Jste zde

Zprávy

Kasper: Týden modliteb je klíčový pro ekumenu

Řím (KAP) Kardinál Walter Kasper označil Týden modliteb za jednotu křesťanů za „jednu z nejdůležitějších ekumenických iniciativ vůbec". Setkání podle jeho slov ukazuje, že smíření rozdělených vyznání nemohou dosáhnout lidé, ale že je to Boží dar. „Jednota srdcí" musí mít přednost před formálním sjednocením, uvedl kardinál.

Katolická církev vnímá ekumenické hnutí jako neodvolatelné rozhodnutí Druhého vatikánského koncilu. Podle Kaspera křesťané oproti pokoncilnímu nadšení poněkud vystřízlivěli. Ekumena se dnes nachází ve „velkém přechodu" k duchovní ekumeně, což dokládá např. nemalý počet modlitebních společenství, zdůraznil kardinál.

U příležitosti 100. výročí Týdne modliteb za jednotu křesťanů se v Římě sešli papež Benedikt XVI. a generální sekretář Světové rady církví (SRC), Samuel Kobia, který papeži předal pozdrav od 350 členských církví SRC. Obě instituce, které už 40 let společně Týden modliteb za jednotu křesťanů připravují, a sice Papežská rada pro jednotu křesťanů a komise SRC pro církev a řád (Faith and Order), obdržely ve čtvrtek 24. ledna cenu Paul Wattson Christian Unity Award. Vyznamenání je pojmenováno podle amerického anglikána Paula Wattsona, který v roce 1908 týden modliteb inicioval.

Vatikán uvažuje o změnách v kanonickém právu

Vatikán (KAP) U příležitosti 25 let od vydání současného Kodexu kanonického práva (CIC) se ve Vatikánu konal mezinárodní kongres, kterého se zúčastnilo na dvě stovky odborníků na církevní právo a několik set dalších účastníků. Cílem setkání bylo shromáždit možná témata a podněty pro revizi současného kodexu, uvedl prezident Papežské rady pro výklad legislativních textů, biskup Francesco Coccopalmerio. Jako každé lidské dílo je i kodex církevního práva možné stále reformovat a vylepšovat, prohlásil vatikánský „ministr spravedlnosti". Očekávat se dají ovšem spíše jen drobné změny. Podle expertů např. změny týkající se procesu zneplatnění manželství, které by zohlednily nové poznatky psychologie a medicíny.

Zemřel prezident mormonů G. B. Hinckley

Salt Lake City Prezident Církve Svatých posledního dne (mormonů) Gordon Bitner Hinckley zemřel ve věku 97 let v Salt Lake City v Utahu. Byl v pořadí patnáctým předsedou této náboženské organizace na pomezí křesťanství a drží rekord jako dosud nejstarší osoba v jejím čele. Během svého funkčního období od roku 1995 byl svědkem velkého organizačního růstu své denominace - polovinu jejích současných chrámů zasvětil právě on, čímž rovněž překonal všechny své předchůdce v řadě počínající „prorokem" Josephem Smithem, který církev ve třicátých letech 19. století založil.

Rekordní počet věřících na svatojakubské pouti

Madrid-Cáchy (KAP) Německá Společnost Sv. Jakuba oznámila, že v roce 2007 obdrželo více než 13 800 německých poutníků ve španělském Santiagu de Compostela listinu poutníka, což je nárůst o více než 5700 oproti minulému roku. Z velké míry se na tomto nárůstu zřejmě podílel bestseller Hape Kerkelingse, kterého se od jara 2006 prodalo více než 2,7 milionů kusů.

Také co do celkového počtu poutníků zaregistrovala katedrála v Santiagu nový rekord. Vytouženou listinu získalo loni u hrobu apoštola Jakuba 114 026 poutníků, což je téměř o 14 procent víc než v roce 2006. Listinu poutníka obdrží jen ten, kdo ujde alespoň 100 km nebo ujede na kole minimálně 200 km z celkových 800 km cesty. Santiago de Compostella se vedle Říma a Jeruzaléma stalo jedním z nejdůležitějších křesťanských poutních míst.

Ludvík Horký mrtev

Praha (KAP) Bývalý administrátor brněnské římskokatolické diecéze prelát Ludvík Horký zemřel ve věku 95 let. Diecézi řídil od smrti biskupa Karla Skoupého roku 1972 do nástupu biskupa Vojtěcha Cikrleho roku 1990. Po uvolnění z funkce se angažoval mimo jiné pro smíření se sudetskými Němci z Moravy, za toto své úsilí obdržel z německé i rakouské strany státní vyznamenání.

