Jste zde

Pavel Hradilek

Jenom mšičkujem

V sobotu 23.12., dva dny po hrůzných událostech na Filosofické fakultě UK, bylo v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava slaveno requiem za oběti střelby.1 Slavnost byla součástí dne státního smutku a zúčastnili se ji vysocí představitelé státu vč. prezidenta. Přesto, že bylo velmi málo času, liturgie byla dobře připravena. Pro sestavení liturgie je klíčový výběr biblických textů.

Liturgie kněžského svěcení žen na Petříně

V sobotu 12. 8. 2023 se ve starokatolické katedrále sv. Vavřince v Praze na Petříně uskutečnila ordinace prvních dvou žen do presbyterské služby. Stalo se tak 76 let od kněžské ordinace žen v Církvi československé (husitské), 70 let v Českobratrské církvi evangelické, 53 let od ordinace ženy v Koinotés, 29 let od svěcení žen v anglikánské církvi. Již v 70. letech minulého století nás Josef Zvěřina učil: „Není teologického důvodu proti svěcení ženy“. Služebné kněžství není vyznamenáním jeho nositele/nositelky, ale je určeno těm, kterým slouží.

Slavení velikonočního tajemství

Kunetka F., Mysterium paschale, Studie k liturgii velikonočního třídení, CDK Brno, 2023

Miroslav Nedorostek: Stanislav Krátký

Kněz, politický vězeň, dělník a biskup skryté církve aneb Život kněze ve druhé polovině 20. století

CDK Brno 2023, ISBN 978-80-7325-562-6, 212 str.

Židovské (paschální) kořeny křesťanské liturgie

V Ježíšově době se liturgie slavila na třech místech:

1. V jeruzalémském chrámě, kde probíhaly oběti a modlitby o 3., 6. a 9. hod (tj. v 9 dopoledne, v poledne a ve 3 odpoledne). Izraelita na těchto modlitbách participoval obrácen k Jeruzalému, ať už se vyskytoval kdekoli.

David R. Holeton (6.3.1948 Vancouver- 6.1.2023 Praha)

O slavnosti Zjevení Páně 6.1.2023 večer zemřel profesor dějin liturgie, kanadský anglikán David R. Holeton (nar. 1948 ve Vancouveru). Doktorát z filosofie získal na pařížské Sorbonně, doktorát z teologie pochází z Institut Catholique de Paris. Od r. 1997 žil trvale v Praze, kam jej přivedl odborný zájem o dějiny české reformace, zejména liturgii utrakvismu.

20 let Evangelické liturgické iniciativy COENA

Výroční setkání Coeny (viz www.coena.cz) se uskutečnilo 24.-26.11.2022 na evangelické faře a v kostele v Pardubicích. Setkání bylo bohatěji navštíveno než obvyklá půlroční setkání. Zúčastnilo se asi 35–40 lidí. Vzorná příprava a průběh setkání je dílem především Tomáše Drobíka, jednoho ze zakladatelů Coeny.

Několik poznámek ke knize Pavle Ondrej: Odtajnená!

Tajná cirkev, Pôsobenie skrytej církvi na Slovensku před a po roku 1989, Michal Vaško – Vydavateľstvo Prešov, 2022; ISBN 978-80-8198-051-0; 191 str.

Obřad svatého Kříže

V rámci zářijového soustředění studentů pořádaného Institutem ekumenických studií v Praze pro posluchače bakalářského studijního programu Evangelické teologické fakulty UK „Teologie křesťanských tradic“ zařazujeme každodenní ranní a večerní modlitby připravované studenty. Kromě toho v neděli slavíme eucharistii/večeři Páně a některé další liturgie/paraliturgie. Jednou z nich je v pátek před koncem kurzu slavená alternativně buď křížová cesta nebo sedm posledních slov na kříži.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Pavel Hradilek