
Abyste měli živou naději (J. G. Kohl) 6/147
Pokřtění křesťané patří k sobě! 6/150
„Starokatolické" dilema v Severní Americe (R.W. Caruso) 7-8/196
Duchovní ekumenismus ve zkoušce globalizace (Y-M. Blanchard) 9/230

Teologie

„Víra bez náboženství" Otakara Fundy a nová religiozita (Š. Grauová) 2/30
Ježíš a mýtus o Kristu Otakara Fundy (J. Novák) 3/86
Cesta k obnově morální teologie (B. Häring) 2/56
Východiska apoštola Petra (L. Hanuš) 3/63
Rehabilitace Trojice u Jürgena Moltmanna (I. Macháčková) 3/69
Ako pomohli pohania kresťanstvu (I.M. Szaniszló) 5/128
Boží a lidská nekonečnost - srovnání Origena a Řehoře z Nyssy (I. Macháčková) 6/152
Víra dle Ježíšovy katecheze (P. Mikula) 6/162
Laická služba v církvi: teologické monstrum? (P. Lakeland) 9/238
Křest jako zdroj úřadu křesťanské služby (M. C. L. Bingemer) 10/271
Základ každého úřadu (J. Sobrino) 11/282