Jste zde

Zprávy

Ekvádorská církev chce ulehčit uprchlíkům

Quito (KAP/KNA) Katolická církev v Ekvádoru žádá vládu, aby od přijíždějících venezuelských uprchlíků přestala vyžadovat cestovní pas. Předseda ekvádorské biskupské konference Eugenio Arellano Fernández řekl, že je potřeba rychle ukončit nehumánní zacházení s uprchlíky na hranicích. Ve Venezuele se produkce cestovních pasů zhroutila, a tak občané prakticky nemají možnost dokument získat.

Podle OSN v posledních čtyřech letech Venezuelu v důsledku katastrofálního zásobování a režimního útlaku opustilo 2,3 milionu lidí. Kolem milionu se snaží začít nový život v Kolumbii, po půl milionu hlásí Ekvádor a Peru. V Brazílii, která přijala přibližně sto tisíc běženců, nedávno proběhly násilné nepokoje namířené proti těmto migrantům.

Světové setkání rodin a katechismus pro děti

Dublin (KAP) Za účasti papeže Františka i několika desítek českých poutníků se v irském Dublinu 21.–26. srpna konalo katolické Světové setkání rodin. Setkání je zastíněno sexuálními skandály, které v minulých letech otřásaly irskou církví; papež se osobně setkal s některými oběťmi sexuálního zneužívání kněžími.

V rámi setkání byl představen nový katolický katechismus pro děti YOUCAT for Kids, jehož předmluvu napsal papež František. Oficiálním vydavatelem knihy o 240 stranách určené osmi až dvanáctiletým dětem je rakouská biskupská konference. Její předseda kardinál Christoph Schönborn vydání katechismu označil za „velký okamžik v životě církve“ a uvedl, že kniha je určená dětem i rodičům, aby se v rodinách mluvilo o víře.

Katechismus YOUCAT for Kids je k dispozici v angličtině a němčině, do konce roku bude mít asi deset jazykových verzí, další se plánují. Navazuje na tradici katechismu pro mládež YOUCAT, který vyšel roku 2011 a byl přeložen do 72 jazyků. Příprava knihy trvala kolem pěti let a pracovalo na ní asi 60 dětí a skupina teologů, duchovních a rodičů z Rakouska a Bavorska. Web katechismu je www.youcat.org, tam lze knihu rovněž objednat.

Roste počet církevních asylů v Německu

Bonn (KAP/KNA) V takzvaném církevním asylu, který v Německu organizují katolická a evangelická církev, žije nyní 868 uprchlíků ohrožených vyhoštěním, z toho 175 dětí. Letošní čísla jsou nejvyšší od roku 2014, kdy věřící začali ohroženým uprchlíkům tuto formu ochrany nabízet. Církevní asyl jako „druh nenásilné občanské neposlušnosti“ není státem uznáván, v praxi však bývá tolerován, státní orgány jsou v kontaktu s církvemi a je snaha případy uprchlíků ještě jednou přezkoumat. Roku 2015 byla uzavřena dohoda, podle níž farnosti úřadům předají podklady k chráněným uprchlíkům, na jejichž základě bude rozhodnut další postup.

Většina uprchlíků v církevním asylu jsou podle statistik takzvané dublinské případy, tedy lidé, kteří by měli být předáni do té země EU, do které původně přicestovali. Pokud však uplyne lhůta 6 měsíců od jejich příjezdu do Německa, stane se pro ně příslušným státem Německo; tato lhůta byla podle dohody nespolupracujícím farnostem prodloužena od letoška na 18 měsíců, takže takové náboženské obce musejí asylanty na své náklady živit rok a půl.

Strahovským opatem je Daniel Peter Janáček

Praha (KAP) Pražský premonstrátský klášter na Strahově má nového opata, v pořadí 71. Stal se jím P. Daniel Peter Janáček (48). Ten pochází ze Slovenska, na kněze byl vysvěcen roku 1993 a od devadesátých let působí v Praze a okolí. Ve funkci vystřídal dlouholetého opata Michaela Josefa Pojezdného, který byl poprvé do funkce zvolen tajně roku 1987 a odstoupil z důvodu dosažení kanonického věku 75 let.