Kardinál Lehmann odstupuje z čela biskupské konference

Bonn (KAP) Kardinál Karl Lehmann, téměř 21 let předsedající Německé biskupské konferenci, oznámil v dopise jejím členům, že chce kvůli vážné nemoci 18. února svůj úřad složit. V prosinci minulého roku byl krátce hospitalizován kvůli poruchám srdečního rytmu a poté nastoupil léčení.

Lehmann je jedním z nejvýznamnějších teologů současnosti. Pod jeho vedením se katolická církev v Německu otevřela dialogu se všemi politickými stranami. Po pádu berlínské zdi svedl dohromady katolíky z východu a západu. Jedním z jeho ústředních témat je např. ochrana nenarozeného života.

Kyperská církev chce zažalovat Ankaru

Nicosia (KAP) Kyperská řecká pravoslavná církev chce zažalovat tureckou vládu u Evropského soudního dvoru pro lidská práva. Kyperská primas Chrysostomos II. poukazuje na znesvěcení několika set kostelů na severu ostrova, který je v současné době v moci Turecka. Podle nejnovějších údajů bylo od obsazení severního Kypru Tureckem v roce 1974 asi 550 řeckých pravoslavných kostelů zničeno nebo přeměněno na mešity, obchody nebo noční podniky.

Kardinál Tettamanzi projevil porozumění pro rozvedené a znovusezdané

Řím (KAP) Milánský arcibiskup, kardinál Dionigi Tettamanzi, vyjádřil v obsáhlém dopise vydaném knižně pod názvem Blízko je Pán zlomeným srdcím porozumění pro situaci rozvedených a znovusezdaných katolíků. „Církev ví, že rozhodnutí pro odluku je v jistých případech nejenom dovolené, ale přímo nevyhnutelné - v zájmu ochrany důstojnosti osob, zabránění větším traumatům a ochrany velikosti manželství," uvádí se v dopise. Znovusezdaní nejsou vyloučeni z církve. Nemohou se sice účastnit komunia, to však neznamená žádný soud „nad emocionální hodnotou a kvalitou vztahu", ve kterém nyní žijí. Výslovně kardinál vyzývá znovusezdané rozvedené katolíky, aby se účastnili bohoslužeb a života farnosti a zvláště také pomáhali lidem v podobných situacích. Varuje ale také před uspěchaným odloučením. Páry, které prožívají krizi, by měly podle možností hledat také kompetentní pomoc z venku.

Novým generálem jezuitů Adolfo Nicolás Pachón

Vatikán (KAP) Po odstoupení předchozího generála Tovaryšstva Ježíšova Petera Hanse Kolvenbacha zvolili jezuité za jeho nástupce a v pořadí 30. generála svého řádu španělského teologa Adolfo Nicoláse Pachóna (72). Nový generál byl poté přijat papežem Benediktem XVI. v soukromé nástupní audienci a podle staré tradice zde odevzdal papežovi písemný slib poslušnosti. Přes spekulace tisku o napjatém osobním vztahu obou hodnostářů byla podle komuniké schůzka „srdečná a přátelská".

Athény: Zemřel arcibiskup Christodulos

Athény (KAP) Arcibiskup Christodulos, hlava řecké pravoslavné církve, zemřel 28. ledna ráno na následky rakoviny. Narodil se 17. ledna 1939 v Athénách jako Christos Papaskevaides, do čela své církve byl zvolen 29. dubna 1998. Zasloužil se o zmírnění napětí s papežstvím - návštěva Jana Pavla II. v Athénách roku 2001 patří k vrcholům jeho působení. Šlo o první návštěvu papeže v Řecku od schizmatu roku 1054. Sám také navštívil Řím v prosinci 2006 a s Benediktem XVI. podepsal společné prohlášení vyjadřující vůli k většímu ekumenickému přiblížení.

Německo: Poptávka po tridentských mších je malá

Trevír (KAP) Papežský dokument Summorum pontificum, dovolující kněžím slavení latinské mše podle starého ritu (před rokem 1962, kdy byla přijata reforma II: vatikánského koncilu), nevyvolal podle poznatků Německého liturgického institutu v Trevíru zvýšenou poptávku po mších této „mimořádné formy". Vedoucí institutu Eberhard Amon řekl, že šlo o „pár dopisů" a jinak byl v této oblasti klid. Německá biskupská konference upravila tridentské mše směrnicí, v níž vypočítává deset podmínek, které musí být pro jejich slavení splněny.