Jste zde

Tři knihy z Vyšehradu

autor: 

Nakladatelství Vyšehrad nedávnovydalo a do naší redakce zaslalo tři zajímavé knihy. První z nich napsal jižpřed padesáti lety filozof a historik AlexandreKoyré a jmenuje se Od uzavřeného světa k nekonečnému vesmíru.Jde o velmi zasvěcený popis kousku historie evropského myšlení v době, kdy serodil novověk: Jak se starověký a středověký obraz kosmu postupně rozpadal abyl objevován moderní newtonovský vesmír, a především jaké byly filozofické ateologické souvislosti tohoto přerodu. Kniha sice může od humanitněorientovaného čtenáře vyžadovat nezvykle hluboké znalosti přírodních věd anaopak přírodovědce zatěžovat subtilními teologickými detaily; to však ji nadruhou stranu činí i mimořádně zajímavou a přínosnou pro lidi té i onéorientace.

Ani druhá kniha, Kabala – nové pohledy od Mošeho Idela, asinejlepšího žijícího znalce kabaly, nebude asi právě oddechová. Obtížné aponěkud exotické téma se v ní rozebírá způsobem, který není určen začátečníkům.A tak asi má výklad tajných systémů a symbolů i vypadat. Zajímá-li vás židovskámystika doopravdy, musíte tudy projít.

A konečně třetí kniha, Svatý Benedikt z Nursie –Učitel duchovního života od Anselma Grüna je čtenářskynejstravitelnější. Na rozdíl od Goffovy práce o sv.Františkovi, která ve stejné řadě vyšla předtím, se Grünnezabývá v první řadě historií. Daleko více ho zajímá Benediktova spiritualita,a to z tohoto „nejpragmatičtějšího“ hlediska: jak my dnes můžeme na Benediktanavázat a z jeho řehole a dalších textů se naučit jeho duchovní moudrosti.

Je možné, že některéBenediktovy zásady nám mohou připadnout příliš středověké (třeba i v dobrémsmyslu) nebo příliš orientované na mnišský život (třebaže bychom ho sami občastaké rádi žili); ale i my, kdo žijeme naplno v moderním světě, tam toho pro sebenajdeme dost. Třeba tahle věta: „Naprosto ničemu ať nedávají přednost předKristem,“ postavená jako jeden ze základních předpokladů funkčního křesťanskéhoobecenství.

JaS