Jste zde

Daniela Knorrová

Knihovnička Getseman

Kateřina Lachmanová: Terezie z Lisieux a Silván z Athosu, Modlitba za druhé a za svět: srovnávací studie, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří, 2010

Páteční nešpory anglikánských františkánů

ŽEHNÁNÍ SVĚTLA

Je přineseno světlo, může jít o paškál, nebo je rozsvícena svíce.

Kristus je tvé světlo, povstane v temnotě

a tvé uzdravení zazáří jako úsvit.

Světlo a pokoj Ježíše Krista ať je se všemi vámi.

I s tebou.

Vzdávejme díky Pánu našemu Bohu,

který je hoden vší chvály a díků.

Sedm Ježíšových slov na kříži

Podle http://www.spirit-net.ca/sermons/a-gdfr-sn.html připravila Daniela Knorrová

Slaveno 19. 9. 2003 v rámci kursu IES ve Strašicích

Úvod

(v místnosti je světlo, všichni stojíme)

za zpěvu Jesu- le Christ (Taizé) je rozsvíceno 7 svící

Jesu-le Christ lumiere interiéure, ne laisse pas les tenebres me parler,

Jesu-le Christ lumiere interiéure, donne moi d´accueillir ton amour.

Zpívejte Pánu: hudba v bohoslužbě

Kniha Zpívejte Pánu: hudba v bohoslužbě, Krystal, 2017 je překladem dokumentu Sing to the Lord: Music in Divine Worship, který je oficiálním dokumentem Konference katolických biskupů Spojených států amerických (USCCB), byl vydán v roce 2007.

Postřehy a inspirace z konference IEF - Lutherstadt Wittenberg 2017

Jako člen hudební doprovodné skupiny jsem se zúčastnila mezinárodní ekumenické konference International Ecumenical Fellowship (Mezinárodního ekumenického společenství, IEF) v Lutherstadtu Wittenbergu 21.–28. srpna 2017. Jejím hlavním tématem bylo 500 let reformace, 50 let od II. vatikánského koncilu i 50 let IEF.

Účastníci konference

Moje zkušenosti s azylanty ze Sýrie

Před dvěma lety jsem začala učit češtinu jako cizí jazyk v individuálních kurzech pro azylanty a osoby s doplňkovou ochranou. Jde o státem financovaný projekt, který vedle dalších institucí zajišťuje Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, jíž jsem součástí. V rámci integračního programu mají cizinci azylanti nárok na 400 lekcí češtiny zdarma.

Přihlásit se k odběru RSS - Daniela Knorrová