Jste zde

prof. Petr Pokorný (1933-2020)

V sobotu 18. ledna 2020 nad ránem zemřel ve věku 86 let po krátké nemoci novozákonní teolog a v letech 1996-1999 děkan Evangelické teologické fakulty UK prof. Petr Pokorný. Vzpomínám si, že byl děkanem v r. 1999, kdy fakulta přebírala od tehdejšího občanského sdružení Institut ekumenických studií studijní program ekumenické teologie. Na fakultě jsme byli přijati vlídně, ačkoli měla v té době studentů dost a každé navýšení nad limit mohlo být penalizováno. Ovšem na celouniverzitní půdě naráželo přijetí na silný odpor. „Zásluhu“ na tom měly dvě sesterské teologické fakulty: katolická a husitská reprezentované děkany prof. Wolfem a prof. Kučerou. Již dříve se vytvořilo spojenectví proti Institutu ekumenických studií mezi arcibiskupem Vlkem a prof. Kučerou - jakási „ďáblova ekuména“. Prof. Pokorný musel návrh hájit poměrně dlouho, ale jediný ústupek, který udělal, byla změna názvu studijního oboru na Teologii křesťanských tradic. Když nám o tom referoval, tak velmi stručně. Pouze s typickým úsměvem pravil: „Kolegové měli nějaké problémy, ale už je to v pořádku.“

Pohřeb prof. Pokorného proběhl v sobotu 25. ledna 2020 ve 14 hod ve Vinohradském sboru ČCE za účasti velkého množství lidí. (Tak plný tento kostel jsem ještě nezažil – stál jsem u varhan ve 3. řadě, takže jsem dolů viděl jen spoře.) Kázání bylo inspirováno veršem 1 K 2,9 „Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.‘“

Za církev hovořil synodní senior, za rodinu jedna z dcer a dva z vnuků. Vtipně hovořil o svém šéfovi současný děkan ETF Jiří Mrázek. Svou řeč uzavřel zmínkou o českém vydání Tomášova evangelia, kde je jako motto uvedeno logion z tohoto evangelia: „Kdo najde výklad těchto výroků, neokusí smrti.“ O stránku předtím je uvedeno: „Přeložil a poznámkami opatřil Petr Pokorný“…