Jste zde

Studujte teologii ekumenicky

Bakalářský program Teologie křesťanských tradic na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy ve spolupráci s Institutem ekumenických studií v Praze

 

Studujte teologii ekumenicky


 

 • Setkáte se s přístupy tří velkých křesťanských tradic: protestantské, katolické i pravoslavné.

 • Předměty zahrnují obory jako biblistika, dějiny křesťanského myšlení, filosofie, etika, liturgika, spiritualita či psychologie a sociologie náboženství.

 • Vedle akademické formace jste zváni také k účasti na křesťanském společenství (liturgie, semináře, exercicie) sdíleném přes denominační hranice.

 • Program je vhodný pro ty, kteří paralelně studují jinou vysokou školu, ale i pro ostatní zájemce.

Absolventi obvykle uplatňují teologii jako druhou odbornost v rámci svých profesí. Mnozí se podílejí na utváření sborů a farností, jejichž jsou členi. Z pozic ekumenicky orientovaného křesťanství jsou schopni vstupovat do veřejných diskusí.

 

Přihlášky pro akademický rok 2020/21 se podávají do 31. 3. 2020; více informací na www.iespraha.cz nebo www.etf.cuni.cz.

kontaktní osoba: Petr Jandejsek, Th.D.

mail: jandejsek@etf.cuni.cz, tel.: 221 988 626

 

Reference od absolventů

  „Studiem na Institutu ekumenických studií (IES) jsem si splnila svůj sen ponořit se do hloubky teologických věd. Kromě bohatých znalostí jsem získala mnoho nových přátel. V mimořádně vstřícném a přátelském prostředí na IES se mi moc dobře studovalo. Doporučuji toto studium každému, kdo chce získat potřebné teologické znalosti, které pak může využít v praxi ve svém sboru nebo třeba při kaplanské práci.“

  E. C., realitní makléřka, Církev bratrská

   

  „Nejvíce vzpomínám na přátelskou a otevřenou atmosféru na IES, kterou jsme zažívali, i když se během studia setkávají lidé z různých křesťanských tradic či bez vyznání, lidé různého věku a názorů.“

   Z. H., učitelka jazyků, Českobratrská církev evangelická

    

   „IES mi dal především schopnost vzájemné tolerance, možnost velmi otevřené diskuze, rozvíjel ve mně schopnost k naslouchání druhým a schopnost dobírat se určité pravdy ve vzájemném dialogu s druhými. … a také mi dal manželku.“

   P. H., historik, nepokřtěný

    

   „Studium IES mě hodně posunulo v porozumění textu či informacím obecně i v nezávislém, kritickém myšlení. V době postpravdivé … k nezaplacení. Díky získaným znalostem mohu učit semináře typu ´Understanding the Context´ nebo ´Current Social Issues from the Global Perspective´.“

   M. P., učitel angličtiny a tělocviku, Římskokatolická církev