Jste zde

Když biskupové mlčí

autor: 

Hluboce se mne dotkla záležitost s odvoláním arcibiskupa Róberta Bezáka. Tím spíš, že mám kořeny na Slovensku a žiji v Čechách. Už jsem se snažil oslovit mailem a i osobně několik biskupů, ale narazil jsem na nezájem, mlčení a vyhýbání se zodpovědnosti.

Vadí mi, když se problémy v církvi neřeší, či řeší jen zbožnými frázemi.

V evangeliu je popsán způsob, jak se má postupovat (Mt 18,15). Proč se podle něj nikdo v církvi neřídí? Proč není církev domem ze skla? Pak by se nikdy nemohlo stát, co se stalo. Ani odvolání, ani reakce na ně.

Také si všimněte, jak dopadají věci, kde je snaha „zamést vše pod koberec“, třeba sexuální skandály. Když biskupové USA problém analyzovali a upozornili na chyby, kterých se sami dopustili, jako zatloukání, mlčení a nečinnost, u nás se nikdo z biskupů nepoučil. A v pozadí stojí arcibiskup se stínem StB a možná hrají roli i zpronevěřené peníze.

Je mnoho laiků, kteří chtějí nápravu. Uvědomuji si, že odvolání Róberta Bezáka je závažný problém a že selhalo nejen několik biskupů Slovenska. Slovensko na to však samo nestačí. Proto jsem prosil o podporu a o pomoc nejen české biskupy. Jestli je něco nemocné, musí se to léčit. Nechci žít ve lži. Pokládám si otázku, co by udělal Pán Ježíš, ne co říkají paragrafy.

Poslední dobou se mluví o nové evangelizaci, ale mám obavu, zda ještě máme schopnost oslovit lidi. Arcibiskup Bezák tento dar má. Některým farizeům vadilo, že nemluvil dost zbožně, ale to „zbožně“ pro ně znamená nesrozumitelným slovníkem, který znají jen lidé, kteří chodí do kostela. Koho jím lze oslovit? Kdo z kněží či biskupů dokáže zajít mezi nevěřící mládež na rockový koncert a posluchače zaujmout? Přitom je arcibiskup Bezák členem konzervativního řádu a není žádný liberál! Takové biskupy by měli jejich kolegové střežit jako oko v hlavě, jinak se jim může stát, že na biskupství zůstanou sami.

Dnes nikdo neřekne, že se vyrovná apoštolům. Při čtení Písma však vidíme, kolik udělali chyb. Jejich velikost spočívá v tom, že si ty chyby dokázali přiznat, mluvit o nich, či napravit. Tak máme žít nejenom my, ale i hierarchie v církvi. Chápu, že někdo udělá chybné rozhodnutí, ale nesmířím se s tím, že nikdo z našich a slovenských biskupů se nezastane pana arcibiskupa (poplácání po zádech či zajištění práce nic neřeší) a nesnaží se o nápravu...

Toto není neposlušnost, ale snaha pomoci bližnímu, který je křivě obviněn a přivést ty, kteří chybovali, k nápravě případně k pokání. Podpořit důvěru, budováním „domu ze skla“ učinit církev důvěryhodnější.

Kde je biskupská kolegialita? Apoštolové dokázali jednat. Prosím vás, čeští biskupové, buďte rozhodní, jednejte. O to víc, protože i jeden náš biskup stojí za odvoláním a mlčí.