Jste zde

Pavel Hradilek

Beránci – příprava na 1. sv. přijímání v rodině

Osm let vlády strany Právo a spravedlnost (PiS) Jarosława Kaczyńského vyvolalo v Polsku masívní úbytek lidí hlásících se k církvi. Zatímco na začátku vlády se hlásilo k římskokatolické církvi 94% obyvatel, dnes 70%. Propojování státu a církve má pro církev neblahé následky. Volební kampaň v r. 2023 vyvolala v Polsku „náboženskou válku“. Netýkala se jen přístupu k potratům, ale např. i k povinnému vyučování náboženství ve školách. I nyní, po porážce PiS ve volbách tato „válka“ pokračuje. Např.

Novoroční televizní bohoslužba

Několik let jsem novoroční ekumenickou bohoslužbu nesledoval. Připadalo mi to stále stejné a nudné. Letos jsem byl upozorněn, že to bylo lepší, tak jsem si záznam pustil.1 Chci se podělit o nové momenty, které jsem pozoroval. Liturgie reflektovala nedávné události na Filosofické fakultě. Byla slavena ve sboru CČSH v Praze na Vinohradech.

Jenom mšičkujem

V sobotu 23.12., dva dny po hrůzných událostech na Filosofické fakultě UK, bylo v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava slaveno requiem za oběti střelby.1 Slavnost byla součástí dne státního smutku a zúčastnili se ji vysocí představitelé státu vč. prezidenta. Přesto, že bylo velmi málo času, liturgie byla dobře připravena. Pro sestavení liturgie je klíčový výběr biblických textů.

Liturgie kněžského svěcení žen na Petříně

V sobotu 12. 8. 2023 se ve starokatolické katedrále sv. Vavřince v Praze na Petříně uskutečnila ordinace prvních dvou žen do presbyterské služby. Stalo se tak 76 let od kněžské ordinace žen v Církvi československé (husitské), 70 let v Českobratrské církvi evangelické, 53 let od ordinace ženy v Koinotés, 29 let od svěcení žen v anglikánské církvi. Již v 70. letech minulého století nás Josef Zvěřina učil: „Není teologického důvodu proti svěcení ženy“. Služebné kněžství není vyznamenáním jeho nositele/nositelky, ale je určeno těm, kterým slouží.

Slavení velikonočního tajemství

Kunetka F., Mysterium paschale, Studie k liturgii velikonočního třídení, CDK Brno, 2023

Miroslav Nedorostek: Stanislav Krátký

Kněz, politický vězeň, dělník a biskup skryté církve aneb Život kněze ve druhé polovině 20. století

CDK Brno 2023, ISBN 978-80-7325-562-6, 212 str.

Židovské (paschální) kořeny křesťanské liturgie

V Ježíšově době se liturgie slavila na třech místech:

1. V jeruzalémském chrámě, kde probíhaly oběti a modlitby o 3., 6. a 9. hod (tj. v 9 dopoledne, v poledne a ve 3 odpoledne). Izraelita na těchto modlitbách participoval obrácen k Jeruzalému, ať už se vyskytoval kdekoli.

David R. Holeton (6.3.1948 Vancouver- 6.1.2023 Praha)

O slavnosti Zjevení Páně 6.1.2023 večer zemřel profesor dějin liturgie, kanadský anglikán David R. Holeton (nar. 1948 ve Vancouveru). Doktorát z filosofie získal na pařížské Sorbonně, doktorát z teologie pochází z Institut Catholique de Paris. Od r. 1997 žil trvale v Praze, kam jej přivedl odborný zájem o dějiny české reformace, zejména liturgii utrakvismu.

20 let Evangelické liturgické iniciativy COENA

Výroční setkání Coeny (viz www.coena.cz) se uskutečnilo 24.-26.11.2022 na evangelické faře a v kostele v Pardubicích. Setkání bylo bohatěji navštíveno než obvyklá půlroční setkání. Zúčastnilo se asi 35–40 lidí. Vzorná příprava a průběh setkání je dílem především Tomáše Drobíka, jednoho ze zakladatelů Coeny.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Pavel Hradilek