Jste zde

Knihovnička Getseman

autor: 

Nakladatelství CDK v Brně vydalo další velmi zajímavý překlad: Po stopách světových náboženství od Hanse Künga je na jednu stranu přejný a přístupný výklad základních informací o hlavních náboženských směrech lidstva, od kmenových náboženství Austrálců až po islám – a jako takový může pomoci každému středoškolskému studentu, který se chce v této oblasti zorientovat. A na druhou stranu zde najdeme i autorovy teologické a etické reflexe, navazující zejména na jeho projekt Světový étos, takže kniha bude jistě zajímat i odborníky.

Ze stejného nakladatelství pocházejí i dva sborníky, jejichž editory jsou Petr Gallus a Petr Macek. Název prvního zní Evangelická teologie pod drobonohledem a hlavním obsahem jsou příspěvky učitelů různých předmětů na Evangelické teologické fakultě UK, ve kterých se zamýšlejí nad místem svého oboru v rámci studia teologie a v rámci univerzity. Paralelní sborník Teologická věda a vědecká teologie pak obsahuje hlavně příspěvky z loňské konference Teologie jako věda, kterou pořádala katedra systematické teologie ETF. Z tohoto druhého sborníku bych rád čtenáře Getseman upzornil zejména na historický příspěvek našeho spolupracovníka Martina Vaňáče Teologická fakulta součástí Univerzity Karlovy, věnovaný dějinám diskusí o postavení teologických fakult vzhledem k univerzitě, jak se odehrávaly od 80. let 19. století do roku 1950.

Dále upozorňujeme na nové číslo revue Souvislosti (2/2006). Vedle bohatého literárního obsahu (především nejzápadnější západ Evropy, Wales, Cornwall a Bretaň, ale čtenář se podívá třeba i do raně novověkých Uher) zde najdeme i filozofitější texty: Francouze Derridu a Blanchota, Čecha Komenského.