Jste zde

Pavel Hradilek

Nové víno do nových měchů

Tento název mne napadl při čtení textu: Národní syntéza Synody o synodalitě - Za církev synodální: společenství, spoluúčast, poslání.1 Název, který použil pro svou stať Louis Evely,2 vychází ze synoptických evangelií: Nikdo nelije nové víno do starých měchů.

Liturgická obnova církví stagnuje

Konání ve prospěch všeho lidu, či konání všeho lidu?

Řecký pojem leitúrgia, předtím, než jej začali používat křesťané pro označení bohoslužby, znamenal „konání ve prospěch všeho lidu“. Pavel (srv. Ř 3,16) tak např. označil vládce, kteří vybírají daně – jsou leitúrgoi - „těmi, kdo konají veřejnou službu“. Sám sebe označil za „liturga“ Krista Ježíše mezi pohany (srv. Ř 15,16), když jim káže evangelium. I péči o organizaci sbírky pro chudé Jeruzalémské křesťany nazývá „liturgií“ (srv. 2 K 9,12).

Liturgie pro děti

Od září loňského roku jsme ve Společné cestě začali jednou měsíčně slavit liturgie určené pro děti. Návrh tyto liturgie zařadit podal Jan Konzal v situaci, kdy jsme řešili, jak dál postupovat při katechezi dětí. Po půl roce (celkem šest slavení) je možné se podělit o první zkušenosti.

Kniha bohoslužeb Evangelické církve metodistické

Evangelická církev metodistická v Karmelitánském nakladatelství, 2020, ISBN 978-80-7356-047-8, 614 str.

Zmatená eucharistická symbolika

Nedávno jsem zažil slavení večeře Páně v ČCE, kde bylo před zahájením (nedbalostí) připraveno málo „živlů“ - chleba a vína. Předsedající to řešil tak, že poté co přednesl eucharistickou modlitbu, odběhl do zákulisí a přinesl lahev vína, kterou doplnil konvici. Během přijímání kostelnice dále konvici doplňovala z další lahve. Ze zákulisí přinesla i další tác s nakrájenými částkami chleba. Kladu si otázku, co je příčinou takového jednání, které sami evangelíci považují za nepřijatelné - jeden mi je označil za křupanství, jiný za zwinglianství…

Liturgie pohřbu Jana Konzala

Důrazy slavnosti a jejich liturgické vyjádření

Civilní projev

Jan Konzal 5. 5. 1935 – 16. 11. 2021

Jan Konzal se narodil v Třebonicích (dnes součást Zbuzan). Pokřtěn byl doma 12. 5. 1935. Rodiče měli šest dětí, Jan byl pátým z nich. Poměrně v útlém věku se stal ministrantem na Svaté Hoře v Příbrami, kam odešel za svými staršími bratry, kteří zde již byli v redemptoristickém juvenátu. Zde, během poslední zimy války, jako devítiletý vážně onemocněl.

Návštěva papeže Františka na Slovensku

V době návštěvy papeže na Slovensku 12.-15. 9. 2021 jsem byl na intenzívním kurzu se studenty a neměl jsem kapacitu návštěvu sledovat.

Jiří Stejkoza (12.4.1947 – 6.8.2021)

Jiří Stejkoza patřil mezi jedny z prvních čtenářů Getseman v době, kdy přestaly být interním časopisem pražské obce skryté církve a staly se celostátním měsíčníkem. V červnu 1992 jsme s ním zveřejnili rozhovor (http://www.getsemany.cz/node/802). Jiří patřil do skupiny skryté církve, kterou vedl Václav Dvořák, který připravoval adepty ke kněžství. Většina kněží z této skupiny byla celibátní (jako např. Petr Piťha či Tomáš Halík), ale pět z nich bylo ženatých (mezi ně patřil Jiří).

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Pavel Hradilek