Jste zde

Zprávy

Kongres teologů ve Vídni, vyznamenání pro T. Halíka

Vídeň (KAP) V rakouském hlavním městě se konal za účasti 250 vědců výroční kongres Evropské společnosti pro katolickou teologii. Tématem byla hranice tělesnosti. „Co je člověk? Bytost tělesná nebo duchovní?" ptali se účastníci a zkoumali soudobé tendence jak k přílišnému kultu tělesnosti, tak i k jisté spiritualizaci.

Na úvod kongresu byly předány ceny za nejlepší evropskou teologickou knihu, vyznamenanými byli Čech Tomáš Halík a Francouz François Wernert. Halíkovi byla cena udělena za knihu Vzdáleným nablízku (anglický i německý překlad nesou titul Trpělivost s Bohem), Wernert byl oceněn za knižní analýzu významu neděle v moderní společnosti Nedělní debakl.

Národní katedrála ve Washingtonu těžce poškozena

Washington (KAP) Zemětřesení, které zasáhlo východní pobřeží Spojených států, poškodilo mezi jiným i washingtonskou Národní katedrálu. Spadly tři špičky věží ze čtyř a v budově vznikla celá řada trhlin. Celkové škody budou v řádu mnoha milionů dolarů. Katedrála, spravovaná episkopální církví a sloužící věřícím všech vyznání, bude při opravách odkázána především na dary občanů. Rozpočet Národní katedrály byl navíc nedávno podstatně snížen a její personál redukován ze 170 na 70 osob. Katedrála byla nyní z bezpečnostních důvodů uzavřena a plánovaná ekumenická bohoslužba u příležitosti odhalení nového pomníku Martina Luthera Kinga byla přeložena do katolického chrámu.

Turecký premiér za rovno­právnost náboženství

Ankara (KAP) Turecko se rozhodlo vrátit dříve zabavený majetek tamním křesťanským a židovským institucím, čímž byly vyřešeny některé problémy, s nimiž se země potýkala na mezinárodní úrovni, zejména v souvislosti s rozsudky Evropského soudu pro lidská práva. Premiér Recep Tayyip Erdoğan při této příležitosti v istambulském Archeologickém muzeu povečeřel se zástupci 161 nemuslimských organizací a zdůraznil rovnoprávnost nemuslimů s muslimy. V Turecku podle něj existují jen „občané první třídy" bez ohledu na náboženskou příslušnost.

Prvního setkání tureckého ministerského předsedy s křesťany a židy se mimo jiné účastnili také konstantinopolský patriarcha Bartholomaios I., úřadující arménský patriarcha Aram Atesyan a turecký vrchní rabín Isak Haleva jakož i několik vysokých státních představitelů. Patriarcha Bartholomaios I. uvedl, že Turecko je na správné cestě, a rabín Haleva dokonce mluvil o „revoluci".

Česko: Dohoda o financování církví

Praha (KAP) Česká vláda a zástupci církví se dohodli, že Česká republika během následujících 17 let postupně zruší „josefínský" model financování církví, tedy financování platů duchovních ze státního rozpočtu, a vrátí církvím majetek zabavený komunisty. Po přechodnou dobu 17 se budou platy ze státního rozpočtu postupně snižovat a církve budou paralelně vytvářet model vlastního financování. Pokud návrh zákona projde parlamentem, vstoupí tento model v platnost k 1. lednu 2013.

Restituce majetku se mají týkat 56 procent bývalého majetku v hodnotě 75 miliard korun, dále stát církvím vyplatí odškodnění 59 miliard korun v průběhu příštích 30 let.

Spor o pohřbívání po eutanazii v Nizozemí

Amsterodam (KAP) V nizozemské katolické církvi pokračuje spor o to, jak mají duchovní přistupovat k pohřbům těch, kdo zesnuli následkem eutanazie. Ve farnosti Liempde v diecézi Herzogenbusch byl dočasně jmenován administrátor místo dosavadního faráře, který odmítl pohřbít muže, který si vyžádal eutanazii a zakázal i použití kostela k pohřbu jiným duchovním. Rodina se obrátila na jinou katolickou farnost, kde pak obřad proběhl. Diecéze dočasné odvolání kněze vysvětluje potřebou získat čas, aby se uklidnily vášně.

Diecéze ovšem nezaujala ve věci jasnou pozici a nedala za pravdu ani jednomu z obou kněží. Katolická církev odmítá eutanazii, ale při rozhodnutí o církevním pohřbu v takovém případě doporučuje řádně zvážit všechny okolnosti, což přenechává svědomí příslušného kněze. Farní rada z Liempde žádá nizozemské katolické biskupy, aby v této věci uveřejnili své směrnice. „Pastorační pomůcka" na toto téma z roku 2005 pro nizozemské kněze totiž nebyla nikdy zveřejněna.

Zájem o teologii stoupá

Vídeň (KAP) P. Friedrich Bechina, expert na vysoké školy odpovědný za kvalitu teologického studia, uvedl v rozhovoru pro agen-turu Kathpress, že již skončily roky, kdy teologie musela bojovat o obhájení své existence na univerzitách. Naopak „vědecká teologie je na univerzitách znovu žádaná," a zájem stoupá v celé Evropě. Zájem je především o „jednoznačně církevně a konfesně vázanou teologii," která je jasně definovaná a přesně stanovuje dogmatický rámec svého bádání. Tím působí i jako korektiv proti disciplínám, které samy sebe už dávno nedokáží tak přesně definovat.

Stoupající relevanci teologie podtrhuje podle Bechiny i to, že je po ní poptávka i na nejvyšší politické úrovni, jako například u Rady Evropy.

Farářská iniciativa vyzývá k neposlušnosti

Vídeň (KAP) Rakouská kněžská organizace Farářská iniciativa (www.pfarrer-initiative.at) vydala v červnu sedmibodovou „Výzvu k neposlušnosti". V ni signatáři slibují v každé mši zařadit modlitbu za reformu církve, odmítají zákaz podávat eucharistii rozvedeným a jinověrcům i zákaz laického kázání, odmítají v neděli sloužit více mší a podporují alternativní formy bohoslužeb bez kněze i svěcení žen a ženatých mužů. Rakouská vrcholová organizace katolických laiků AKV ovšem na výzvu reagovala ostrým odmítnutím a vyzvala autory k veřejné omluvě. Forma neposlušnosti je totiž podle ní v církvi „zcela nepřijatelná" a mezi křesťany nevhodná.

Na papežské bohoslužbě budou ministrantky

Berlín (KAP) Na bohoslužbách, které papež Benedikt XVI. odslouží během své německé návštěvy ve Freiburgu, budou ministrovat i dívky. Ve Vatikánu při papežských bohoslužbách obvykle přisluhují pouze mužští pomocníci, zde však vedle osmi ministrantů bude sloužit i devět ministrantek z celé freiburské diecéze. Při výběru chlapců a dívek ve věku 15 až 18 let hrálo roli to, jak se angažují v dobrovolných funkcích.