Jste zde

Záhadné odvolání Karla Simandla

autor: 

Jan Mazanec

Zpráva Tiskového střediskaČeské biskupské konference (TS ČBK) ze 17. dubna 2003 sděluje, že Karel Simandl „vyjádřil lítost nad selháním, kterého se dopustilv 19 letech, a na základě uvedení svého jména v seznamech agentů StB dal k dispozici svou funkci předsednictvu ČBK“ – tedyfunkci generálního sekretáře ČBK. ČBK ovšem tehdy jeho demisi nepřijalo.Přiznání se cenilo, ne všichni ho byli schopni, a zdálo se, že vše jejakžtakž v pořádku, mluvilo se o mladické nerozvážnosti.

Jenže 25. října 2004 TS ČBKuveřejnilo zprávu, že „vyšly najevo nové okolnosti, na jejichž základě došlo kpřehodnocení situace a výzvě k abdikaci“ Karla Simandlana funkci sekretáře. Tentokrát už rezignovat musel. Je s podivem, že aniv jedné zprávě se nedává prostor k vyjádření samotnému Simandlovi. Další nejasností je, že v aktuální zprávěse žádné konkrétní „nové okolnosti“ spolupráce nezmiňují ani náznakem. Navíczatím žádné diskreditující skutečnosti na veřejnostnepronikly. Je také zvláštní, že odvolání přichází necelé tři měsíce před volbounového předsedy ČBK – tedy i před vypršením „volebního období“ sekretáře.Z celého případů čiší dojem: nejdřív se slušně omluvil, ale nepřijali to…podruhé na něj něco prasklo, a byl donucen k tomu, co předtím pouzenabízel. Můžeme se jen dohadovat, co za jeho odvoláním stálo. Vypadá to, že námto zatím nikdo nevysvětlí.

A další důležitá věc. Pokud sestaly důvody pro odvolání natolik závažné, že vedly (navíc krátce předvypršením mandátu) k abdikaci, proč nepadlo ani slovo o jiné funkci Karla Simandla: postu jednatele Katolického týdeníku (KT).Připadá biskupům – kteří neustále dokola opakují mantruo pravověrnosti KT – tato funkce oproti postu generálního sekretáře jejichkonference bezvýznamná? Jen na vysvětlenou: po odchodu P. Milana Badalav lednu 2002 byla jeho funkce ředitele-šéfredaktora KT „seshora“ rozdělenade facto do tří funkcí: šéfredaktora, teologického poradce a jednatele(ten rozhoduje o všech smlouvách, podepisuje zásadní ekonomická rozhodnutí ajiné důležité věci).

Když jsem se jako redaktor KTs Karlem Simandlem párkrát setkal, působil na mějako vstřícný člověk. Hovoří se o jeho organizačních schopnostech a talentu nacizí jazyky, takže jistě najde jiné uplatnění, a nemusí tedy sedět zrovna napostu jednatele KT. Jaké renomé pak má mít toto médium u lidí, kteří si odkomunistů „užili svoje“? Jakou věrohodnost má mít u „anonymních křesťanů“?Zejména příloha KT Perspektivy pravidelně přináší portréty lidí perzekvovanýchkomunistickým režimem, kdy redaktoři z osmdesátiletých starců doslova „dolují“vzpomínky na hrůzy 50. let, aby svědectví nezapadlo, než co nevidět zemřou.Nebudou tato svědectví degradována tím, že vedoucí funkci tohoto média zastáváčlověk se stínem spolupráce s StB?