Jste zde

Nově vydané liturgické sešity

autor: 

Eucharistické modlitbyzápadních ritů, 3. doplněné vydání, 80 str., 50 Kč

Obsahuje 24 v současnostipoužívaných anafor. Oproti druhému vydání je jejich počet rozšířen zejména ostarokatolické, luterské a reformované eucharistické modlitby. Soubor obsahujetéž dvě anafory Bonaventury Bouše,které byly součástí prvního vydání, ale již ne druhého.

Eucharistické modlitbypodle liturgického roku, 1. vydání, 30 str., 30 Kč

Obsahuje 9 současných anafor prorůzná období církevního roku (např. pro advent, Vánoce, dobu postní,Velikonoce, Letnice)

Eucharistická slavnostkanadských anglikánů, 2. vydání, 40 str., 40 Kč

Překlad eucharistické liturgiepodle Book of Common Prayer včetně rubrik.Obsahuje též 6 eucharistických modliteb nově doplněných úvodními poznámkami.

Eucharistická slavnostanglických anglikánů, 1. vydání, 40 str., 40 Kč

Překlad prvního ritueucharistické liturgie podle Book ofCommon Prayer z r.2000. Obsahuje též 8 eucharistických modliteb.

Liturgie sv. JanaZlatoústého, dotisk 1. vydání, 64 str., 40 Kč

Obsahuje nový překlad liturgie včetněrubrik.

Ekumenické eucharistickéliturgie, 1. vydání, 32 str., 30 Kč

Obsahuje kompletní textyeucharistických liturgií vhodných k ekumenickému slavení - limské a liturgie Institutu ekumenických studií v Praze.Sešit je doplněn ekumenickým lekcionářem.

Ekumenický lekcionář vesrovnání s dalšími lekcionáři, 1. vydání, 28 str., 20 Kč

Přehledné souběžné uspořádáníekumenického (Revised CommonLectionary) a římskokatolického nedělního lekcionáře.Pro každou neděli je doplněna druhá a třetí řada čtení podle Common Worship anglickýchanglikánů. Lekce pro významné dny liturgického roku.

Johannes H. Emminghaus –Eucharistie, 2. vydání, 152 str., 100 Kč

Římskokatolická příručka napsanápo 2. vatikánském koncilu. V první části dějinným vývojem eucharistickéslavnosti a druhá část popisuje jednotlivé části liturgie po reformě a jejichsmysl.

Sešity můžete objednat buď e-mailem na adrese: hradilek@etf.cuni.cz,nebo prostřednictvím e-shopu na www.getsemany.cz oddíl knihy, nebopoštou na adrese: Getsemany, Alšova 1247, 252 28 Černošice.Zašleme je spolu s nejbližšími Getsemany.