Jste zde

19. seminář zájemců o teologii: Církev a právo

autor: 

Zveme vás naseminář pořádaný Institutem ekumenických studií v Praze a Vyšší sociálněpedagogickou a teologickou školou Jabok ve dnech 12.a 13. listopadu 2004 v prostorách Jaboku, Salmovská 8, Praha 2.

Program semináře:

Pátek 12. listopadu 2004

16:45 káva, čaj

17:00 Helen Costigane:Práva a povinnosti v církvi – římskokatolická perspektiva

18:00 Jindřich Halama: Práva a povinnosti v církvi– evangelická perspektiva

18:30 diskuse k přednáškám

19:30 přestávka a občerstvení

20:00 koncert

Sobota 13. listopadu 2004

8:50 káva, čaj

9:00 Helen Costigane:Právo křesťana řídit se svým svědomím

9:45 Ivana Noble:Pojetí a role církevního práva v CČSH

10:15 panelová diskuse na téma: Svědomí křesťanaversus církevní právo
(moderátor Vlasta Lišková)

12:00 oběd

13:30 seminární skupiny

15:00 liturgie

16:00 závěr + reflexe semináře