Jste zde

160 - duben 2005

autor: 

 

Křepelka polní (Coturnix coturnix)

Křepelky

Žádali a přihnal jim křepelky, chlebem nebeským je sytil (Ž 105,40)

Křepelky polní (Coturnix coturnix) jsou kurovití ptáci příbuzní s koroptví. Dosahují velikosti kosa, na rozdíl od něho mají zavalité tělo s krátkým ocasem. Zbarvení mají křepelky žlutavě hnědé s podélným čárkováním, shora tmavší. Žijí v otevřeném terénu, kde se zdržují převážně na zemi ve skrytu vegetace, kde i hnízdí. Snůšku zhruba 7 až 14 vajec zahřívá samička. Také o mláďata, která ihned po vylíhnutí opouštějí hnízdo, se stará pouze samice. V potravě převládá rostlinná složka. Především semena různých plevelů a trav. Křepelky jsou tažné, zimují jižně od Sahary. Do Evropy se vrací koncem dubna a v květnu, odlétají v srpnu a září. Patří mezi silně ohrožené a zákonem zvláště chráněné druhy.

Křepelky je naším jediným kurovitým ptákem, který odlétá zimovat ponejvíce do severní Afriky; některé ale doletí až pod rovník. Na rozdíl od jiných kurů, například koroptví nebo bažantů, sice létají prudce a rozhodně vytrvaleji, ale i takje to obdivuhodný výkon přeletět volnou hladinu Středozemního moře. Na podzim se evropské křepelky shromažďují na jižních výspách našeho kontinentu, na Sicílii, na jihu Španělska nebo Peloponésu a při severním větru se vydávají někdy i za měsíčné noci, čili nejenom ve dne, na mnohahodinovou pouť.

Tažné hejno o mnoha tisících ptáků vytváří nízký, rychle se blížící mrak. Vyčerpané po dlouhém letu se křepelky vrhají na zem, kde několik minut leží jako zmámené. Podobně popisuje už Plinius tah křepelek nazpět do Itálie, kde se vyčerpaní ptáci po přeletu moře stávaly snadnou kořistí místních obyvatel. Tak mohl biblický pisatel napsat v Exodu 16,13: "Když pak nastal večer, přiletěly křepelky a snesly se na tábor. A ráno padala kolem tábora rosa". Případně v Numeri 11, 31-32: "Vtom se zvedl vítr seslaný Hospodinem, přihnal od moře křepelky a rozhodil je po táboře, asi do vzdálenosti jednodenní cesty na tu i na onu stranu kolem tábora, do výše kolem dvou loket nad zemí. Lid se hned pustil do sbírání křepelek a sbíral je po celý den i po celou noc a po celý příští den; i ten, kdo nasbíral málo, měl deset chómerů. Rozložili si je okolo tábora". Otázkou je zda se jednalo o tah z Evropy či zpět na sever z jižních zimovišť. V druhém případě by ptáci byli v dobré kondici a i když je křepelka polní poměrně malá, po zimním pobytu na jihu by ptáci byly opravdu schopni poskytnou dostatečné množství masa. Vyčerpané přeletem Rudého moře se křepelky staly snadným cílem hladových Izraelců, kteří je ubíjeli a posléze sušili, jak byl i v době Herodotově zvyk Egypťanů. Biblický příběh tak přináší popis přirozeného děje, který ilustruje vztah mezi Hospodinem, jeho lidem a přírodou. Tento vztahv podání biblického vypravěče dává smysl veškerému dění.

ZaL