Jste zde

Martin Gruber

Šťastná země ve vybraných mytologických textech

Čtyři mytologické texty o „šťastné zemi“, o ideálním světě a jeho vládci vznikly v rozmezí zhruba čtyřiadvaceti století.

Řecko (6. st. př. Kr.)

„A když potom konec věcí,

morana je zahalila,

daleko od všechněch lidí

sídla jim a živobytí

dal syn Kronův, otec Zeus,

na samotném konci světa,

daleko od nesmrtelných,

a tam je jim králem Kronos.

Moling

Moling, „jeden ze čtyř velkých proroků ostrova Erin“ se podle legendy narodil jako nemanželský syn statkáře Faélanta a jeho švagrové Emnait. Zahanbená dívka porodila v závěji u hory Sliabh Luachra; sníh té zimy dosahoval dospělému muži po ramena. Andělé novorozeně obklopili, takže jejich žárem roztál sníh, a přestože matka chtěla dítě zabít, Boží moc to nedopustila.

Arilda

„…tvá mysl se ke Kristu povznesla vzhůru,

jemu jsi svou lásku věnovala.

Svůj život Kristu jsi odevzdala

a v jeho síle přemohla Nepřítele.

(…) Nevěsto Kristova, moudrá panno,

Dyfrig (Dubricius)

Podle legendy ze 12. století se Dyfrig narodil Eurddil, dceři ergyngského krále Peibia, jako dítě neznámého (nadpřirozeného?) otce.

Tewdrig

Tewdrig byl, pravděpodobněji v 7. než v 6. století, králem Glywysingu. (Nebo Gwentu, obě království mohla mít společného panovníka.

Černý Yscolan

Možný odkaz na očistec ve středověké velšské poezii

Ve sbírce velšských básní (či písní), známé jako Carmarthenská černá kniha, ze třináctého století, nacházíme dva duchovní texty, pojmenované podle kajícníka Yscolana. Chci se zde pokusit zjistit, skrývá-li se za ním postava historická, mytická či „pouze“ literární, a jaké skutečné pozadí má pokání, které podstupuje.

První píseň Yscolanova

´Tvůj kůň je černý, černý je tvůj plášť,

Melangell

Velmi pozdní legenda sděluje, že Melangell (lat. Monacella) se narodila jako dcera irského krále Jowchela, což by snad mohl být ulsterský panovník Eochaid mac Condlai, vládnoucí v letech 532–553, a uprchla před sňatkem do Walesu, aby tam mohla svobodně sloužit Bohu.

Brigit z Kildare

Nejpopulárnější irská světice Brigit se podle legendy narodila jako nemanželská dcera pohanského náčelníka Dubtacha a křesťanské otrokyně Broicsseach. Jako dítě a dospívající dívka se starala o dobytek, dojila krávy a stloukala máslo.

Deiniol Gwyn

Deiniol, zvaný „Gwyn“ (toto velšské slovo neznamená pouze „bílý“, ale také „zázračný“) – biskup a zakladatel dvou monastýrů v severním Walesu (oba jménem Bangor), pocházel – podle Bonedd Y Seint („Původ svatých“) – z královského rodu. Jeho otcem byl Dynawd „Tlustý“ z Dunotingu, matkou Deuer, sestra elmethského krále Gwalloga.

Ita

Íte Ingen Chinn Fhalad („touha po svatos­ti“), zkráceně Ita, se narodila v království Muman (dnešní provincie Munster). Jmenovala se původně Deirdre, stejně jako nešťastná dcera Fedlimidova, která byla zasnoubena dávnému králi Conchobarovi Mac Nessa, ale dala přednost mladému bojovníku Naoisemu – čímž způsobila sobě i Irsku mnoho nesnází.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Martin Gruber