Královská kanonie premonstrátů na Strahově je nejstarší a nejdůležitější český klášter premonstrátů. Vznikla roku 1143 a je i významnou architektonickou památkou, ve které se mimo jiné nachází barokní knihovna i cenná sbírka knih a uměleckých děl.

Novým velmistrem Německého řádu F. Bayard

Vídeň (KAP) Novým velmistrem Řádu bratří a sester německého Domu Panny Marie v Jeruzalémě, v pořadí již 66., se stal Frank Bayard (46). Jeho předchůdce Bruno Platter (74) po třech volebních obdobích a 18 letech v úřadu se již nemohl o znovuzvolení generální kapitulou ucházet. P. Bayard pochází ze Sárska, věčné sliby složil roku 2004 a kněžské svěcení přijal roku 2006. Doposud působil jako hlavní ekonom řádu.

Německý řád byl založen během třetí křížové výpravy roku 1189 nebo 1190 ve Svaté zemi jako rytířský špitální řád pečující o ne-mocné křižáky a poutníky. Své plné jméno získal podle špitálu v Jeruzalémě, který bratři tehdy založili. Roku 1929 řád přestal být rytířským, tedy určeným pro šlechtice. Dnes působí v Rakousku, Německu, Itálii, Slovensku, Česku a Slovinsku. Má asi 100 řádových kněží, 200 sester a asi 700 familiárů, tedy laických členů. Jeho velmistr sídlí ve Vídni, čímž „Ordo Teutonico“ patří k malé menšině důležitých řádů, jejichž představení nesídlí v Římě.

List papeže Františka Božímu lidu

Vatikán (KAP) Papež František přiznal vinu katolické církve v případech sexuálního zneužívání řeholníky a kněžími. „S hanbou a kajícností jako církevní společenství připouštíme, že jsme nedokázali být tam, kde jsme být měli, že jsme včas a přiměřeným způsobem nezasáhli a neuvědomili si rozsah a závažnost škod, které poznamenaly tolik životů. Nevěnovali jsme pozornost maličkým a opustili je,“ píše papež v „listě Božímu lidu“, adresovaném všem členům církve. V listě dále ostře kritizuje „klerikalismus“ v církvi a vyzývá všechny katolíky, aby vystupovali proti takové kultuře. Dopisem František reaguje především na nedávnou zprávu velké poroty v Pensylvánii, v níž byly popsány sexuální zločiny 301 tamních kněží z posledních dekád, ale i na podobné případy aktuálně debatované v Chile a v Irsku.

Český překlad listu je na internetu na webu cirkev.cz.

Policie prohledala sídlo chilských biskupů

Santiago (KAP/KNA) Policejní vyšetřovatelé v hlavním městě Chile prohledali sídlo chilské biskupské konference a zabavili dokumenty. Stalo se tak v rámci vyšetřování případu řádu maristů – školských bratří, jehož duchovní měli zneužívat seminaristy. Zároveň Chile diplomatickou cestou požádalo Vatikán o přístup ke zprávě zvláštního papežského vyšetřovatele arcibiskupa Charlese Siciluny, který nedávno z pověření papeže Františka zkoumal situaci v chilské církvi. Následkem bylo, že všichni chilští biskupové byli předvoláni do Vatikánu, podali demisi a papež ji v pěti případech přijal.

Chilský deník La Tercera informoval, že Nadace pro důvěru zastupující oběti zneužívání podala žalobu mimo jiné na dva chilské kardinály Errazurize a Ezzatiho, které považuje za odpovědné za zatajování případů. Dva další duchovní nadace obvinila ze sexuálního zneužívání.

Chilská biskupská konference na zvláštním zasedání přijala řadu opatření k současné krizi. Mimo jiné vyzvala všechny své členy, aby spolupracovali s vyšetřovateli.

Vražda opata mnichy

Káhira (KAP) Po vraždě biskupa Epifania, opata starobylého koptského kláštera sv. Makaria, zatkla egyptská policie druhého mnicha. Ten se pokusil o sebevraždu, byl zachráněn a přiznal, že s jiným mnichem vraždu zosnoval. Osazenstvo kláštera čítá asi 400 mnichů a je od roku 2006 rozděleno ostrým teologickým sporem mezi konzervativci a liberály. Koptský papež Tawadros (Theodor) kvůli tomu nedávno všem duchovním zakázal používat sociální sítě, aby se nešířilo pohoršení z nejednoty duchovenstva.