Jste zde

Zemřel skotský kardinál Winning

Ve věku 76 let zemřel v neděli 17. června ne srdeční selhání, kardinál Thomas Winning, arcibiskup z Glasgowa.

Arcibiskup, který ve věroučných otázkách platil za konzervativce, podporoval jako většina katolíků ve Velké Británii labouristy. Pro kněžství se rozhodl již v mládí, studoval ve Skotsku a byl vysvěcen v Římě v roce 1948. Po krátkém působení ve své vlasti strávil následující roky v Římě, odkud se v roce 1966 definitivně vrátil do Skotska.

V listopadu 1971 se Winning stal světícím biskupem v Glasgowě a o tři roky později převzal vedení této největší skotské diecéze. Roku 1994, když byl jmenován kardinálem, byl Winning znám daleko za hranicemi své vlasti. Jeho zřetelné výroky k potratu, homosexualitě, rozvodu a katolickému školství se objevovaly stále znovu v titulcích.

„Kdo je katolíkem, musí být v mnoha věcech konzervativní. Ale sotva může být někdo katolíkem bez sociálního cítění,“ vysvětloval Winning své tradicionalistické postoje v otázkách víry a své progresivní chování v sociálních otázkách. Sociální cítění mu předali rodiče. Rodina žila v jednoduchých poměrech, protože jeho otec jako horník byl často nezaměstnaný. Přesto jeho rodiče byli charitativně činní. Při pohledu zpět říkal kardinál: „Když mě moji rodiče poslali s talířem polévky k nějaké staré ženě, ujasnil jsem si, že na tom nejsme přece jen tak špatně.“

Jeho energické vystupování proti potratům se pojilo se sociální pomocí těhotným ženám v nouzi. V roce 1997 o dnu matek nabízel všem těhotným ženám, které uvažují o potratu, aby se obrátily na jeho diecézi. Tam budou společně hledat cesty jako poskytnout jejich dítěti budoucnost. „Nejde jen o finanční pomoc,“ tvrdil Winning. „Pro každou ženu je stejně tak důležité, že ji někdo chápe a morálně ji podpoří.“

Přes své sympatie k labouristům se netajil s výhradami především k ministerskému předsedovi Tonymu Blairovi. Vytýkal mu pokrytectví, protože osobně je proti potratu, ale své straně poskytuje v této otázce volnou ruku. Blair ve své reakci na Winningovu smrt hovořil o šoku a smutku. Ohodnotil kardinálovy pevné morální vůdčí kvality a jeho nasazení pro sociální spravedlnost. Královna Alžběta II. v kondolenci zdůraznila, že Winning se vynikajícím způsobem zasazoval za katolickou církev ve Skotsku a za skotskou společnost.

Papež Jan Pavel II. ve svém telegramu ocenil nasazení zemřelého jako kněze a biskupa pro církev své země. Zvláště zdůraznil jeho úsilí oochranu života a jeho starost o chudé.

připravila a přeložila Ludmila Dědková